Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1605

Tento soupis svobodství a jejich držitelů v Čechách roku 1605 vychází z fondu Staré manipulace, kde je pod značkou SM F42/76, konkrétně zpracovaného z jeho přepisu Vlastimila Holejšovského (Soupis svobodníků z roku 1605, Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze).

Barevné rozlišení v mapě zohledňuje původní zařazení do krajů (šedá pak značí svobodství již nedržená svobodníky). Jako všechny podobné soupisy, i tento zcela jistě z různých důvodů nepokrývá veškerý výskyt svobodníků na daném území, případně jsou jména a místa nepřesná nebo zkomolená. Vzniklým chybám se snažil V. Holejšovský zabránit komparativním přístupem za použití časově blízkých berních rejstříků aj.

Interaktivní mapa

Rejstřík míst

Obec/místo, kraj Přehled svobodství (není-li uvedeno, pak 1605)
Alberovice [mapa]
Arbelovice
Čáslavský kraj
4 svobodství - Jonáš Brychta z Arbelovic, Jan Janák z Arbelovic, Kašpar Synek z Arbelovic, Martin Vlasák z Arbelovic
Arneštovice [mapa]
Arnoštovice
Čáslavský kraj
Jan Ježků z Arnoštovic
Babčice [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Jan Lhotka Babčický, Vondřej a Jindřich a sirotci po někdy Václavovi (pravd. Lhotkovi) z Babčic, Jan Lhotka z Babčic
Bendovo Záhoří [mapa]
dříve Záhoří
Bechyňský kraj
9 svobodství - Adam Jakubův v Záhoří, Matěj Benda z Záhoří, Jiřík Dvořák z Záhoří, Vavřinec z Záhoří, Jan Vondřejů z Záhoří, Bohuslav Kroupa z Záhoří, Adam v Záhoří, Petr Zachař „z Zachařska“, Vondřej Zahnic na „Bendovským dvoře“ (?)
Bernartice [mapa]
Čáslavský kraj
Pavel a Jan z Bernartic
Bolechovice [mapa]
Vltavský kraj
3 svobodství - Tomáš Marků v Bolechovicích, Václav Villas (bez uvedení místa), Marjána Vosecká z Bolechovic
Borotínek [mapa]
zaniklá ves, dříve Borotník, Boretník
Bechyňský kraj
Václav Vesecký v Borotínku
Borovnice [mapa]
Čáslavský kraj
Pavel Ptáček z Borovnice
Bradáčov [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jan Bláhů v Bradáčově, Jakub a Mikuláš Salači v Bradáčově
Brzotice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan Janourek z Brzotic
Březí [mapa]
Prácheňský kraj
2 svobodství - Viktorín Valeš z Břízy, Dorota Valšova z Březí
(nejasná topografie)
Březina [mapa]
u Mn. Hradiště, Březinka
Boleslavský kraj
Kateřina Hraběšínská (ze Zálužan) v Březince (u Mnichova Hradiště)
Břežany II [mapa]
Kouřimský kraj
Václav Nápravník v Břežanech (nápravník)
Budkovice [mapa]
Čáslavský kraj
Martin Krasoňovský z Budkovic
Buková [mapa]
Čáslavský kraj
4 svobodství - Jan Beladů z Bukové, Jan z Bukovy, Matěj Kučerů (pravd. Kačerů) z Bukové, Jan (Vladyka) z Bukové
Buš [mapa]
Podbrdský kraj
Jan Burjanek z Buše
Buzkov [mapa]
Beckovský mlýn
Prácheňský kraj
Martin Kropáček od Hluboké
Býšov [mapa]
zaniklá ves, dříve Bejšovice, Vyšov
Prácheňský kraj
Jan Bejšovec z Bejšova (a v Dasném u Hluboké n. Vltavou)
Cerhýnky [mapa]
Kouřimský kraj
P. Adam Hlaváč (z Vojenic a na Cerhýnkách)
Čankov [mapa]
Čankovský mlýn
Plzeňský kraj
Fridrich Frelich, Štefan Štejnec (Steiner), Jakub Vávra (Vávra Jakeš) a Jan Rudolf půl popluží Čankova
Čankovice [mapa]
Chrudimský kraj
Matěj Kohout (jinak Zeman z Čankovic)
Čečkov [mapa]
Kouřimský kraj
Jiřík Křešín v Čečkově
Čechov [mapa]
Peklov
Kouřimský kraj
Jiřík Čech z Peklova
Čejtice [mapa]
Čáslavský kraj
Matěj Matějků z Čejtic
Čenětice [mapa]
Kouřimský kraj
Douša Skřivan z Čenětic
Čeňovice [mapa]
Kouřimský kraj
Burian Hora ve vsi Čeňovicích
Černošice [mapa]
Slánský kraj
Havel Šura, nápravník v Černošicích (ke Zbraslavskému klášteru)
Červený Újezd [mapa]
dříve Červený Újezdec
Vltavský kraj
2 svobodství - Jan Kyprt z Červeného Oujezdu, Jan Rychtářův z Červeného Oujezda
Červený Újezdec [mapa]
Velký Oujezdec
Bechyňský kraj
Říha Mazanej v Velkým Oujezdci
Čím [mapa]
Podbrdský kraj
Václav Dvořák z Čímu
Čistá [mapa]
Plzeňský kraj
Vilím a Šebestián Doupovcové (z Doupova a v Čisté z dvoru svobodného)
Divišov [mapa]
Prácheňský kraj
Alžběta Diviška (Divišovská z Divišovic), Sušičtí z dvoru Divišovského (měšťané)
Dlažov [mapa]
dříve Glossau
Plzeňský kraj
4 svobodství - Jan Jílek (z Dlažova), Václav Jílek (také zde? + Petr!), Tomáš Vávrovic z Dlažova, Jakub Vávra (také zde?)
Dolní Hrachovice [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Jan z Dolejších Hrachovic, Vilím Mazaný z Slavětína v Hrachovicích, Jan Mazaný ze Slavětína (?)
Dolní Světlá [mapa]
dříve Koktany, Podsvětlá
Bechyňský kraj
Václav a Jiřík Koktanové (na mlýně) pod Světlou
Doubí [mapa]
u Pavlovic
Kouřimský kraj
Jan Douba z Doubí
Dub [mapa]
Kouřimský kraj
Jíra Šťastný z Dubu
Hlivín [mapa]
Chlivín
Kouřimský kraj
2 svobodství - Jakub z Chlivína (Hlivína), Mikuláš z Chlívence (?)
Holšice [mapa]
Holušice
Čáslavský kraj
Václav Býna z Holušic
Horní Branná [mapa]
dříve Brána
Hradecký kraj
Jan Šípař Zásmucký ze Zásmuk (úředník, od r. 1594 přijat k erbu Matiášem Zásmuckým ze Zásmuk); Šípařova vdova Anna (stav rytířský) seděla r. 1615 na Horní Branné
Horní Černůtky [mapa]
dříve Čermutka
Hradecký kraj
Jiřík Kozina z Hořejních Černůtek
Horní Hrachovice [mapa]
dříve Hrachovice
Bechyňský kraj
3 svobodství - Jarolím Zemanů z Horních Hrachovic, Matěj Sudlice z Hrachovic, Václav Zemanů v Hořejších Hrachovicích
Horní Střítež [mapa]
dříve Střítež
Bechyňský kraj
Jan Nenáhlo (asi ze Stříteže)
Horní Světlá [mapa]
dříve Světlá
Bechyňský kraj
Jan Lhotka ze vsi Světlý
Hoštice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jarolím Petrů z Hoštic s Matějem bratrem, Martin v Hošticích
Hrochovy Zderadiny [mapa]
Prostřední Zderadiny
Kouřimský kraj
Jan Urbanů z Prostředních Zderadin
Hrušov [mapa]
Hradecký kraj
Jindřich Hrušovský z Hrušova
(nejasná topografie)
Hrušovany [mapa]
Žatecký kraj
Jan Markus Reindler drží dvůr Koubkovskej v Hrušovanech
Hříškov [mapa]
Slánský kraj
Melichar Mřen v Hříškově
Hulín [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Matouš Vilas z Hulína, Vrchorak (?) a Matouš v Hulíně
Chabeřice [mapa]
dříve Chaberčice
Čáslavský kraj
Anna Turková z Chabeřic
Chleby [mapa]
Vltavský kraj
Jan Rubáš z Chleb
Chmelná [mapa]
Chmelné
Čáslavský kraj
6 svobodství - Jan Jakub (Kubů) z Chmelného, Jiřík Martinek z Chmelného, Jakub Přitasil z Chmelného, Bartoloměj Ptáček z Chmelného, Václav Růžek (z Rovného) z Chmelného, Jan Toule (Toul) z Chmelného
Chodská Lhota [mapa]
dříve Lhota u Kdyně
Plzeňský kraj
dvůr drží Jindřich Lhota
(nejasná topografie)
Chotěboř [mapa]
zaniklá ves, dříve Chotiboř
Čáslavský kraj
Josef Kadeřávek z Chotěboře
(nejasná topografie)
Chotilsko [mapa]
dříve Chotilště
Podbrdský kraj
Kryštof Štěpánův z Chotilska
Chotouň [mapa]
Hradecký kraj
Adam Skořepa z Chotouně, Tomáš Mandlík, (svobodný) rychtář z Chotouně na panství Poděbradském
Choustník [mapa]
Chustnice
Bechyňský kraj
Václav Kubart v Chustnici (správně Choustníku)
Choustníkovo Hradiště [mapa]
dříve Hradiště
Hradecký kraj
Jiříkové starší a mladší Holíkové z Hradiště a ve Vinařích
(nejasná topografie)
Chrastovice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jakub Zeman z Chrastovic, Vít Zemanů z Chrastovic
Chroustovice [mapa]
Hradecký kraj
Burian Ledský z Chroustovic
Chvojínek [mapa]
Chvojenec
Vltavský kraj
Václav Sezima z Chvojence
Chýstovice [mapa]
Chejstovice
Čáslavský, Bechyňský kraj
3 svobodství - Šimon Libovský (Lipkovský) v Chýstovicích (BE), Jan Dvořák z Chejstovic, Jan Libkovský z Chejstovic
Chyšná [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Bartoň Sirůčkův z Chyšný, Václav a Bartoloměj z Chyšný
Javornice [mapa]
Prácheňský kraj
Václav Zeman z Javornice
Jeníčkova Lhota [mapa]
Purkhartova Lhota
Bechyňský kraj
Jan Sedloň ze Lhoty Purkhartovy
Ješetice [mapa]
Ještětice
Vltavský kraj
Šťastnej Loudů z Ještětic
Jetřichovec [mapa]
Jetřichova Ves
Bechyňský kraj
Jan z Jetřichovy Vsi
Jickovice [mapa]
dříve Víckovice, Jiřkovice
Vltavský kraj
Matěj Koreš z Jickovic
Jiřín [mapa]
Kouřimský kraj
Šimon Zdymer z Jiřína
Jizerní Vtelno [mapa]
Vtelno
Boleslavský kraj
Kateřina Vorlová z Slaného a ve Vtelně
Kačerov [mapa]
Čáslavský kraj
Jindřich Kamarýt Kačerovský
Kamýk [mapa]
u Velkých Přílep, dříve Kamejk
Slánský kraj
2 nápravníci - Jiřík Lancman, nápravník v Kamejku (ke sv. Jiří na Hradě); Vít, nápravník na Martinovým z Kamejku
Klínec [mapa]
Podbrdský kraj
Jan Benák z Klínce, Václav Beránek (? místo neuvedeno)
Kloub [mapa]
Prácheňský kraj
2 svobodství - Daniel z Klouba, Koudole (z Pohorovic?) v Kloubě
Klukovice [mapa]
Praha
Slánský kraj
dvůr Matěj Klukovský, měštěnín Starého Města Pražského
Kobylí [mapa]
Kouřimský kraj
3 svobodství - Jan Albrecht z Kobylího, Martin z Kobylího, Václav Lhoták z Kobylího
Kosoř [mapa]
Slánský kraj
Jan Zeman ze Statenic v Kosoři
Kostelní Lhota [mapa]
Hradecký kraj
Matouš Hromádka, (svobodný) rychtář z Kostelní Lhoty na panství Poděbradském
Kotýřina [mapa]
Chotejřina
Vltavský kraj
Bohuslav Martinek z Chotejřiny
Kouty [mapa]
u Kácova
Čáslavský kraj
Václav Čejka z Olbramovic (a na Kácově) drží svobodství Kouty
(nejasná topografie)
Kouty [mapa]
u Poděbrad
Hradecký kraj
Jan Nedoma, (svobodný) rychtář z Kout na panství Poděbradském
Kozmice [mapa]
Bechyňský kraj
Jakub z Kozmic
Kozolupy [mapa]
Plzeňský kraj
Šťastný Ulický z Plešnic z dvoru v Kozolupech
Krámy [mapa]
Podbrdský kraj
Jakub ze vsi Krámů (Sudovský?)
Krasovice [mapa]
dříve Drahovice
Kouřimský kraj
Jan Vlasák z Krasovic
Krejnice [mapa]
Prácheňský kraj
2 svobodství - Matěj Říha ze vsi Krejnic, Tomáš Říha ze vsi Krejnic
Krhanice [mapa]
dříve Krchanice
Vltavský kraj
Václav Řehoř z Krchanic
Krchova Lomná [mapa]
Lomná
Bechyňský kraj
4 svobodství - Václav Krch z Lomné, Bohuslav Vondrák z Lomný, Adam z Lomný, Jan Vondrák z Lomný
Křenovičky [mapa]
Křtěnovičky
Vltavský kraj
Václav Hodík ze Křtěnoviček
Křešice [mapa]
Přešice
Prácheňský kraj
Jan Šimánek z Přešic (!)
Křížov [mapa]
dříve Kříšov
Podbrdský kraj
Jan Bartoloměj z Křížova
Křtěnovice [mapa]
dříve Křenovice
Bechyňský kraj
2 svobodství - Matěj Vosecký z Křtěnovic, Jan Borkovec (od r. 1609 „ze Křtěnovic“)
Kuní [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Kliment Jelec z Velikého Kuního, Matěj Kučera z Velikého Kuního
Kuňovice [mapa]
Kunějovice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Václav Vysokej z Kunějovic, Jan Zichův z Kunějovic
Kutrovice [mapa]
Slánský kraj
Vilém Razický ze Vchynic a v Kutrovicích
Květuš [mapa]
Květuše
Bechyňský kraj
4 svobodství - Jan Maršů v Květuši, Mikuláš Vochtáb v Květuši, Štěpán Maršů v Květuši, Václav Hrdoň v Květuši
Kvíček [mapa]
Kvíc
Slánský kraj
Anežka Tuchlovská z Vaškobrh (Oškobrh - vdova drží po Matěji Tuchlovském dvůr Kvíc)
Lažany [mapa]
u Turnova
Boleslavský kraj
Jan starší Gerstorf z Malšovic a v Lažanech
(nejasná topografie)
Lejčkov [mapa]
dříve Dvorce
Bechyňský kraj
Jiřík Lejčko v Lejčkově
Lesná [mapa]
Lestné
Čáslavský kraj
Petr Žák z Lestného
Lhotka [mapa]
u Pelhřimova, dříve Dlouhá Lhota
Bechyňský kraj
Václav a Mikuláš Hynkové z Služátek na Lhotce
Lhotka [mapa]
u Zadní Lomné, dříve Samoty, Lhota na Samotě
Bechyňský kraj
Adam Lhotka ze Lhotky
Lhýšov [mapa]
Lhejšov
Kouřimský kraj
Zikmund Hovorka z Lhejšova
Libice nad Cidlinou [mapa]
Hradecký kraj
Jan Dvořák (nápravník) z Libice na panství Poděbradském
Libkov [mapa]
Lipkov
Plzeňský kraj
Václav Hronek z Lipkova
Lidický dvůr [mapa]
Slánský kraj
Jiřík Lidický z Lidic
Lisov [mapa]
Plzeňský kraj
Ludvík Malej z města Stodův (měšťan ze Stodu, neuvedena topografie svobodství - pouze odhad)
Lobzy [mapa]
Plzeňský kraj
Vávra, nápravník z Lobes (Vávra Jakeš z Lobzů)
Lovčice [mapa]
Vltavský kraj
Jiřík Lovčický (z Pohnaní v Lovčicích)
Lužec n. Cidlinou [mapa]
Lužec
Hradecký kraj
Kateřina vdova z Lužce
Malá Černá [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Václav z Malý Černý, Jakub Dvořák z Malý Černý
Malá Chmelná [mapa]
Prácheňský kraj
Tomáš Malochmelenský
Malá Paseka [mapa]
Paseka
Čáslavský kraj
Jiří, Vavřinec a Václav (Pasečtí) z Paseky
Malíkovice [mapa]
zaniklá obec
Čáslavský kraj
Joachym starší Španovský z Lisova na Loutkově a na Vožici drží svobodství v Malíkovicích
Malovidy [mapa]
Čáslavský kraj
Havel Růžek (z Rovného) z Malovid
Malý Ježov [mapa]
dříve Ježovec
Bechyňský kraj
3 svobodství - Václav Nesvačil z Malého Ježova, Václav Slivák z Malého Ježova, Martin Fara v Ježově Malým
Měchonice [mapa]
dříve Měchovice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jan (Měchonička) z Měchonic, Jakub Měchonický z Měchonic
Milčice [mapa]
Hradecký kraj
Jiřík Vozáb, (svobodný) rychtář z Milčic na paství Poděbradském
Miletice [mapa]
Plzeňský kraj
Zikmund Janovský z Janovic a v Mileticích
Milošovice [mapa]
Milešovice
Čáslavský kraj
Šimon a Mikuláš z Milešovic
Miřetice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jan Lejčko z Miřetic, Martin Růžek (z Rovného) z Miřetic
Mlékovice [mapa]
Mlíkovice
Kouřimský kraj
2 svobodství - Jan Mlíkovský (z Mlíkovic), Jiřík Mlíkovský z Mlíkovic (psán do Vltavského kraje)
Modlíkov [mapa]
Bechyňský kraj
Vít Chroust z Modlíkova
Moravčice [mapa]
Hradecký kraj
Říha Hlubučkův z Moravčic
Mostek [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Mikuláš Mostecký a bratří a strýcové jeho, Jan Vondrák z Mostku, Václav a Bohuslav a Jiřík bratří z Mostku
Mutice [mapa]
Bechyňský kraj
5 svobodství - Mikuláš a Jakub Zemanové z Mutic, Martin Svatoš z Mutic, Kryštof z Mutic (2x), Jeroným a Adam z Mutic
Nahoruby [mapa]
Vltavský kraj
Jan Sládek z Nahorub
Nehonín [mapa]
Bechyňský kraj
Vondřej a Václav bratří z Nehonína
Němčice [mapa]
Čáslavský kraj
Jakub Špala z Němčic
Nové Dvory [mapa]
Trutnov, dříve Nový Dvůr
Hradecký kraj
(1603 kněz) Tobiáš Šarfenberg(er) z Lind(en)talu
(nejasná topografie)
Obrátice [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Josef z Vobratic, Jakub Vousek z Vobratic, Jiřík Zemanů z Volbratic
Oldřichov [mapa]
Veliký Voldřichov
Bechyňský kraj
Havel Smola z Velikého Voldřichova
Onšovec [mapa]
Vonšov
Čáslavský kraj
Karel Zeman z Vonšova
Ořech [mapa]
u Prahy, Vořech
Slánský kraj
Jakub Jílek z Statenic a v Vořeše
Otradov [mapa]
Votradov
Kouřimský kraj
Václav z Votradova
Otročice [mapa]
Votročice
Čáslavský kraj
Jan Šedivý z Votročic
Ouštice [mapa]
dříve Oustí, Auštice
Vltavský kraj
2 svobodství - Lidmila Maršová v Outěšicích, Václav Marsa z Ouštic
Paračov [mapa]
Prácheňský kraj
Petr Svojče (Svojše) z Paračova
Pátek [mapa]
Hradecký kraj
Matouš Kylián, (svobodný) rychtář z Pátku na panství Poděbradském
Pazderná Lhota [mapa]
Pazderkova Lhota
Kouřimský kraj
Martin z Pazderkovy Lhoty
Pertoltice [mapa]
Čáslavský kraj
1-3 svobodství - Ondřej a Vavřinec z Pertoltic, Vavřinec (Šlechtín?) z Sezemic v Pertolticích (dupl.?), Jan Zemanů z Pertoltic (dupl.? viz zápis z 1603)
Petrova Lhota [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - svobodníci petrlhotští (Havel Junek a Martin Vacek jinak Telátko), Jan Petrů ze Lhotic
Petrovice [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Kliment Horych z Petrovic, Kříž Mikšů z Petrovic
Písková Lhota [mapa]
Hradecký kraj
Václav Svobodník z Pískové Lhoty; sirotci po n. Žílovi (jak jim říkají) ?, Jindra (svobodný) rychtář z Pískové Lhoty na panství Poděbradském
Plchov [mapa]
Kouřimský kraj
Jan Plchovský z Kobylího
Podmaršovice [mapa]
dříve Zaluhov, Zálohov
Vltavský kraj
2 svobodství - Šťastnej z Zálichova (Zaluhov), Jan z Zaluha
Podolí [mapa]
Kouřimský kraj
2 svobodství - Mach z Podolí, Bohuslav Vácha z Podolí
Pohnání [mapa]
Bechyňský kraj
Adam Posel z Pohnání
Pohorovice [mapa]
dříve Pohořovice
Prácheňský kraj
2 svobodství - Jan Danek v Pohorovicích, Jan Koudele z Pohorovic
Pohoří [mapa]
u Mirovic
Prácheňský kraj
3 svobodství - Martin Racek a Tomáš Porůček z Pohoří (u Mirovic), Mareška z Pohoře, Šťastnej z Kyselice (bez udání místa, sprv. Pohoří)
Pohoří [mapa]
u Strnadic, dříve Pohořice
Vltavský kraj
Jan Pohořák z Pohoří
Prudice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Václav Čeněk z Prudic, Václav Křenek v Prudicích (možná jen dupl. s chybou?)
Přepeře [mapa]
Boleslavský kraj
Jiřík Dyml (z Lestkova) v Přepeřích
Přistoupim [mapa]
dříve Přistoupín
Kouřimský kraj
Jiřík Kubka v Přisoupimě
Radotín [mapa]
Slánský kraj
Matěj, nápravník ze vsi Radotína (pro Zbraslavský klášter)
Radslavice [mapa]
dříve Raclavice
Vltavský kraj
2 svobodství - (David) Ctibor z Radslavic (psán 2x), Jakub Ctibor (? bez udání místa)
Rohozov [mapa]
dříve Rohožov
Bechyňský kraj
Václav Rožský (Rohozovský) z Rohozova
Rudoltice [mapa]
Vltavský kraj
3 svobodství - Bohuslav Pešů z Rudoltic, Jan Svašek z Rudoltic, Jan Valsa z Rudoltic
Růžkovy Lhotice [mapa]
Lhotice
Čáslavský kraj
4 svobodství - Jan Růžek (z Rovného) z Lhotic, Matouš a Jan Růžkové (z Rovného) ze Lhotic, Václav Růžek (z Rového) ze Lhotic, Vít Růžek (z Rovného) ze Lhotic
Ředice [mapa]
Velké Ředice
Vltavský kraj
Matěj Ctibor z Velkých Ředčic (sprv. Ředic)
Řehovice [mapa]
Vltavský kraj
Jan Skydánek z Řehovic
Řípec [mapa]
dříve Hřibec
Bechyňský kraj
Kateřina z Řípce
Salačova Lhota [mapa]
dříve Lhota, Lhota pod Stražištěm, Pudilova Lhota
Bechyňský kraj
3 svobodství - Zdebor starší ze Salačovy Lhoty, Jan mladší Zdebor odtudž, Tomáš Kučera ve Lhotě Salačově
Sedlec [mapa]
u Lešišova, zaniklá ves, Hořejší Sedlec
Prácheňský kraj
Jan Sedlecký z Hořejšího Sedlce
Sedlečko [mapa]
u Chotovin, dříve Sedlčánky
Bechyňský kraj
Jakub Skřemen v Sedlečku
Sedlečko [mapa]
u Lešišova, zaniklá ves, Malé Sedlečko
Prácheňský kraj
Kryštof z Malého Sedlečka
(nejasná topografie)
Sedlečko [mapa]
u Neustupova
Bechyňský kraj
Jindřich z Sedlečka
Sedlečko [mapa]
u Veliše, dříve Keharovo Sedlečko
Kouřimský kraj
Václav Valoušek v Sedlečku
Sedlice [mapa]
Čáslavský kraj
Matěj Tůma ze Sedlce
Sedmpány [mapa]
Sedmipány
Čáslavský kraj
Pavel Křehule ze Sedmipán
Skuhrov [mapa]
Vltavský kraj
Bartoloměj Tobolka z Kuhrova
Slapsko [mapa]
dříve Slabsko
Bechyňský kraj
3 svobodství - Jan Jíma (Jína?) z Slapska, Jakub z Slapska, Jan Petrů v Slapsku
Slavín [mapa]
Kouřimský kraj
Mikuláš ze Slavína
Smilovy Hory [mapa]
dříve Hory
Bechyňský kraj
4 svobodství - Václav Zákostelní z (Smilových) Hor, Adam Maršů z Hor, Bohuslav z Hor v Zákostelci, Matěj Nosek v Horách
Smyslov [mapa]
dříve Zmyslov, Myslov
Bechyňský kraj
Bohuslav Mazaný ze Slavětína
Soušice [mapa]
Solšice
Čáslavský kraj
3 svobodství - Jakub Bělouch z Solšic, Václav Bělouch z Solšic, Adam (Vladyka) ze Solšic
Spůle [mapa]
dříve Spula
Plzeňský kraj
Vít Blažek ze Spůle, Vít Blažků ze vsi Špaly (?) (nejspíš ten samý)
Srbice [mapa]
Vltavský kraj
Matouš Votápek ze Srbic
Staré Práchňany [mapa]
dříve Práchňany
Čáslavský kraj
Ondřej a Pavel Loštů z Práchňan
Starý Smrdov [mapa]
Smrdov
Čáslavský kraj
3 svobodství - Jan a Jakub Macháčků z Smrdova, Matouš Rosa z Smrdova, Pavel a Martin Ziků z Smrdova
Stíčany [mapa]
Chrudimský kraj
Albrecht Krupej (z Probluze na Stíčanech, vyženil dvorec ve Stíčanech s manž. Kateřinou Svítkovskou ze Škudel)
Stojslavice [mapa]
Bechyňský kraj
4 svobodství - Jan Matějů z Stojslavic, Mikuláš Bláhů z Stojslavic, Jindřich ze vsi Stojslavic, Jindřich Zemanů v Stojslavicích
Straškov [mapa]
Slánský kraj
Bartoloměj Fliespach z Fliesnpachu v Straškově
Střechov n. Sázavou [mapa]
Střechov
Čáslavský kraj
Jan Kubík z Střechova
Studený [mapa]
dříve Studená
Čáslavský kraj
4 svobodství - Michal Bušků z Studeného, Vít Čtverák z Studenýho, Jan Šenkýř z Studeného, Václav Vokšický z Studeného
Stupčice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Mikuláš a Jiřík Broncové z Stupčic, Kateřina Tupsich (?)
Sudoměřice u Tábora [mapa]
dříve Sudiměřice
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jakub Straňák z Sudoměřic, Jan a Martin Straňáci z Sudoměřic
Sudovice [mapa]
dříve Zudovice, Zhudovice
Podbrdský kraj
Jakub Zudojovský (Sudovský)
Svítkov [mapa]
Pardubice
Chrudimský kraj
Cyprián Svítkovský (potomek staroč. vladyckého rodu, pocházejícího ze Svítkova u Pardubic a ze Škudel u Přelouče)
Šanovice [mapa]
Vltavský kraj
Martin Mikšovic s bratřími svými z Šanovic (pak ještě Martin Mikulášů, asi týž)
Štěchovice [mapa]
Prácheňský kraj
Viktorin Voles (Velec?) (neznámá topografie)
Tatouňovice [mapa]
Kouřimský kraj
2 svobodství - Matěj, Václav a Martin bratři v Hatimovicích (Tatouňovicích), Matěj Mudrák z Tatouňovic
Tehov [mapa]
Trhov
Kouřimský kraj
2 svobodství - Jíra Dědiníků z Strhova (!), Martin Dědiník z Trhova
Těchlovice [mapa]
Plzeňský kraj
3 svobodství - Šimon Hurt (v Těchlovicích, psán i v kraji Prácheňském), Matěj Urbanovic a Adam Vlk (svobodníci v Těchlovicích), Zemek v Těchlovicích (psán v kraji Prácheňském);
potom zopakován „Jan Suchej, Matěj Urbanů a Jiří Zemek z popluží svobodného“ (bez topografie)
Teletín [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Šimon a Pavel bratří v Teletínu, Jan Jandera z Teletína
Tisek [mapa]
Čáslavský kraj
Václav a Jan Zemanů z Tisku
Tourov [mapa]
dříve Tourové
Prácheňský kraj
Jan Šrámek z Tourovýho
Třebotov [mapa]
Slánský kraj
Jiřík Hovorčovský z Kolivé Hory na Třebotově
Tvrdoslav [mapa]
Plzeňský kraj
2 svobodství - Jan Vidlumec z Tvrdoslavě, Jan Zoubě z Tvrdoslavě
Týn [mapa]
pod Houskou, dříve Tejn
Boleslavský kraj
Magdaléna Travková v Tejně (pod Houskou)
Újezdec [mapa]
u Horních Krut, Újezd
Kouřimský kraj
2 dvory - Jiřík Slad z Oujezda, Pan Kryštof Nypšic z Altedorfu (Nybšic z Holtendorfu) drží nápravníka v Oujezdě (asi Újezdec - Horní Kruty, nejasná topografie)
Veliká Ves [mapa]
Velká Ves
Kouřimský kraj
2 svobodství - Jiřík (sprv. Řehoř) Trkal z Velké Vsi, Jan Zima z Velké vsi
Velim [mapa]
Hradecký kraj
Václav Plachta, (svobodný) rychtář z Velině na panství Poděbradském
Velká Černá [mapa]
Bechyňský kraj
Jan Čenský (nespr. Čamský) z Velký Černý
Velká Chuchle [mapa]
Praha
Slánský kraj
Jiří Ouřad, nápravník z Velkýho Chuchle (ke Zbraslavskému klášteru)
Velké Všelisy [mapa]
Všelisy
Boleslavský kraj
Václav Sobotka ve Všelisích
Velké Zboží [mapa]
část Poděbrad, dříve Zboží
Hradecký kraj
Pan Hynek Stařimský (1620 Stařínský) z Libštejna ve vsi Zbuoží
Velký Ježov [mapa]
Bechyňský kraj
5 svobodství - Matěj Míků z Velkého Ježova, Adam Jenšík z Ježova (a v Rašovicích?), Martin a Alžběta v Ježově Velkým, Petr Vondrák z Velkého Ježova, Václav ve Velkým Ježově
Veselíčko [mapa]
Veselí
Vltavský kraj
Svatoň Chalupa z Veselí
Vestec [mapa]
u Zvěstova, dříve Vesec
Kouřimský kraj
Matěj a Šťastnej z Vesce
Věvrov [mapa]
dříve Vebrov
Plzeňský kraj
Jiřík Věvrovský ve Věvrově na Horšovotýnsku (2x)
Vlčnov [mapa]
Chrudimský kraj
Bartoloměj Vlčnovský (z Vrbice) na Vlčnově (1615-29 zde seděl Jan Václav Talacko z Ještětic, syn Adama na Žestokách)
Vojslavice [mapa]
Vojislavice
Čáslavský kraj
Jan Zeman z Vojislavic
Volanice [mapa]
Hradecký kraj
Tomáš, Petr, Martin, stejcové Volanští z Volanic a panna Anna, strýna jich, drží 5 dvorů (ve Volanicích u N. Bydžova)
Vosná [mapa]
dříve Usní
Kouřimský kraj
Jiří z Vosný
Vrabcov [mapa]
Vosek
Prácheňský kraj
Jakub Vrabec z Voseku
Vrbice [mapa]
Hradecký kraj
Václav Suchej, (svobodný) rychtář z Vrbice na panství Poděbradském
Vrbová Lhota [mapa]
Hradecký kraj
Jirá Bašů, svobodník z Vrbový Lhoty
Vysoká Lhota [mapa]
dříve Žebrov
Kouřimský kraj
Jiřík Přibyšický
Záběhlice [mapa]
Podbrdský kraj
Pavel Vlášek z Záběhlic
Zadní Střítež [mapa]
dříve Střítež
Bechyňský kraj
3 svobodství - Jan Vondřejův ze Stříteže, Adam Miků z Stříteže, Vondřej a Mikuláš v Stříteži.
Zahořany [mapa]
Vltavský kraj
Václav Kautckej z Záhořan
Záhoříčko [mapa]
u Sudoměřic, dříve Záhořice
Bechyňský kraj
Matouš Lžičař (z Záhořic)
Zahrádka [mapa]
u Křenovic
Vltavský kraj
2 svobodství - Tobiáš Jindrů v Zahrádce, Jindřich z Zahrádky
Zajíčkov [mapa]
Bechyňský kraj
Petr Hatlák v Zajíčkově
Záluží [mapa]
zaniklá ves u Elbančic
Prácheňský kraj
Michal Zálužský ze Záluží
Záříčí u Mladé Vožice [mapa]
dříve Záříčí
Bechyňský kraj
Martin Suchan z Záříčí
Zběšičky [mapa]
Běšice
Bechyňský kraj
Jeroným a Jan Pivcové ze Zděčic (asi z Běšic?)
Zderadiny [mapa]
Hořejší Zderadiny
Kouřimský kraj
5 svobodství - Jan Bartoňův z Hořejších Zderadin, Jakub Čeněk (Černík?) z Dolejších Zderadin, Adam Krasoňovský (z Horních Zderadin), Jan Marků z Hořejších Zderadin, Matěj Zich z Hořejších Zderadin
Zdeslavice [mapa]
Čáslavský kraj
Martin Proch z Zdeslavic
Zlučín [mapa]
dříve Žlunín
Vltavský kraj
3 svobodství - Jan Suchopal ze Zlučína, Kliment Suchopal ze Zlučína, Václav Suchopal (? bez udání místa)

Nezařazená svobodství, všechna patrně již nedržená svobodníky, a další poznámky ke zdroji:

Kraj Zápis
Hradecký Jan Bledina (1603 Jan Bledina Vilemnický z Fialového Kamene ve stavu rytířském na dvoře svém poplužním.) (neznámá topografie)
Hradecký Kryštof z Regeru (Regersdorf?) na dvoře Hamru (neznámá topografie)
Hradecký Zuzana Šturmová z Kolendorfu (Gollendorfu) drží 5 dvorů (na Staré sboře při městě Rychnově n. Kněžnou) (neznámá topografie)
Hradecký na panství Poděbradském celkem 8 svobodných rychtářů (uvedeni výše v tabulce)
Hradecký na panství Poděbradském 2 manové, na Chlumeckém 2, rytíř Jan z Vlkanova a na Solnici drží jednoho
Kouřimský Petr Nápravník ze Vrutice (nápravník, neznámá topografie)
Kouřimský na panství Poděbradském 4 manové (bez bližšího udání)
Litoměřický Pan Adam Linhart z Nayenpergku (zmocněnec Jana Šleinice na Šluknově, má svobodníka jednoho) (jedná se o manství, neznámá topografie)
Litoměřický Pan Lorenc Štork z Štorknfelzu (na Rumburce a Tollenšteině), má svobodníka jednoho (jedná se o manství, neznámá topografie)
Litoměřický Hendrych z Vartmberka na Kamenici (a Zvířeticích; má svobodníky dva) (neznámá topografie)
Litoměřický Radslav Vchynský z Vchynic a z Tetova (na Teplici, Doubravské Hoře a Hanšpachu) má svobodníky dva (neznámá topografie)
Plzeňský Jan Havrda, nápravník (neznámá topografie)
Plzeňský Jan Kryštof Kholb (neznámá topografie)
Plzeňský Frydrych Klobner (Globnar z Globenu) (neznámá topografie)
Plzeňský Anna Likavská na Mělkově (neznámá topografie)
Plzeňský Kněz Kašpar Mendl (převor augustiniánského kláštera v Pivoni) (neznámá topografie drženého - patrně - nápravníka)
Plzeňský Pan Henrych Semecký (neznámá topografie)
Podbrdský 3 nápravníky drží opat zbraslavský
Prácheňský Dvůr Baslovský, Čurdovský, Divišovský (Divišov) a Valšovský drží Sušičtí měsťané.
Prácheňský Havel z Sudlovského dvoru (neznámá topografie)
Prácheňský Martin Urbanovic s Janem ze Suchého (neznámá topografie)
Prácheňský Svatoš Prokopův (neznámá topografie)
Prácheňský Anna z Trhova (neznámá topografie)
Slánský Voldřich Lehnar (neznámá topografie)
Žatecký jeden nápravník pražského arcibiskupa (Petr Vydřin v Tursku?) (nejasné)
Žatecký Jiřík, nápravník Ďáblickej (neznámá topografie, pravd. Praha Ďáblice)
Žatecký jeden svobodník na panství Presnickém (Přísečnickém) (dvůr Sorgenthal, ob. Pleil na Vejprtsku - Černý Potok u Kryštofových Hamrů) (manství)
Žatecký Pan Václav Štampach (z Štampachu) má jednoho svobodníka (manství)
Žatecký Florián a Tomáš Troupové s Evou vdovou (měšťané) 3 svobodníky na panství Chomutovském
Žatecký 3 svobodní rychtářové na panství Chomutovském (v Ulmbachu u Hory Sv. Šebestiána, v Křimově a v Reizenhainu u Hory Sv. Šebestiána) (beze jmen, možná ani nejsou svobodní)

V případě šlechty nelze z tohoto soupisu přesněji určit, která svobodství mají v držení, pro nesnadné rozlišení osob stavu rytířského od zemanů a erbovníků, a rozlišení predikátů od držených dvorů.

Poznámka
Šedavou kurzívou psané zápisy a šedé mapové značky jsou pravděpodobná nesvobodná držení svobodného majetku.
Berte prosím v potaz fakt, že zejména berní rejstříky jsou neúplné a nepřesné. Klíčové pro prokázaní existence svobodníka není jeho výskyt v těchto soupisech, ale přímo ve svobodnických knihách.

Zdroje
Holejšovský, Vlastimil. Soupis svobodníků z roku 1605. In Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze, sešit 5, ročník 1974. Genealogická a heraldická společnost v Praze, 1947. s 3. Dostupné online.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!