Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1605

Tento soupis svobodství a jejich držitelů v Čechách roku 1605 vychází z fondu Staré manipulace, kde je pod značkou SM F42/76, konkrétně zpracovaného z jeho přepisu Vlastimila Holejšovského (Soupis svobodníků z roku 1605, Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze).

Barevné rozlišení v mapě zohledňuje původní zařazení do krajů (šedá pak značí svobodství již nedržená svobodníky). Jako všechny podobné soupisy, i tento zcela jistě z různých důvodů nepokrývá veškerý výskyt svobodníků na daném území, případně jsou jména a místa nepřesná nebo zkomolená. Vzniklým chybám se snažil V. Holejšovský zabránit komparativním přístupem za použití časově blízkých berních rejstříků aj.

Interaktivní mapa

Rejstřík míst

Obec/místo, kraj Přehled svobodství (není-li uvedeno, pak 1605)
Alberovice [mapa]
Arbelovice
Čáslavský kraj
4 svobodství - Jonáš Brychta z Arbelovic, Jan Janák z Arbelovic, Kašpar Synek z Arbelovic, Martin Vlasák z Arbelovic
Arneštovice [mapa]
Arnoštovice
Čáslavský kraj
Jan Ježků z Arnoštovic
Babčice [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Jan Lhotka Babčický, Vondřej a Jindřich a sirotci po někdy Václavovi (pravd. Lhotkovi) z Babčic, Jan Lhotka z Babčic
Bendovo Záhoří [mapa]
dříve Záhoří
Bechyňský kraj
8 svobodství - Adam Jakubův v Záhoří, Matěj Benda z Záhoří, Jiřík Dvořák z Záhoří, Vavřinec z Záhoří, Jan Vondřejů z Záhoří, Bohuslav Kroupa z Záhoří, Adam v Záhoří, Vondřej Zahnic na „Bendovským dvoře“ (?)
Bernartice [mapa]
Čáslavský kraj
Pavel a Jan z Bernartic
Bolechovice [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Tomáš Marků v Bolechovicích, Marjána Vosecká z Bolechovic
Borotínek [mapa]
dříve Borotník, Boretník
Bechyňský kraj
Václav Vesecký v Borotínku
Borovnice [mapa]
Čáslavský kraj
Pavel Ptáček z Borovnice
Bradáčov [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jan Bláhů v Bradáčově, Jakub a Mikuláš Salači v Bradáčově
Brzotice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan Janourek z Brzotic
Březí [mapa]
Bechyňský, Prácheňský kraj
2 svobodství - Viktorín Valeš z Břízy, Dorota Valšova z Březí, Valšovský dvůr drží Sušičtí (měšťané)
Březina [mapa]
u Mn. Hradiště, dříve Březinka
Boleslavský kraj
Kateřina Hraběšínská (ze Zálužan) v Březince (u Mnichova Hradiště)
(nejasná topografie)
Břežany II [mapa]
Kouřimský kraj
Václav Nápravník v Břežanech (nápravník)
Budkovice [mapa]
Čáslavský kraj
Martin Krasoňovský z Budkovic
Buková [mapa]
Čáslavský kraj
4 svobodství - Jan Beladů z Bukové, Jan z Bukovy, Matěj Kučerů (pravd. Kačerů) z Bukové, Jan (Vladyka) z Bukové
Buš [mapa]
Podbrdský kraj
Jan Burjanek z Buše
Buzkov [mapa]
Beckovský mlýn
Prácheňský kraj
Martin Kropáček od Hluboké (1603 Bohuslav Kopáček na mlýně Beckovském pod Hlubokou)
Býšov [mapa]
zaniklá ves, dříve Bejšovice, Vyšov
Prácheňský kraj
Jan Bejšovec z Bejšova (a v Dasném u Hluboké n. Vltavou)
Cerhýnky [mapa]
Kouřimský kraj
P. Adam Hlaváč (z Vojenic a na Cerhýnkách)
Čankov [mapa]
Plzeňský kraj
Fridrich Frelich, Štefan Štejnec (Steiner), Jakub Vávra (Vávra Jakeš) a Jan Rudolf půl popluží Čankova
Čankovice [mapa]
Chrudimský kraj
Matěj Kohout (jinak Zeman z Čankovic)
Čečkov [mapa]
Kouřimský kraj
Jiřík Křešín v Čečkově
Čechov [mapa]
Peklov
Kouřimský kraj
Jiřík Čech z Peklova
Čejtice [mapa]
Čáslavský kraj
Matěj Matějků z Čejtic
Čenětice [mapa]
Kouřimský kraj
Douša Skřivan z Čenětic
Čeňovice [mapa]
Kouřimský kraj
Burian Hora ve vsi Čeňovicích
Černošice [mapa]
Slánský kraj
Havel Šura, nápravník v Černošicích (ke Zbraslavskému klášteru)
Červený Újezd [mapa]
dříve Červený Újezdec
Vltavský kraj
2 svobodství - Jan Kyprt z Červeného Oujezdu, Jan Rychtářův z Červeného Oujezda
Červený Újezdec [mapa]
dříve Velký Újezdec, Újezdec
Bechyňský kraj
Říha Mazanej v Velkým Oujezdci
Čím [mapa]
Podbrdský kraj
Václav Dvořák z Čímu
Čistá [mapa]
Plzeňský kraj
Vilím a Šebestián Doupovcové (z Doupova a v Čisté z dvoru svobodného)
Dědice [mapa]
Bechyňský kraj
Jeroným a Jan Pivcové ze Zděčic (asi z Dědic?)
Divišov [mapa]
Prácheňský kraj
Alžběta Diviška (Divišovská z Divišovic), Sušičtí z dvoru Divišovského (měšťané)
Dlažov [mapa]
dříve Glossau
Plzeňský kraj
4 svobodství - Jan Jílek (z Dlažova), Václav Jílek (také zde?), Tomáš Vávrovic z Dlažova, Jakub Vávra (také zde?)
Dolní Hrachovice [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Jan z Dolejších Hrachovic, Petr Zachař „z Zachařska“, Jan Mazaný ze Slavětína (?)
Dolní Světlá [mapa]
dříve Koktany
Bechyňský kraj
Václav a Jiřík Koktanové (na mlýně) pod Světlou
Doubí [mapa]
u Pavlovic
Kouřimský kraj
Jan Douba z Doubí
Dub [mapa]
Kouřimský kraj
Jíra Šťastný z Dubu
Hlivín [mapa]
dříve Chlivín
Kouřimský kraj
2 svobodství - Jakub z Chlivína (Hlivína), Mikuláš z Chlívence (?)
Holšice [mapa]
Holušice
Čáslavský kraj
Václav Býna z Holušic
Horní Černůtky [mapa]
dříve Čermutka
Hradecký kraj
Jiřík Kozina z Hořejních Černůtek
Horní Hrachovice [mapa]
dříve Hrachovice
Bechyňský kraj
4 svobodství - Jarolím Zemanů z Horních Hrachovic, Matěj Sudlice z Hrachovic, Vilím Mazaný z Slavětína v Hrachovicích, Václav Zemanů v Hořejších Hrachovicích
Horní Světlá [mapa]
dříve Světlá
Bechyňský kraj
Jan Lhotka ze vsi Světlý (katastrálně i dnešní Dolní Světlá)
Hoštice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jarolím Petrů z Hoštic s Matějem bratrem, Martin v Hošticích
Hradištko [mapa]
zaniklé, Vinoř
Hradecký kraj
Jiříkové starší a mladší Holíkové z Hradiště a ve Vinařích
Hrochovy Zderadiny [mapa]
Prostřední Zderadiny
Kouřimský kraj
Jan Urbanů z Prostředních Zderadin
Hrušov [mapa]
Hradecký kraj
Jindřich Hrušovský z Hrušova
(nejasná topografie)
Hrušovany [mapa]
Žatecký kraj
Jan Markus Reindler drží dvůr Koubkovskej v Hrušovanech
Hříškov [mapa]
Slánský kraj
Melichar Mřen v Hříškově
Hulín [mapa]
Vltavský kraj
3 svobodství - Matouš Vilas z Hulína, Václav Villas (bez uvedení místa), Vrchorak (?) a Matouš v Hulíně
Chabeřice [mapa]
dříve Chaberčice
Čáslavský kraj
Anna Turková z Chabeřic
Chleby [mapa]
Vltavský kraj
Jan Rubáš z Chleb
Chmelná [mapa]
Chmelné
Čáslavský kraj
6 svobodství - Jan Jakub (Kubů) z Chmelného, Jiřík Martinek z Chmelného, Jakub Přitasil z Chmelného, Bartoloměj Ptáček z Chmelného, Václav Růžek (z Rovného) z Chmelného, Jan Toule (Toul) z Chmelného
Chodská Lhota [mapa]
dříve Lhota u Kdyně
Plzeňský kraj
dvůr drží Jindřich Lhota
(nejasná topografie)
Chotěboř [mapa]
zaniklá ves, dříve Chotiboř
Čáslavský kraj
Josef Kadeřávek z Chotěboře
(nejasná topografie)
Chotilsko [mapa]
Podbrdský kraj
Kryštof Štěpánův z Chotilska
Chotouň [mapa]
Hradecký kraj
Adam Skořepa z Chotouně, Tomáš Mandlík, (svobodný) rychtář z Chotouně na panství Poděbradském
Choustník [mapa]
dříve Chustnice
Bechyňský kraj
Václav Kubart v Chustnici (správně Choustníku)
Chrastovice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jakub Zeman z Chrastovic, Vít Zemanů z Chrastovic
Chroustovice [mapa]
Hradecký kraj
Burian Ledský z Chroustovic
Chvojínek [mapa]
Chvojenec
Vltavský kraj
Václav Sezima z Chvojence
Chýstovice [mapa]
Chejstovice
Čáslavský, Bechyňský kraj
3 svobodství - Šimon Libovský (Lipkovský) v Chýstovicích (BE), Jan Dvořák z Chejstovic, Jan Libkovský z Chejstovic
Chyšná [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Bartoň Sirůčkův z Chyšný, Václav a Bartoloměj z Chyšný
Jeníčkova Lhota [mapa]
Purkhartova Lhota
Bechyňský kraj
Jan Sedloň ze Lhoty Purkhartovy
Ješetice [mapa]
Vltavský kraj
Šťastnej Loudů z Ještětic
Jetřichovec [mapa]
Jetřichova Ves
Bechyňský kraj
Jan z Jetřichovy Vsi
Jickovice [mapa]
dříve Víckovice, Jiřkovice
Vltavský kraj
Matěj Koreš z Jickovic
Jiřín [mapa]
Kouřimský kraj
Šimon Zdymer z Jiřína
Jizerní Vtelno [mapa]
dříve Vtelno
Boleslavský kraj
Kateřina Vorlová z Slaného a ve Vtelně
Kačerov [mapa]
Čáslavský kraj
Jindřich Kamarýt Kačerovský
Kamýk [mapa]
u Velkých Přílep, dříve Kamejk
Slánský kraj
2 nápravníci - Jiřík Lancman, nápravník v Kamejku (ke sv. Jiří na Hradě); Vít, nápravník na Martinovým z Kamejku
Klínec [mapa]
Podbrdský kraj
Jan Benák z Klínce, Václav Beránek (? místo neuvedeno)
Kloub [mapa]
Prácheňský kraj
2 svobodství - Daniel z Klouba, Koudole (z Pohorovic?) v Kloubě
Klukovice [mapa]
Praha
Slánský kraj
dvůr Matěj Klukovský, měštěnín Starého Města Pražského
Kobylí [mapa]
Kouřimský kraj
4 svobodství - Jan Albrecht z Kobylího, Martin z Kobylího, Václav Lhoták z Kobylího, Jan Plchovský z Kobylího
Kosoř [mapa]
Slánský kraj
Jan Zeman ze Statenic v Kosoři
Kostelní Lhota [mapa]
Hradecký kraj
Matouš Hromádka, (svobodný) rychtář z Kostelní Lhoty na panství Poděbradském
Kotýřina [mapa]
dříve Chotěřina
Vltavský kraj
Bohuslav Martinek z Chotejřiny
Kouty [mapa]
u Kácova
Čáslavský kraj
Václav Čejka z Olbramovic (a na Kácově) drží svobodství Kouty
(nejasná topografie)
Kouty [mapa]
u Poděbrad
Hradecký kraj
Jan Nedoma, (svobodný) rychtář z Kout na panství Poděbradském
Kozmice [mapa]
Bechyňský kraj
Jakub z Kozmic
Kozolupy [mapa]
Plzeňský kraj
Šťastný Ulický z Plešnic z dvoru v Kozolupech
Krámy [mapa]
Podbrdský kraj
Jakub ze vsi Krámů (Sudovský?)
Krasovice [mapa]
dříve Drahovice
Kouřimský kraj
Jan Vlasák z Krasovic
Krejnice [mapa]
Prácheňský kraj
2 svobodství - Matěj Říha ze vsi Krejnic, Tomáš Říha ze vsi Krejnic
Krhanice [mapa]
dříve Krchanice
Vltavský kraj
Václav Řehoř z Krchanic
Krchova Lomná [mapa]
Lomná
Bechyňský kraj
4 svobodství - Václav Krch z Lomné, Bohuslav Vondrák z Lomný, Adam z Lomný, Jan Vondrák z Lomný
Křenovičky [mapa]
dříve Křtěnovičky
Vltavský kraj
Václav Hodík ze Křtěnoviček (sprv. Křenoviček)
Křešice [mapa]
Přešice
Prácheňský kraj
Jan Šimánek z Přešic (!)
Křížov [mapa]
dříve Kříšov
Podbrdský kraj
Jan Bartoloměj z Křížova
Křtěnovice [mapa]
dříve Křenovice
Bechyňský kraj
2 svobodství - Matěj Vosecký z Křtěnovic, Jan Borkovec (od r. 1609 „ze Křtěnovic“)
Kuní [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Kliment Jelec z Velikého Kuního, Matěj Kučera z Velikého Kuního
Kuňovice [mapa]
Kunějovice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Václav Vysokej z Kunějovic, Jan Zichův z Kunějovic
Kutrovice [mapa]
Slánský kraj
Vilém Razický ze Vchynic a v Kutrovicích
Květuš [mapa]
Květuše
Bechyňský kraj
4 svobodství - Jan Maršů v Květuši, Mikuláš Vochtáb v Květuši, Štěpán Maršů v Květuši, Václav Hrdoň v Květuši
Kvíček [mapa]
Kvíc
Slánský kraj
Anežka Tuchlovská z Vaškobrh (Oškobrh - vdova drží po Matěji Tuchlovském dvůr Kvíc).
Lažany [mapa]
Boleslavský kraj
Jan starší Gerstorf z Malšovic a v Lažanech
(nejasná topografie)
Lejčkov [mapa]
dříve Dvorce
Bechyňský kraj
Jiřík Lejčko v Lejčkově
Lesná [mapa]
dříve Lesné
Čáslavský kraj
Petr Žák z Lestného
Lhotka [mapa]
u Pelhřimova, dříve Dlouhá Lhota
Bechyňský kraj
Václav a Mikuláš Hynkové z Služátek na Lhotce
Lhotka [mapa]
u Zadní Lomné, dříve Samoty, Lhota na Samotě
Bechyňský kraj
Adam Lhotka ze Lhotky
Lhýšov [mapa]
dříve Lhejšov, Holejšov
Kouřimský kraj
Zikmund Hovorka z Lhejšova
Libice nad Cidlinou [mapa]
Hradecký kraj
Jan Dvořák (nápravník) z Libice na panství Poděbradském
Libkov [mapa]
Plzeňský kraj
Václav Hronek z Lipkova
Lidický dvůr [mapa]
Slánský kraj
Jiřík Lidický z Lidic
Lobzy [mapa]
Plzeňský kraj
Vávra, nápravník z Lobes (Vávra Jakeš z Lobzů)
Lovčice [mapa]
Vltavský kraj
Jiřík Lovčický (z Pohnaní v Lovčicích)
Lužec n. Cidlinou [mapa]
Hradecký kraj
Kateřina vdova z Lužce
Malá Černá [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Václav z Malý Černý, Jakub Dvořák z Malý Černý
Malá Chmelná [mapa]
Prácheňský kraj
Tomáš Malochmelenský
Malá Paseka [mapa]
Paseka
Čáslavský kraj
Jiří, Vavřinec a Václav (Pasečtí) z Paseky
Malíkovice [mapa]
zaniklá obec
Čáslavský kraj
Joachym starší Španovský z Lisova na Loutkově a na Vožici drží svobodství v Malíkovicích
Malovidy [mapa]
Čáslavský kraj
Havel Růžek (z Rovného) z Malovid
Malý Ježov [mapa]
dříve Ježovec
Bechyňský kraj
3 svobodství - Václav Nesvačil z Malého Ježova, Jan Slivák z Malého Ježova, Martin Fara v Ježově Malým
Měchonice [mapa]
dříve Měchovice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jan (Měchonička) z Měchonic, Jakub Měchonický z Měchonic
Milčice [mapa]
Hradecký kraj
Jiřík Vozáb, (svobodný) rychtář z Milčic na paství Poděbradském
Miletice [mapa]
Plzeňský kraj
Zikmund Janovský z Janovic a v Mileticích
Milošovice [mapa]
Milešovice
Čáslavský kraj
Šimon a Mikuláš z Milešovic
Miřetice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jan Lejčko z Miřetic, Martin Růžek (z Rovného) z Miřetic
Mlékovice [mapa]
dříve Mlikovice
Kouřimský kraj
2 svobodství - Jan Mlíkovský (z Mlíkovic), Jiřík Mlíkovský z Mlíkovic (psán do Vltavského kraje)
Modlíkov [mapa]
Bechyňský kraj
Vít Chroust z Modlíkova
Moravčice [mapa]
Hradecký kraj
Říha Hlubučkův z Moravčic
Mostek [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Mikuláš Mostecký a bratří a strýcové jeho, Jan Vondrák z Mostku, Václav a Bohuslav a Jiřík bratří z Mostku
Mutice [mapa]
Bechyňský kraj
5 svobodství - Mikuláš a Jakub Zemanové z Mutic, Martin Svatoš z Mutic, Kryštof z Mutic (2x), Jeroným a Adam z Mutic
Nahoruby [mapa]
Vltavský kraj
Jan Sládek z Nahorub
Nehonín [mapa]
Bechyňský kraj
Vondřej a Václav bratří z Nehonína
Němčice [mapa]
Čáslavský kraj
Jakub Špala z Němčic
Nový Dvůr [mapa]
u Hořiček
Hradecký kraj
(1603 kněz) Tobiáš Šarfenberg(er) z Lind(en)talu (1620: Daniel Šöfenberk z Lindentálu na Novém Dvoře asi u Hořiček)
(nejasná topografie)
Obrátice [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Josef z Vobratic, Jakub Vousek z Vobratic, Jiřík Zemanů z Volbratic
Oldřichov [mapa]
Veliký Voldřichov
Bechyňský kraj
Havel Smola z Velikého Voldřichova
Onšovec [mapa]
dříve Onšov, Vonšovec
Čáslavský kraj
Karel Zeman z Vonšova
Ořech [mapa]
u Prahy, dříve Vořech
Slánský kraj
Jakub Jílek z Statenic a v Vořeše
Osek [mapa]
u Radomyšle, dříve Vosek
Prácheňský kraj
Jakub Vrabec z Voseku
Otradov [mapa]
Kouřimský kraj
Václav z Votradova
Otročice [mapa]
dříve Votročice
Čáslavský kraj
Jan Šedivý z Votročic
Ouštice [mapa]
dříve Oustí, Auštice
Vltavský kraj
2 svobodství - Lidmila Maršová v Outěšicích, Václav Marsa z Ouštic
Paračov [mapa]
Prácheňský kraj
Petr Svojče (Svojše) z Paračova
Pátek [mapa]
Hradecký kraj
Matouš Kylián, (svobodný) rychtář z Pátku na panství Poděbradském
Pazderná Lhota [mapa]
dříve Pazděrkova Lhota
Kouřimský kraj
Martin z Pazderkovy Lhoty
Pertoltice [mapa]
Čáslavský kraj
3 svobodství - Vavřinec (Šlechtín?) z Sezemic v Pertolticích, Jan Zemanů z Pertoltic, Ondřej a Vavřinec z Pertoltic
Petrova Lhota [mapa]
Čáslavský kraj
svobodíci petrlhotští (Havel Junek a Martin Vacek jinak Telátko)
Petrovice [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Kliment Horych z Petrovic, Kříž Mikšů z Petrovic
Písková Lhota [mapa]
Hradecký kraj
Václav Svobodník z Pískové Lhoty; sirotci po n. Žílovi (jak jim říkají) ?, Jindra (svobodný) rychtář z Pískové Lhoty na panství Poděbradském
Podmaršovice [mapa]
dříve Zaluhov
Vltavský kraj
2 svobodství - Šťastnej z Zálichova (Zaluhov), Jan z Zaluha
Podolí [mapa]
Kouřimský kraj
2 svobodství - Mach z Podolí, Bohuslav Vácha z Podolí
Pohnání [mapa]
Bechyňský kraj
Adam Posel z Pohnání
Pohorovice [mapa]
dříve Pohořovice
Prácheňský kraj
2 svobodství - Jan Danek v Pohorovicích, Jan Koudele (1603 Kundrle) z Pohorovic
Pohoří [mapa]
u Mirovic
Prácheňský kraj
3 svobodství - Martin Racek a Tomáš Porůček z Pohoří (u Mirovic), Mareška z Pohoře, Svatoš Prokopův (? bez udání místa)
Pohoří [mapa]
u Strnadic, dříve Pohořice
Vltavský kraj
Jan Pohořák z Pohoří
Prudice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Václav Čeněk z Prudic, Václav Křenek v Prudicích
Přepeře [mapa]
Boleslavský kraj
Jiřík Dyml (z Lestkova) v Přepeřích
Přistoupim [mapa]
dříve Přistoupín
Kouřimský kraj
Jiřík Kubka v Přisoupimě
Radotín [mapa]
Slánský kraj
Matěj, nápravník ze vsi Radotína (pro Zbraslavský klášter)
Radslavice [mapa]
dříve Raclavice
Vltavský kraj
2 svobodství - (David) Ctibor z Radslavic (psán 2x), Jakub Ctibor (? bez udání místa)
Rohozov [mapa]
dříve Rohožov
Bechyňský kraj
Václav Rožský (Rohozovský) z Rohozova
Rudoltice [mapa]
Vltavský kraj
3 svobodství - Bohuslav Pešů z Rudoltic, Jan Svašek z Rudoltic, Jan Valsa z Rudoltic
Růžkovy Lhotice [mapa]
Čáslavský kraj
5 svobodství - Jan Petrů ze Lhotic (?), Jan Růžek (z Rovného) z Lhotic, Matouš a Jan Růžkové (z Rovného) ze Lhotic, Václav Růžek (z Rového) ze Lhotic, Vít Růžek (z Rovného) ze Lhotic
Ředice [mapa]
Vltavský kraj
Matěj Ctibor z Velkých Ředčic (sprv. Ředic)
Řehovice [mapa]
Vltavský kraj
Jan Skydánek z Řehovic
Řípec [mapa]
dříve Hřibec
Bechyňský kraj
Kateřina z Řípce
Salačova Lhota [mapa]
dříve Lhota, Lhota pod Stražištěm, Pudilova Lhota
Bechyňský kraj
3 svobodství - Zdebor starší ze Salačovy Lhoty, Jan mladší Zdebor odtudž, Tomáš Kučera ve Lhotě Salačově
Sedlec [mapa]
u Lešišova, zaniklá ves
Prácheňský kraj
Jan Sedlecký z Hořejšího Sedlce
Sedlečko [mapa]
u Chotovin, dříve Sedlčánky
Bechyňský kraj
Jakub Skřemen v Sedlečku
Sedlečko [mapa]
u Lešišova, zaniklá ves, Malé Sedlečko
Prácheňský kraj
Kryštof z Malého Sedlečka
(nejasná topografie)
Sedlečko [mapa]
u Neustupova
Bechyňský kraj
Jindřich z Sedlečka
Sedlečko [mapa]
u Veliše, dříve Keharovo Sedlečko
Kouřimský kraj
Václav Valoušek v Sedlečku
Sedlice [mapa]
Čáslavský kraj
Matěj Tůma ze Sedlce
Sedmpány [mapa]
Sedmipány
Čáslavský kraj
Pavel Křehule ze Sedmipán
Skuhrov [mapa]
Vltavský kraj
Bartoloměj Tobolka z Kuhrova
Slapsko [mapa]
dříve Slabsko
Bechyňský kraj
3 svobodství - Jan Jíma (Jína?) z Slapska, Jakub z Slapska, Jan Petrů v Slapsku
Slavín [mapa]
Kouřimský kraj
Mikuláš ze Slavína
Smilovy Hory [mapa]
dříve Hory
Bechyňský kraj
4 svobodství - Václav Zákostelní z (Smilových) Hor, Adam Maršů z Hor, Bohuslav z Hor v Zákostelci, Matěj Nosek v Horách
Smyslov [mapa]
dříve Zmyslov, Myslov
Bechyňský kraj
Bohuslav Mazaný ze Slavětína
Soušice [mapa]
Solšice
Čáslavský kraj
3 svobodství - Jakub Bělouch z Solšic, Václav Bělouch z Solšic, Adam (Vladyka) ze Solšic
Spůle [mapa]
dříve Spula
Plzeňský kraj
Vít Blažek ze Spůle, Vít Blažků ze vsi Špaly (?) (nejspíš ten samý)
Srbice [mapa]
Vltavský kraj
Matouš Votápek ze Srbic
Staré Práchňany [mapa]
dříve Práchňany
Čáslavský kraj
Ondřej a Pavel Loštů z Práchňan
Starý Smrdov [mapa]
dříve Smrdov
Čáslavský kraj
3 svobodství - Jan a Jakub Macháčků z Smrdova, Matouš Rosa z Smrdova, Pavel a Martin Ziků z Smrdova
Stíčany [mapa]
Chrudimský kraj
Albrecht Krupej (z Probluze na Stíčanech, vyženil dvorec ve Stíčanech s manž. Kateřinou Svítkovskou ze Škudel)
Stojslavice [mapa]
Bechyňský kraj
4 svobodství - Jan Matějů z Stojslavic, Mikuláš Bláhů z Stojslavic, Jindřich ze vsi Stojslavic, Jindřich Zemanů v Stojslavicích
Straškov [mapa]
Slánský kraj
Bartoloměj Fliespach z Fliesnpachu v Straškově
Střechov n. Sázavou [mapa]
dříve Střechov
Čáslavský kraj
Jan Kubík z Střechova
Studený [mapa]
dříve Studená
Čáslavský kraj
4 svobodství - Michal Bušků z Studeného, Vít Čtverák z Studenýho, Jan Šenkýř z Studeného, Václav Vokšický z Studeného
Stupčice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Mikuláš a Jiřík Broncové z Stupčic, Kateřina Tupsich (?)
Sudoměřice u Tábora [mapa]
dříve Sudiměřice
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jakub Straňák z Sudoměřic, Jan a Martin Straňáci z Sudoměřic
Sudovice [mapa]
dříve Zhudovice
Podbrdský kraj
Jakub Zudojovský (Sudovský)
Svítkov [mapa]
Pardubice
Chrudimský kraj
Cyprián Svítkovský (potomek staroč. vladyckého rodu, pocházejícího ze Svítkova u Pardubic a ze Škudel u Přelouče)
Šanovice [mapa]
dříve Spanovice
Vltavský kraj
Martin Mikšovic s bratřími svými z Šanovic (pak ještě Martin Mikulášů, asi týž)
Štěchovice [mapa]
Prácheňský kraj
Viktorin Voles (Velec?) (neznámá topografie)
Tatouňovice [mapa]
Kouřimský kraj
2 svobodství - Matěj, Václav a Martin bratři v Hatimovicích (Tatouňovicích), Matěj Mudrák z Tatouňovic
Tehov [mapa]
dříve Trhov
Kouřimský kraj
2 svobodství - Jíra Dědiníků z Strhova (!), Martin Dědiník z Trhova
Těchlovice [mapa]
Plzeňský kraj
3 svobodství - Šimon Hurt (v Těchlovicích, psán i v kraji Prácheňském), Matěj Urbanovic a Adam Vlk (svobodníci v Těchlovicích), Zemek v Těchlovicích (psán v kraji Prácheňském)
Teletín [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Šimon a Pavel bratří (1603 Červové) v Teletínu, Jan Jandera z Teletína
Tisek [mapa]
Čáslavský kraj
Václav a Jan Zemanů z Tisku
Tourov [mapa]
Prácheňský kraj
Jan Šrámek z Tourovýho
Třebotov [mapa]
Slánský kraj
Jiřík Hovorčovský z Kolivé Hory na Třebotově
Tvrdoslav [mapa]
Plzeňský kraj
2 svobodství - Jan Vidlumec (1603 Vildamec) z Tvrdoslavě, Jan Zoubě z Tvrdoslavě
Týn [mapa]
pod Houskou, dříve Tejn
Boleslavský kraj
Magdaléna Travková v Tejně (pod Houskou)
Újezdec [mapa]
u Horních Krut, dříve Oujezd
Kouřimský kraj
2 dvory - Jiřík Slad z Oujezda, Pan Kryštof Nypšic z Altedorfu (Nybšic z Holtendorfu) drží nápravníka v Oujezdě (asi Újezdec - Horní Kruty, nejasná topografie)
Veliká Ves [mapa]
Velká Ves
Kouřimský kraj
2 svobodství - Jiřík Trkal z Velké Vsi, Jan Zima z Velké vsi
Velim [mapa]
Hradecký kraj
Václav Plachta, (svobodný) rychtář z Velině na panství Poděbradském
Velká Černá [mapa]
Bechyňský kraj
Jan Čenský (nespr. Čamský) z Velký Černý
Velká Chuchle [mapa]
Praha
Slánský kraj
Jiří Ouřad, nápravník z Velkýho Chuchle (ke Zbraslavskému klášteru)
Velké Všelisy [mapa]
dříve Všelisy
Boleslavský kraj
Václav Sobotka ve Všelisích
Velké Zboží [mapa]
část Poděbrad, dříve Zboží
Hradecký kraj
Pan Hynek Stařimský (1620 Stařínský) z Libštejna ve vsi Zbuoží
Velký Ježov [mapa]
Bechyňský kraj
5 svobodství - Matěj Míků z Velkého Ježova, Adam Jenšík z Ježova (a v Rašovicích?), Martin a Alžběta v Ježově Velkým, Petr Vondrák z Velkého Ježova, Václav ve Velkým Ježově
Veselíčko [mapa]
Veselí
Vltavský kraj
Svatoň Chalupa z Veselí
Vestec [mapa]
u Zvěstova, dříve Vesec
Kouřimský kraj
Matěj a Šťastnej z Vesce
Věvrov [mapa]
dříve Webrova
Plzeňský kraj
Jiřík Věvrovský ve Věvrově na Horšovotýnsku (2x)
Vlčnov [mapa]
Chrudimský kraj
Bartoloměj Vlčnovský (z Vrbice) na Vlčnově (1615-29 zde seděl Jan Václav Talacko z Ještětic, syn Adama na Žestokách)
Vojslavice [mapa]
Vojislavice
Čáslavský kraj
Jan Zeman z Vojislavic
Volanice [mapa]
Hradecký kraj
Tomáš, Petr, Martin, stejcové Volanští z Volanic a panna Anna, strýna jich, drží 5 dvorů (ve Volanicích u N. Bydžova)
Vosná [mapa]
dříve Usní
Kouřimský kraj
Jiří z Vosný
Vrbice [mapa]
Hradecký kraj
Václav Suchej, (svobodný) rychtář z Vrbice na panství Poděbradském
Vrbová Lhota [mapa]
Hradecký kraj
Jirá Bašů, svobodník z Vrbový Lhoty
Vysoká Lhota [mapa]
dříve Žebrov
Kouřimský kraj
Jiřík Přibyšický (1603 ze Lhoty)
Záběhlice [mapa]
Podbrdský kraj
Pavel Vlášek z Záběhlic
Zadní Střítež [mapa]
dříve Střítež
Bechyňský kraj
4 svobodství - Jan Vondřejův ze Stříteže, Adam Miků z Stříteže, Vondřej a Mikuláš v Stříteži, Jan Nenáhlo (asi ze Stříteže)
Zahořany [mapa]
Vltavský kraj
Václav Kautckej z Záhořan
Záhoříčko [mapa]
u Sudoměřic, dříve Záhořice
Bechyňský kraj
Matouš Lžičař (z Záhořic)
Zahrádka [mapa]
u Křenovic
Vltavský kraj
2 svobodství - Tobiáš Jindrů v Zahrádce, Jindřich z Zahrádky
Zajíčkov [mapa]
Bechyňský kraj
Petr Hatlák v Zajíčkově
Záluží [mapa]
zaniklá ves u Elbančic
Prácheňský kraj
Michal Zálužský ze Záluží
Záříčí u Mladé Vožice [mapa]
dříve Záříčí
Bechyňský kraj
Martin Suchan z Záříčí
Zderadiny [mapa]
dříve Hořejší Zderadiny
Kouřimský kraj
5 svobodství - Jan Bartoňův z Hořejších Zderadin, Jakub Čeněk (Černík?) z Dolejších Zderadin, Adam Krasoňovský (z Horních Zderadin), Jan Marků z Hořejších Zderadin, Matěj Zich z Hořejších Zderadin
Zdeslavice [mapa]
Čáslavský kraj
Martin Proch z Zdeslavic
Zlučín [mapa]
Vltavský kraj
3 svobodství - Jan Suchopal ze Zlučína, Kliment Suchopal ze Zlučína, Václav Suchopal (? bez udání místa)

Nezařazená svobodství, všechna patrně již nedržená svobodníky, a další poznámky ke zdroji:

Kraj Zápis
Hradecký Jan Bledina (1603 Jan Bledina Vilemnický z Fialového Kamene ve stavu rytířském na dvoře svém poplužním.) (neznámá topografie)
Hradecký Kryštof z Regeru (Regersdorf?) na dvoře Hamru (neznámá topografie)
Hradecký Jan Šípař Zásmucký ze Zásmuk (od r. 1594 s erbem) Matiášem Zásmuckým ze Zásmuk; Šípařova vdova Anna (stav rytířský) seděla r. 1615 na Horní Branné (neznámá topografie onoho/oněch svobodství)
Hradecký Zuzana Šturmová z Kolendorfu (Gollendorfu) drží 5 dvorů (na Staré sboře při městě Rychnově n. Kněžnou) (neznámá topografie)
Hradecký na panství Poděbradském celkem 8 svobodných rychtářů (uvedeni výše v tabulce)
Hradecký na panství Poděbradském 2 manové, na Chlumeckém 2, rytíř Jan z Vlkanova a na Solnici drží jednoho
Kouřimský Petr Nápravník ze Vrutice (nápravník, neznámá topografie)
Kouřimský na panství Poděbradském 4 manové (bez bližšího udání)
Litoměřický Pan Adam Linhart z Nayenpergku (zmocněnec Jana Šleinice na Šluknově, má svobodníka jednoho) (jedná se o manství, neznámá topografie)
Litoměřický Pan Lorenc Štork z Štorknfelzu (na Rumburce a Tollenšteině), má svobodníka jednoho (jedná se o manství, neznámá topografie)
Litoměřický Hendrych z Vartmberka na Kamenici (a Zvířeticích; má svobodníky dva) (neznámá topografie)
Litoměřický Radslav Vchynský z Vchynic a z Tetova (na Teplici, Doubravské Hoře a Hanšpachu) má svobodníky dva (neznámá topografie)
Plzeňský Jan Havrda, nápravník (neznámá topografie)
Plzeňský Jan Kryštof Kholb (neznámá topografie)
Plzeňský Frydrych Klobner (Globnar z Globenu) (neznámá topografie)
Plzeňský Anna Likavská na Mělkově (neznámá topografie)
Plzeňský Ludvík Malej z města Stodův (měšťan ze Stodu, neznámá topografie drženého svobodství)
Plzeňský Kněz Kašpar Mendl (převor augustiniánského kláštera v Pivoni) (neznámá topografie drženého - patrně - nápravníka)
Plzeňský Pan Henrych Semecký (neznámá topografie)
Plzeňský Jan Suchej, Matěj Urbanů a Jiří Zemek z popluží svobodného (neznámá topografie)
Podbrdský 3 nápravníky drží opat zbraslavský
Prácheňský Dvůr Baslovský, Čurdovský, Divišovský a Valšovský drží Sušičtí měsťané.
Prácheňský Havel z Sudlovského dvoru (neznámá topografie)
Prácheňský Martin Urbanovic s Janem ze Suchého (neznámá topografie)
Prácheňský Šťastnej z Kyselice (neznámá topografie)
Prácheňský Anna z Trhova (neznámá topografie)
Slánský Voldřich Lehnar (neznámá topografie)
Žatecký jeden nápravník pražského arcibiskupa (Petr Vydřin v Tursku?) (nejasné)
Žatecký Jiřík, nápravník Ďáblickej (neznámá topografie)
Žatecký jeden svobodník na panství Presnickém (Přísečnickém) (dvůr Sorgenthal, ob. Pleil na Vejprtsku) (manství)
Žatecký Pan Václav Štampach (z Štampachu) má jednoho svobodníka (manství)
Žatecký Florián a Tomáš Troupové s Evou vdovou (měšťané) 3 svobodníky na panství Chomutovském
Žatecký 3 svobodní rychtářové na panství Chomutovském (v Ulmbachu u Hory Sv. Šebestiána, v Křimově a v Reizenhainu u Hory Sv. Šebestiána) (beze jmen, možná ani nejsou svobodní)

V případě šlechty nelze z tohoto soupisu přesněji určit, která svobodství mají v držení, pro nesnadné rozlišení osob stavu rytířského od zemanů a erbovníků.

Poznámka
Šedavou kurzívou psané zápisy a šedé mapové značky jsou pravděpodobná nesvobodná držení svobodného majetku.
Berte prosím v potaz fakt, že zejména berní rejstříky jsou neúplné a nepřesné. Klíčové pro prokázaní existence svobodníka není jeho výskyt v těchto soupisech, ale přímo ve svobodnických knihách.

Zdroje
Holejšovský, Vlastimil. Soupis svobodníků z roku 1605. In Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze, sešit 5, ročník 1974. Genealogická a heraldická společnost v Praze, 1947. s 3. Dostupné online.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!