Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Újezdec (u Horních Krut)

Základní informace
Alternativní název:Oujezdec, Újezd, Oujezd
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Hryzely (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1383 ...in villa Vgezdczi Jessco dc. Hradecz decessit, proclam. in Coloniam...

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Újezdec (u Horních Krut), Kouřimský kraj

Adam Slad v Oujezdci
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Újezdec (u Horních Krut), Kouřimský kraj

Jiřík Slad z Oujezdce
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Újezdec (u Horních Krut)/Újezd, Kouřimský kraj

2 dvory - Jiřík Slad z Oujezda, Pan Kryštof Nypšic z Altedorfu (Nybšic z Holtendorfu) drží nápravníka v Oujezdě (asi Újezdec - Horní Kruty, nejasná topografie)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!