Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Arneštovice

Základní informace
Alternativní název:Arnoštovice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Malíkovice (zaniklá obec) (1,6 km), Radějov (2,3 km), Hořepník (2,3 km), Košetice (2,8 km), Kyjov (3,3 km), Horka (4,0 km), Lesná (4,6 km), Babice (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Ves je v pramenech poprvé zmíněna roku 1403.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Arneštovice/Arnoštovice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Jan Lis drží dvůr ve vsi Arnoštovicích, ¼ míle od Hořepníka. Kv. S. S. 1542: Jan Lis dědinník sám sobě klade.
2. svobodství: Vondra Lis drží dvůr v Arnoštovicích. Kv. S. S. 1542: Vondra Lis z Arnoštovic sobě zase vepsal.
3. svobodství: Matěj Ježkův z Arnoštovic drží dvůr ve vsi Arnoštovicích po předcích pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1542: Matěj Ježkův v Arnoštovicích zase sobě vložiti a vepsati dal.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Arneštovice/Arnoštovice, Čáslavský kraj

3 svobodství - Ondřej Lisu z Arnoštovic, Jan Lis [Kis] starej z Arnoštovic, Matěj Ježku z Arnoštovic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Arneštovice/Arnoštovice, Čáslavský kraj

Jan Ježků z Arnoštovic
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Arneštovice/Arnoštovice, Čáslavský kraj

svobodník/svobodníci (beze jmen)
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Arneštovice, Čáslavský kraj

svobodství Václava Ziky
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!