Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Horka

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Košetice (1,3 km), Chyšná (2,7 km), Chýstovice (3,7 km), Arneštovice (4,0 km), Jedlina (4,1 km), Dunice (4,3 km), Studený (4,4 km), Radějov (4,5 km), Malíkovice (zaniklá obec) (5,0 km), Petrova Lhota (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1401 ...Mikšík Loveček z Horky...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Horka, Čáslavský kraj

1. svobodství: Matěj Dědiník, poddaný pánů Trčků, drží dvůr ve vsi Horce, koupený od někdy Václava Městeckého. Kv. trh 1549: Jan Dědiník, syn někdy Václava městeckého z Horky, přiznal se před úředníky pražskými, že dědictví své prodal Janovi, synu Matěje Jansy z Košetic, a jemu toho dědictví dědicky postoupil. Spraviti má on sám prodávající toliko před každým člověkem právem zemským, a zvláště před věny a sirotky, jakž země za právo má neb míti bude, třetinou výš. A pan Ferdinand z boží milosti římský, uherský, český král (následují ostatní titule) listem svým v kvat. relací pánů jich milostí a vládyk z plného soudu zemského v úterý před sv. Stanislavem léta 48 zapsanou (?) ráčil dáti své milostivé povolení. A posel na to k dskám byl pan Markvard z Hrádku, purkrabí karlštejnský z vládyk jsa k tomu od Jeho Milosti Královské zvláště vyslán.
2. svobodství: Jan a Matěj, bratří vlastní Hořečtí, drží dvůr po předcích ve vsi Horce, ½ míle od Hořepníka. Kvat. menší zápisný 42: Jan dědiník z Horky Janovi a Matějovi. Jan a Matěj z Horky dědiníci platili 1552-1559, a dále Matěj Hořecký zůstal dlužen 1570-1595.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Horka, Čáslavský kraj

Jan Hořecký z Horky dědiník
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!