Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Křížov

Základní informace
Alternativní název:Kříšov
Historické zařazení:Podbrdský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Krámy (1,7 km), Čím (2,0 km), Chotilsko (2,1 km), Buš (2,7 km), Sudovice (3,1 km), Malčany (4,2 km), Moraň (zaniklá ves) (4,4 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1381 ...in villa Crzissowie Nic. decessit, proclam. Plznam...

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Křížov/Kříšov, Podbrdský kraj

Bartoloměj jinak Bartoš, dědiník ve vsi Kříšově
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Křížov/Kříšov, Podbrdský kraj

Jan Bartoloměj z Kříšova
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Křížov, Podbrdský kraj

Jan Bartoloměj z Křížova
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Křížov, Podbrdský kraj

Jan Bartolomějů v Křisově platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Roku 1622 byly křížovský svobodnický dvůr „Dvořákovský“ svobodníka Václava Dvořáka z Křížova, křížovský svobodnický dvůr svobodníků a bratrů Jana a Jiřího Bartoše z Křížova a chotilský svobodnický dvůr svobodníka Václava Dlažů z Chotilska za účast jmenovaných svobodníků na stavovském povstání zkonfiskovány a o rok později prodány Václavovi nejst. Vratislavovi z Mitrovic. Další osud původně svobodných dvorů je tak spojen s osudem vrchnostenského statku Korkyně, do kterého byly takto včleněny.
Z poloviny dvora „Dvořákovského“ byl zřízen robotní statek, na kterém byl ponechán jeho bývalý majitel jako hospodář.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Křížov/Kříšov, Podbrdský kraj

svobodný dvůr drží Nikodym Protivínský
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Kopáček, Ludvík. Z pamětí starobylého rodu Dvořáků Čímských. Dobříš, 1929.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!