Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kožlí (u Myštic)

Základní informace
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Lučkovice (2,2 km), Míreč (2,9 km), Pohoří (u Mirovic) (4,1 km), Mišovice (4,7 km), Slavkovice (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

První písemná zmínka o Kožlí je z roku 1444, kdy je držitel tehdejšího poplužního dvora manem ke zvíkovskému hradu1).

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Kožlí (u Myštic), Prácheňský kraj

Jan Kyselice z Kozlí (zvíkovské manství)
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Zdroje
1) Červenka, Vladimír. Obec Myštice a její místní části. In Blatensko SOBě č. 62, ročník XIII. Svazek obcí Blatenska. Blatná, 2018. s. 6-7.

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!