Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Přáslavice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Hořepník (3,3 km), Kyjov (3,7 km), Lesná (4,1 km), Malíkovice (zaniklá obec) (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Přáslavice, Kouřimský kraj

1. svobodství: Jíra Kos z Přáslavic, poddaný pana Housky, drží kus dědiny svobodné u vsi Přáslavic, ¼ míle od Hořepníka, kterýž jest koupil od pana Hronovce. Kv. S. S. 1543: Jíra Kos z Přáslavic sám sobě.
2. svobodství: Jan Franěk na Mlejně v Přáslavicích, poddaný pana Housky, drží kus dědiny svobodné u vsi Přáslavic, ¼ míle od Hořepníka. Kv. S. S. 1543: Jan Franěk sám sobě.
3. svobodství: Vaněk Král z Přáslavic, poddaný pánův Trčkův Lipnických, drží kus dědiny svobodné u vsi Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Vaněk Král sám sobě.
4. svobodství: Tůma Hadů v Přáslavicích, poddaný pana Housky, drží kus dědiny svobodné ve vsi Přáslavicích. Kv. S. S. 1543: Tůma Hadů sám sobě.
5. svobodství: Týž Tůma na místě Jana Trtíka, poddaného pana Housky, držé kus dědiny svobodné u vsi Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Jan Trtík z Přáslavic sám sobě.
6. svobodství: Jan Šad z Přáslavic, poddaný pana Housky, přiznává kus dědiny u vsi Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Jan Šad z Přáslavic sám sobě.
7. svobodství: Jan Hlavův v Přáslavicích, poddaný pana Housky, kus dědiny svobodné u vsi Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Jan Hlavův sám sobě.
8. svobodství: Týž Jan na místě Jana Kosynaře v Přáslavicích, poddaného pana Housky, přiznává kus dědiny u vsi Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Jan Kosynař sám sobě.
9. svobodství: Kuba Jarošův v Přáslavicích, poddaný pana Housky, drží dědiny kus svobodný u Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Kuba Jarošův sám sobě.
10. svobodství: Jan Zeman z Přáslavic, poddaný pana Housky, drží kus dědiny svobodné u Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Jan Zeman z Přáslavic.
přejít na záznam v soupisu

V berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!