Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Pocinovice

Základní informace
Alternativní název:Potčovice
Historické zařazení:Plzeňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Věvrov (2,5 km)

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Pocinovice/Počinovice, Plzeňský kraj

2 svobodné dvory ve Věvrově a Pocinovicích drží Matouš Singer (1½) a Ludvík Crahmer (½) - uvedeno dohromady
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Pocinovice, Plzeňský kraj

Ferdinand hrabě zu Trauttmannsdorf (dvůr).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!