Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Pocinovice

Základní informace
Alternativní název:Počinovice
Historické zařazení:Plzeňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Věvrov (2,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1379 ...in Poczinowicz, Bern. Plz...

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Pocinovice, Plzeňský kraj

Jiřík Věvrovský z Počinovic
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Pocinovice, Plzeňský kraj

Maruška Jenerovská z Pocinovic [Podsiňovic] platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Pocinovice/Počinovice, Plzeňský kraj

2 svobodné dvory ve Věvrově a Pocinovicích drží Matouš Singer (1½) a Ludvík Crahmer (½) - uvedeno dohromady
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Pocinovice, Plzeňský kraj

Ferdinand hrabě zu Trauttmannsdorf (dvůr).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!