Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Syčín (asi zaniklé)

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:neznámá

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Syčín (asi zaniklé), Čáslavský kraj

Vaněk Krejčí ve vsi Křivsoudové, poddaný pana Hendrycha Kekule, drží poustku svobodnou ve vsi Syčíně. Kvat menší zápisný 44: Dorota z Načeradce dětem svým.
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: Nejspíš zaniklá ves v okolí Petrovy Lhoty - spojitost s pomístními názvy Smrčiny, Osičina? Nebo pramen studánky u Palčic?

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!