Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Tourov

Základní informace
Alternativní název:Tourové
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Javornice (2,2 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1359 ...Leupoldus de Turowy...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Tourov, Prácheňský kraj

Jiří Šrámek z Tourového drží dvůr ve vsi Tourovém, ¼ míle od Bavorova.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Tourov, Prácheňský kraj

Jiřík Šrámek svobodník z Tourového (+ 1 poddaný)
přejít na záznam v soupisu

Roku 1579 dán z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodník Jiřík Šrámek v Tourovým - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Tourov, Prácheňský kraj

Jan Šrámek z Tourovýho
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Tourov, Prácheňský kraj

manové Eggenbergů Jakub Šrámek, (a Jakub Květan - poddaný Šrámkův)
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!