Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Velká Bučina

Základní informace
Alternativní název:Bučina
Historické zařazení:Litoměřický kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:panství Mělnické
Svobodství v okolí:Velvary (1,5 km), Ješín (4,1 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Manský dvůr přešel roku 1651 z rukou rytíře p. Karla Vladislava Šlechty ze Všehrd (pravd. dědici po Janovi Jeronýmovi Šlechtovi) do dědičného užívání měštěnína litoměřického p. Zikmunda Václava Rakovnického1).

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Velká Bučina/Bučina, Litoměřický kraj

manství k mělnickému panství drží Zikmund Rakovnický
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Zdroje
1) Pozemkové knihy panství Mělník, svazek V. 262, 1628-1742.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!