Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Záhoříčko (u Sudoměřic)

Základní informace
Alternativní název:Záhořice
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Prudice (0,7 km), Sudoměřice u Tábora (1,2 km), Sedlečko (u Chotovin) (1,7 km), Hoštice (2,2 km), Úraz (2,4 km), Moraveč (3,2 km), Mitrovice (3,2 km), Mezno (3,6 km), Stupčice (4,2 km), Horní Střítež (4,9 km), Mutice (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Záhoříčko (u Sudoměřic)/Záhořice, Bechyňský kraj

Mikuláš ze Záhořice dědiník (přikázaný panu Jiříkovi Žehartovi z Nasavrk).
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Záhoříčko (u Sudoměřic)/Záhořice, Bechyňský kraj

dvůr ve vsi Záhořici drží Jan Šiška
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Záhoříčko (u Sudoměřic)/Záhoří, Bechyňský kraj

bratři ze Záhoří Jan, Mikuláš, Petr a Vavřinec (nejasná topografie)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Záhoříčko (u Sudoměřic)/Záhořice, Bechyňský kraj

Matěj Lžičař z Záhořic (?)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Záhoříčko (u Sudoměřic), Bechyňský kraj

Matouš Lžičař (z Záhořic)
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Jan Šiška (1550) — snad dvůr bratrů Jana, Mikuláše, Petra a Vavřince ze Záhoří (1557) — snad jako dvůr Matěje Lžičaře ze Záhořice (1603).

Dle DZV 138/N29v spadla odúmrť po bratrech Matoušovi a Matějovi Lžičařích, svobodnících v Záhoří, na českého krále Rudolfa II., načež byla roku 1604 prodána královským prokurátorem Jakubovi, Vavřincovi a Mikulášovi, bratrům Skřemenům, svobodníkům ve vsi Sedlečku.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Záhoříčko (u Sudoměřic)/Záhořice, Bechyňský kraj

Mikuláš Křemen, pan Jan Rytíř z Grossottyngu.
Původně jeden dvůr rozdělen na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Záhoříčko (u Sudoměřic), Táborský kraj

Jan Křemen (usedlost č.p. 2), Anna Křemenová (usedlost).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!