Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Záluží (u Českého Krumlova)

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Záluží u Českého Krumlova se poprvé připomíná roku 1389 Zates, ...Žaluzie prope Prziedol (Záluží blízko Přídolí).

Roku 1579 dáni z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodníci Franěk Guldan v Záluží a Šebestián jinak Šebesta Vojta v Záluží - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!