Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Nosákov

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Podolí (1,1 km), Čečkov (1,5 km), Slavín (2,0 km), Žinice (2,1 km), Vyšetice (3,2 km), Sedlečko (u Neustupova) (3,5 km), Bořkovice (4,0 km), Záhoříčko (u Neustupova) (4,4 km), Vestec (u Zvěstova) (4,6 km), Otradov (4,9 km), Lhýšov (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1318 ...Adloch de Nossakowa...

Roku 1466 prodal Havel z Tatouňovic své dědictví v Nosákově Matyášovi ze Stupčic a Tatouňovic1).

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Nosákov, Kouřimský kraj

Matouš starší a Mikuláš, bratři z Stupčic a na Nosákově
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

Doplňkové zdroje
1) Emler, Josef. Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consuptarum - Pozůstatky desk zemských království českého r. 1541 pohořelých. sv. I., Praha 1870, sv. II., Praha 1872, str. 348. (dostupné online)

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!