Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Úvodem ke svobodníkům a projektu

Po více než 100 letech vychází nová publikace o svobodnících!
Práce Eduarda Krajníka s názvem Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách si klade za cíl zmapovat svobodnické osídlení v Čechách v letech 1541-1654. Knihu můžete snadno zakoupit v nakladatelství Národního archivu.

Možná jste při svém pátrání po předcích, ve starých vyprávěních či knihách narazili na termín vymezující status sedláka coby (královského) svobodníka. V záplavě historické faktografie jste však asi nenalezli žádnou výraznější zmínku, než že se jedná o feudálně raritního, osobně i majetkově svobodného člověka, vyskytujícího se převážně v jižních Čechách. To proto, že jde z globálního pohledu o zcela marginální složku společnosti a obecně špatně zmapované a zmapovatelné téma. Pokusil jsem se tedy sám vyčerpat a zpracovat povědomí historiků o svobodnících, opřen zejména zatím nepřekonanou publikací Václava Müllera ze začátku minulého století, avšak s přihlédnutím k obecným závěrům a kritice pozdější, a výsledek zde předkládám v podobě celého tohoto webu.

Základní průřez historií vývoje svobodníků nabízí kapitola Svobodníci napříč dějinami. V ní se seznámíte s původem, právním a společenském vymezení a proměnou svobodníků na pozadí vývoje feudální společnosti. Nejprve stručně nastíněná témata jsou dále rozvedena v kapitole o právech, správě a privilegiích a v kapitole Povinnosti svobodníků. Obě tyto kapitoly obsahují i zmínky o alternativních zdrojích vhodných pro vaše případné genealogické bádání. Téma pak doplňuje kapitola se zmínkou o dalších svobodných vrstvách lidu selského, kde jsou zachyceni nápravníci, dvořáci, svobodní rychtáři i Chodové a Králováci, přičemž moravští svobodní dvořáci jsou následně ještě rozvinuti v samostatném článku.

Velice cennou pomůckou při pátrání po svobodnických předcích vám zcela jistě bude kapitola Svobodnická genealogie od Eduarda Krajníka, která přehledným způsobem zachycuje dostupné archivní prameny, jež se svobodnické genealogie týkají.

Pro doplnění geografické představy jsem opatřil web agregovanou interaktivní mapou výskytu svobodníků v Čechách v letech 1523 (pouze Bechyňský kraj), 1550, 1557, 1603, 1605, 1615, 1620 a 1622 (resp. 1624, pouze Čáslavský kraj) 1626 (pouze Čáslavský a Kouřimský kraj), 1654 a 1789 včetně kompletního soupisu držení majetku a generovaných přehledů podle jednotlivých obcí, a pro rok 1789 i rejstříku příjmení jednotlivých držitelů.

Pokud snad máte cokoli k doplnění tématu zde publikovanému, či snad chcete zveřejnit výsledky vlastního genealogického (Sekce Články rodopisců) nebo historického (Sekce Doplňující a rozšiřující články) bádání, neváhejte se na mne obrátit.

Historické dokumenty
Pokud snad některý laskavý čtenář má ve své sbírce zajímavé historické listiny, vztahující se k tématice svobodníků, a byl by ochoten se podělit o jejich fotokopie, s vděčností se na něj těším na druhém konci kontaktního formuláře!


Autorem projektu je J.J.K. Jindra,
taktéž znám jako „Svobodnickej.synek“
z Klubu rodokmenů a genealogie na Okoun.cz.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!