Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1603

Tento soupis svobodství a jejich držitelů v Čechách roku 1603 vychází z Urbáře a vyhledávání lidí J. Msti Císařské a všech stavův a obyvatelův království Českého okolo leta 1604, který byl součástí svazku rukopisů „Diversa cameralia et eis adnexa usque ad annum 1735“ v archivu křižovnického řádu v Praze, konkrétně zpracovaného z jeho přepisu Františka Xavera Marata (Soupis poplatnictva 14 krajův království Českého z r. 1603, Královská česká společnost nauk) z roku 1898.

Barevné rozlišení v mapě zohledňuje původní zařazení do krajů (šedá pak značí svobodství již nedržená svobodníky). Jako všechny podobné soupisy, i tento zcela jistě z různých důvodů nepokrývá veškerý výskyt svobodníků na daném území, případně jsou jména a místa nepřesná nebo zkomolená. O jistou rekonstrukci se F. X. Marat pokusil, vycházím ale spíše ze širší a přesnější komparace v pozdějších pracech V. Holejšovského a J. Vaniše.

Interaktivní mapa

Rejstřík míst

Obec/místo, kraj Přehled svobodství (není-li uvedeno, pak 1603)
Alberovice [mapa]
Arbelovice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jonáš Brychta z Arbelovic, Martin Vlásek z Arbelovic
Babčice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jan Lhotka [Lhota] z Babčic a ve Lhotě, Jiřík z Babčic
Bendovo Záhoří [mapa]
dříve Záhoří
Bechyňský kraj
4 svobodství - Bohuslav Kroupa z Záhoří Bendova, Adam Vondřejů z Záhoří Bendova, Adam Jakubův z Záhoří Bendova, Vondřej Zachar na Zachaři
Benešovice [mapa]
Plzeňský kraj
Lvík Příchovský z Příchovic a v Benešovicích
Bernartice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan a Pavel z Berna(r)tic
Bolechovice [mapa]
Vltavský kraj
3 svobodství - Tomáš Marků z Bolechovic, Václav Vy[t]las z Bolechovic, Marianna Vesecká (neuvedena topografie)
Bradáčov [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Václav Hojovec [Hohovic] z Bradačova, Jakub a Mikuláš z Bradačova
Brzotice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan Janourek z Br(z)otic platí berni ze statku
Březí [mapa]
Prácheňský kraj
Dorota Malšova z Březí
(nejasná topografie)
Březina [mapa]
u Mn. Hradiště, Březinka
Boleslavský kraj
Kateřina Hraběšínská z Zalužan v Březince [Přezince]
Budkovice [mapa]
Čáslavský kraj
Martin Krasnovský z Budkovic
Buková [mapa]
Čáslavský kraj
4 svobodství - Matěj Kačera [Kučera] z Bukové, Jan Vladyka z Bukové, Jan Jeleda z Bukové, Jan Fara [Lára] z Bratřic
Buzkov [mapa]
Beckovský mlýn
Prácheňský kraj
Bohuslav Kopáček pod Hlubokou na mlýně Beckovském
Býšov [mapa]
dříve Bejšov
Prácheňský kraj
Jan Bejšovec z Bejšova a v Dasném
Čankov [mapa]
Čankovský mlýn
Plzeňský kraj
Frydrych Freilich, Stefan Steiner, Jakub Vávra, Jan Rudolf z popluží Čankova
Čečkov [mapa]
Kouřimský kraj
Jiřík Hřešín (neuvedena topografie)
Čechov [mapa]
dříve Peklov
Kouřimský kraj
Jiřík Čech z Hořejších Koutův
Čejtice [mapa]
Čáslavský kraj
Matěj Matějka (neuvedena topografie, může být i na Budách)
Čenětice [mapa]
Kouřimský kraj
Douša Skřivan z Jemelic
Čeňovice [mapa]
Kouřimský kraj
Buryan Hora (neuvedena topografie)
Červený Újezd [mapa]
Oujezd
Vltavský kraj
2 svobodství - Matěj Kypet z Oujezda, Jan Rychtářů (neuvedena topografie)
Červený Újezdec [mapa]
Velký Oujezdec
Bechyňský kraj
Říha Mazanej z Velkého Oujezdce (platí berni z 1 poddaného)
(potom znovu ten samý jako Říha Máchův z Velkého Újezda?)
Divišov [mapa]
Prácheňský kraj
Šimon Čech (neuvedena topografie), Sušičtí z dvoru Divišovského (měšťané)
Dlažov [mapa]
Dlažďov
Plzeňský kraj
2 svobodství - Jan Jílek z Dlaž[ď]ova, Tomáš Vávrovic z Dlaž[ď]ova
Dolní Hrachovice [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Jeroným Mazanej z Slavětína v Dolních Hrachovicích, Václav starší Mazanej z Slavětína a v Dolních Hrachovicích (platí berni z 1 poddaného), Jan Mazanej v Dolních Hrachovicích
Dolní Světlá [mapa]
dříve Koktany, Podsvětlá
Bechyňský kraj
Václav a Jiřík Koktanové pod Světlou
Dolní Vlence [mapa]
Vlence
Podbrdský kraj
2 svobodství - Jan Kuneš z Lukovce a ve Vlencích platí berni z ovčáckého mistra a 2 pacholků, Mikoláš Kuneš na Vlencích
Doubí [mapa]
u Pavlovic
Kouřimský kraj
Jan Douba z Doubí
Dub [mapa]
Kouřimský kraj
Jiřík Šťastný z Dubu
Hlivín [mapa]
dříve Chlivín
Kouřimský kraj
Jakub z Hliv(í)na
Holšice [mapa]
Holušice
Čáslavský kraj
Václav Býna z Hol[u]šic
Holýšov [mapa]
dříve Holejšov
Čáslavský kraj
Jiřík a Václav Holejšovští
Horní Branná [mapa]
dříve Brána
Hradecký kraj
Jan Šípař na Dymokuřích (nejasná topografie, pravd. Horní Branná, v Dymokurech jen bydlel)
Horní Černůtky [mapa]
dříve Čermutka
Hradecký kraj
p. Jiřík Kozina z Hořeních Černůtek (stav rytířský) platí berni z 1 dvora
Horní Hrachovice [mapa]
dříve Hrachovice
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jan Zeman v Horních Hrachovicích, Václav z Horních Hrachovic
Hoštice [mapa]
Bechyňský kraj
Jakub Petrů z Holštic
Hříškov [mapa]
Slánský kraj
Melichar Mřeň z Hruškova (sic!) platí berni ze dvora a 1 komína
Hulín [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Mikoláš Ochtáb z Hulína, Matouš Villas z Hulína
Chleby [mapa]
Vltavský kraj
Martin Rubáš z Chleb
Chmelná [mapa]
dříve Chmelné
Čáslavský kraj
6 svobodství - Jan Toul z Chmelného (platí berni z poplužního dvora, 3 poddaných a 1 komínu), Bartoloměj z Chmelného Ptáče[k], Jiřík a Martínek z Chmelného, Jan Kuba z Chmelného, Jakub Přitasil [Přítosík] z Chmelného, Václav Růžek z Rovného
Chodská Lhota [mapa]
dříve Lhota u Kdyně
Plzeňský kraj
Jindřich Lhota
(nejasná topografie)
Chotěboř [mapa]
zaniklá ves, Chotiboř
Čáslavský kraj
Jan Kadeřávek z Chotiboře
(nejasná topografie)
Chotilsko [mapa]
Choltiště
Podbrdský kraj
Krištof Štěpánové z Choltiště
Choustník [mapa]
Chustnice
Bechyňský kraj
Václav Kubart [Kubát] v Chustnici [Houstnici]
Chrastovice [mapa]
Čáslavský kraj
Jakub Zeman z Chrastovic
Chvojínek [mapa]
Chvojenec
Vltavský kraj
Václav Sezima z Chvojence
Chýstovice [mapa]
Chejstovice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jan Dvořák z Chrystovic, Václav Chejstovský z Chejstovic (uveden v Bechyňském kraji)
Ješetice [mapa]
dříve Ještětice
Vltavský kraj
Šťastnej (= Felix) Landa z Ješetic
Jetřichovec [mapa]
Jetřichova Ves
Bechyňský kraj
Martin Vilímů z Jetřichové Vsi
Jickovice [mapa]
Jiřkovice
Vltavský kraj
Matěj Kareš z Jiřkovic (recte „Giczkowicz“)
Jiřín [mapa]
Kouřimský kraj
Šimon Zdina z Jiřína
Jistebnice [mapa]
Bechyňský kraj
Václav Bejšovec z Jistebnice
Jizerní Vtelno [mapa]
Vtelno
Boleslavský kraj
Kateřina Vorlová z Slaného ve Vtelně
Kačerov [mapa]
Čáslavský kraj
Jindřich Kamaryt z Kačerova
Kloub [mapa]
Prácheňský kraj
Matěj Daněk (z) Klouba
Klukovice [mapa]
Praha
Slánský kraj
Matěj Klukovský platí berni ze dvora, 1 ovčáckého mistra a 1 pacholka
Kobylí [mapa]
Kouřimský kraj
3 svobodství - Jan Albrecht z Kobylis, Martin z Kobylis, Mikoláš Zemanův (neuvedena topografie - pouze odhad, sic! Bechyňský kraj)
Kosoř [mapa]
Slánský kraj
Jan Zeman ze Statenic a v Kosoři [Kostči] platí berni ze dvora, 2 komínů a 2 mlýnských kol
Kostřice [mapa]
zaniklá ves
Boleslavský kraj
Balcar Knobloch z Warnsdorfu na Kostřici
Kotýřina [mapa]
Chotěřina
Vltavský kraj
Bohuslav Martínek z Chotěřiny
Kozmice [mapa]
Bechyňský kraj
Jakub z Kozmic
Kozolupy [mapa]
Plzeňský kraj
Šťastný (= Felix) Úlický z Plešnic v Kozolupech
Krasovice [mapa]
dříve Drahovice
Kouřimský kraj
Jan Vlasák z Krasovic
Krejnice [mapa]
Prácheňský kraj
Tomáš Říha z Křemnic
Krhanice [mapa]
dříve Krchanice
Vltavský kraj
Václav Řehoř z Krhanic
Krchova Lomná [mapa]
Lomná
Bechyňský kraj
3 svobodství - Jan Vondřejův ze vsi Lomné, Bohuslav Vondrák z Lomný (platí berni ze 2 poddaných), Václav Krch z Lomné
Křenovičky [mapa]
dříve Křtěnovičky
Vltavský kraj
Václav Hodík (neuvedena topografie)
Křížov [mapa]
Kříšov
Podbrdský kraj
Jan Bartoloměj z Kříšova
Křtěnovice [mapa]
dříve Křenovice
Bechyňský kraj
Václav Mládek z Ježova a v Křenovicích (platí berni ze 4 poddaných a 1 komína)
Kuní [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Kliment Jelec z Kuního, Václav Kučerů (neuvedena topografie)
Kuníček [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Tiburci z Kuníčka, bezejmenní „z Kuníčka“ (sprv. Jan Zábrha)
Kuňovice [mapa]
Kunějovice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jan Zichův z Kunějovic (platí berni ze dvora poplužního, 3 poddaných a 1 komínu), Václav Vysoký z Kunějovic
Kutrovice [mapa]
Slánský kraj
Vilém Razický z Vchynic a v Kutrovicích plati berni ze dvora, 3 komínů a 1 pacholka
Květuš [mapa]
Květuše
Bechyňský kraj
4 svobodství - Jan Maršů z Květuše, Václav Hrdoně z Květuše, Štěpán Maršů z Květuše, Mikoláš Ochtab z Květuše, Václav Bartošů z Květuše
Kvíček [mapa]
dříve Malý Kvíc
Slánský kraj
Anežka Tuchlovská z Waškobr platí berni ze dvora (neuvedena topografie), 3 komínů a 1 pacholka
Lažany [mapa]
u Turnova
Boleslavský kraj
Jan starší Gerštorf z Malšvic v Lažanech
(nejasná topografie)
Lejčkov [mapa]
Dvorce
Bechyňský kraj
Jiřík Lejčko ze Dvorce
Lesná [mapa]
Lestné
Čáslavský kraj
Petr Žák z Lestného
Lhotka [mapa]
u Pelhřimova, dříve Dlouhá Lhota
Bechyňský kraj
Václav a Mikuláš Hynkové v Hostkách (?)
Lhotka [mapa]
u Zadní Lomné, dříve Samoty, Lhota na Samotě
Bechyňský kraj
Jan Lhotka [Lhota] z Babčic a ve Lhotě
Lhýšov [mapa]
Chejšov
Kouřimský kraj
Zikmund Hovorka z Chejšova
Libkov [mapa]
Lipkov
Plzeňský kraj
Václav Hronek z Lipkova
Lidický dvůr [mapa]
Slánský kraj
2 svobodství - Jiřík Lidický z Lidic platí berni ze dvora a 1 mlýnského kola, Mikoláš Lidický
Lisov [mapa]
Plzeňský kraj
Ludvík Malej ze Stodů (neuvedena topografie - pouze odhad) (měšťan)
Lovčice [mapa]
Vltavský kraj
Jiří Lovčický v Lovčicích
Malá Černá [mapa]
Bechyňský kraj
Jakub Dvořák z Malečerný
Malá Chmelná [mapa]
Prácheňský kraj
Tomáš Malochmelenský
Malá Paseka [mapa]
Paseka
Čáslavský kraj
Jiří, Vavřinec a Václav z Paseky
Malovidy [mapa]
Čáslavský kraj
Havel Růžek z Malovid
Malý Ježov [mapa]
dříve Ježovec
Bechyňský kraj
2 svobodství - Václav Slivák z Malého Ježova, Václav Nesvačil v Malém Ježově
Mezilesí [mapa]
Čáslavský kraj
p. Jakub Jeník z Mezilesí (stav rytířský) platí berni ze 2 poddaných a 1 komína
Milošovice [mapa]
Milešovice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Šimon a Mikuláš z Milešovic, Vavřinec Milešovský
Miřetice [mapa]
Čáslavský kraj
Martin Růžek z Miřetic
Mlékovice [mapa]
dříve Mlikovice
Vltavský kraj
2 svobodství - Jiří Vlikovský (!) (neuvedena topografie), Jan Mlíkovský (neuvedena topografie)
Modlíkov [mapa]
Bechyňský kraj
Vít Chroust z Modlíkova
Mostek [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jiřík Kr(c)h z Mostku, Bohuslav Mostecký z Mostku
Mutice [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Jan Velvárek z Mutic [Vutic], Martin Svatoš ze vsi Mutic, Jeroným a Adam z Mutic
Nahoruby [mapa]
Vltavský kraj
Václav Sládek z Nahorub
Němčice [mapa]
Čáslavský kraj
Jakub Špala z Němčic
Obrátice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Josef z Vobratic, Jakub Valušek z Vobratic
Oldřichov [mapa]
Voldřichov
Bechyňský kraj
Havel Smůla z Voldřichova
Onšovec [mapa]
Vonšovec
Čáslavský kraj
Karel z Vonšovce
Ořech [mapa]
u Prahy, Vořech
Slánský kraj
Jakub Jílek z Statenic a v Vořeše platí berni ze dvora, 3 komínů a 1 mlýnského kola
Otradov [mapa]
Otradovice
Kouřimský kraj
Václav z Otradovic
Otročice [mapa]
Votročice
Čáslavský kraj
Jan Šedivý z Votročic platí berni ze statku
Ouštice [mapa]
dříve Oustí, Auštice
Vltavský kraj
Ludmila Mausova (!) (neuvedena topografie)
Paračov [mapa]
Prácheňský kraj
Petr Svojše [Svýše] (neuvedena topografie) platí berni ze 2 komínů
Pazderná Lhota [mapa]
Pazděrkova Lhota
Kouřimský kraj
Václav z Pazděrkovy Lhoty, Martin z Pazděrkovy Lhoty (již ale v Kobylí)
Pertoltice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan, Vavřinec a Ondřej z Pertoltic
Petroupim [mapa]
Petroupín
Kouřimský kraj
Trojan Střizkovský z Petroupína
Petrova Lhota [mapa]
Lhota
Čáslavský kraj
Martin Vacek ze Lhoty
Petrovice [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Kliment Horych z Petrovic, Kříž Mikšů z Petrovic
Plchov [mapa]
Kouřimský kraj
Jan Plchovský z Kobylího
Pocinovice [mapa]
dříve Počinovice
Plzeňský kraj
Jiřík Věvrovský z Počinovic
Podmaršovice [mapa]
Záluhov
Vltavský kraj
Jan Lidmilin ze Záluha
Podolí [mapa]
Kouřimský kraj
Bohuslav Vachta v Podolí
Pohorovice [mapa]
Pohořovice
Prácheňský kraj
Jan Koudele [Kundrle] z Pohořovic (platí berni ze 2 komínů)
Pohoří [mapa]
u Mirovic
Prácheňský kraj
2 svobodství - Martin Racek a Tomáš Průřek z Pohoří, Jan (a?) Matěj z Pohoří
Pohoří [mapa]
u Strnadic, Pohořice
Vltavský kraj
Jan Pohořák z Pohořic
Prudice [mapa]
Bechyňský kraj
Václav Čeněk z Prudic
Přepeře [mapa]
Boleslavský kraj
Jindřich Dyml v Přepeřích
Přistoupim [mapa]
Přistoupín
Kouřimský kraj
rozdělený dvůr - Jiřík Kubka z Přistoupíně a Lukrecie Diblíkova v Přistoupini (rytířský rod)
Radíč [mapa]
Vltavský kraj
p. Adam Šiška Jamolický z Jamolic a v Radíči (stav rytířský) platí berni z 1 komína a 1 poddaného
Radslavice [mapa]
dříve Raclavice
Vltavský kraj
2 svobodství - David Ctibor (neuvedena topografie), Jan Ctibor z Radslavic
Radvanov [mapa]
Bechyňský kraj
Jan Jenšík z Radvanova a v Radvanově (platí berni ze 3 poddaných a 1 komínu), Jan Oustojovec z Radvánova a v Táboře (platí berni z 1 poddaného), Blažej Ousto(jo)vec z Radvánova (platí berni z 1 poddaného a 1 komína) - psáni mezi svobodníky, patří ale k rytířskému stavu
Rašovice [mapa]
Bechyňský kraj
Adam Jenšík z Ježova a v Rašovicích (platí berni ze 4 poddaných a 1 komína) - psán mezi svobodníky, patří ale k rytířskému stavu
Rohozov [mapa]
dříve Rohožov
Bechyňský kraj
Václav Rohožka z Rohožova
Rudoltice [mapa]
Vltavský kraj
4 svobodství - Bohuslav Pyšně v Rudolticích, Jan Svašek v Rudolticích (2x), Jan Valsa z Rudoltic
Růžkovy Lhotice [mapa]
Lhotice
Čáslavský kraj
4 svobodství - Václav Růžek z Rovného, Matouš a Jan Růžek z Rovného, Vít Růžek z Rovného (vš. pravd. sedí ve Lhoticích), Jan Růžek z Lhotic
Řehovice [mapa]
Vltavský kraj
Jan Skydánek (neuvedena topografie)
Řenkov [mapa]
Řemkov
Vltavský kraj
Voršila Permanka z Řemkova
Salačova Lhota [mapa]
dříve Lhota, Lhota pod Stražištěm, Pudilova Lhota
Bechyňský kraj
3 svobodství - Jan mladší Zdebor ze Lhoty Salačovy, Jan starší Zdebor [Dober] ze Lhoty Salačovy, Jan Kučera odtudž
Sedlec [mapa]
u Lešišova, zaniklá ves, Hořejší Sedlec
Prácheňský kraj
Jan Sedlecký z Hořejšího Sedlce
Sedlečko [mapa]
u Chotovin, dříve Sedlčánky
Bechyňský kraj
Jakub Křemen ze Sedlečka
Sedlečko [mapa]
u Neustupova
Bechyňský kraj
Jindřich Sedlecký z Sedlečka
Sedlečko [mapa]
u Veliše, dříve Keharovo Sedlečko
Kouřimský kraj
2 svobodství - p. Václav Maceška z Pecliňovce a v Sedlečku (stav rytířský) (platí berni z 1 mlýnského kola a 1 poddaného), Václav Valoušek (neuvedena topografie)
Sedlice [mapa]
Čáslavský kraj
Matěj Tůma ze Sedlce
Sedmpány [mapa]
dříve Sedmipány
Čáslavský kraj
Pavel Skřehule (neuvedena topografie)
Sezemice [mapa]
zaniklá ves, dříve Sezemičky
Čáslavský kraj
Vavřinec a Mikuláš Milešovští (neuvedena topografie - viz též Milošovice)
(nejasná topografie)
Skuhrov [mapa]
Vltavský kraj
Bartoloměj Tobolka z (S)Kuhrova
Slapsko [mapa]
Slabsko
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jan Jína z Slabska, Jakub a Mikuláš z Labska
Slavětín [mapa]
Kouřimský kraj
Mikuláš z Slavětína (uveden v Kouřimském kraji)
Smilovy Hory [mapa]
dříve Hory
Bechyňský kraj
3 svobodství - Bohuslav Zákostelní ve vsi Horách, Adam Vondráků z Hor, Jan Vasek (Vacek?) ve vsi Horách
Smyslov [mapa]
Zmyslov
Bechyňský kraj
Krištof Zmyslovský z Radvanova ve Zmyslově (platí berni z 1 poddaného a 3 komínů)
Soušice [mapa]
Solšice
Čáslavský kraj
3 svobodství - Jakub Bělouch z Solšic, Jakub Vladyka z Solšic, Václav Černík z Solšic
Spůle [mapa]
dříve Spula
Plzeňský kraj
Vít Blažek ze Spůle [Skule]
Srbice [mapa]
Vltavský kraj
Matouš Votápka v Srbicích
Starý Smrdov [mapa]
Smrdov
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jan a Matouš Macháčkové z Smrdova, Pavel a Martin Zikové z Smrdova
Straškov [mapa]
Slánský kraj
Bartoloměj Flispach z Flispachu v Straškově platí berni ze dvora, 1 pacholka a 1 mlýnského kola
Střechov n. Sázavou [mapa]
Střechov
Čáslavský kraj
2 svobodství - Václav Bělouch z Střechova (platí berni z poplužního dvora, 3 poddaných a 1 komínu), Jan Kubík z Střechova
Studený [mapa]
dříve Studená
Čáslavský kraj
4 svobodství - Václav Vokštický z Studeného, Vít Čtverák z Studeného, Jan Buška z Studeného, Jan Šenkýř z Studeného
Stupčice [mapa]
Bechyňský kraj
Jiřík a Mikuláš Broncové z Stupic
Stupna [mapa]
Stupné
Prácheňský kraj
Havel Zajeka z Stupného
Sudoměřice u Tábora [mapa]
dříve Sudiměřice
Bechyňský kraj
Jakub a Mikuláš ze Sudoměřic
Sudovice [mapa]
dříve Zudovice, Zhudovice
Podbrdský kraj
Jakub Sudovský z Hyršova platí berni ze 2 dvorů (neuvedena topografie)
Svrabov [mapa]
dříve Srabov
Bechyňský kraj
Václav Šiška z Jamolice [Zamoliře] a v Srabově (platí berni ze 3 poddaných a 1 komína) - psán mezi svobodníky, patří ale k rytířskému stavu
Šanovice [mapa]
Vltavský kraj
Martin z Šánovic
Tatouňovice [mapa]
Taťounovice
Kouřimský kraj
Matěj Mudrák [Midrák] z Taťounovic
Tehov [mapa]
Trhov
Kouřimský kraj
Martin dědiník ze vsi Trhova
Těchlovice [mapa]
Plzeňský kraj
Jiřík Zemek, Jan Suchej, Matěj Urbanů z popluží svobodného (neuvedena topografie)
Teletín [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Jan Jandera v Teletíně, Šimon a Pavel Červové
Tisek [mapa]
Čáslavský kraj
Václav a Jan z Tisku
Tuchonice [mapa]
Bechyňský kraj
Matěj z Tuchonic
Tvrdoslav [mapa]
Plzeňský kraj
Jan Vildamec z Tvrdoslavě z třetího dílu statku svobodného, Jan Zoubě z Tvrdoslavě
Týn [mapa]
pod Houskou, dříve Tejn
Boleslavský kraj
Šimon Travka z Tejna pod Houskou
Újezdec [mapa]
u Horních Krut, dříve Oujezdec, Újezd, Oujezd
Kouřimský kraj
Jiřík Slad z Oujezdce
Velká Černá [mapa]
Bechyňský kraj
Jan Čenský z Velký Černý (platí berni ze 3 poddaných)
Velké Všelisy [mapa]
dříve Všelisy
Boleslavský kraj
Václav Sobotka (neuvedena topografie)
Velký Ježov [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Petr Vondráčků z Velkého Ježova, Martin Albrechtů v Velkém Ježově, Václav Říhů v Velkém Ježově, Adam Jenšík z Ježova a v Rašovicích (platí berni ze 4 poddaných a 1 komína)
Veselíčko [mapa]
Veselí
Vltavský kraj
Svatoň Chalupa z Veselí
Vestec [mapa]
u Zvěstova, dříve Vesec
Kouřimský kraj
Šťastný, Matěj (neuvedena topografie)
Vojslavice [mapa]
Vojislavice
Čáslavský kraj
Jan Zeman z Vojislavic (uveden 2x)
Vosná [mapa]
dříve Usní
Kouřimský kraj
Jiřík z Vosné
Vrabcov [mapa]
Vosek
Prácheňský kraj
Jakub Vrabec z Voseku
Vranice [mapa]
Kouřimský kraj
p. Bohuslav Vladyka z Solšic a v (V)ranicích (stav rytířský)
Vysoká Lhota [mapa]
Lhota
Kouřimský kraj
Jiřík Přibyšický ze Lhoty
Zadní Střítež [mapa]
Střítež
Bechyňský kraj
2 svobodství - Vondra Mikův z Stříteže, Jan Vondráčků z Stříteže
Záhoříčko [mapa]
u Sudoměřic, Záhořice
Bechyňský kraj
Matěj Lžičař z Záhořic (?)
Zahrádka [mapa]
u Křenovic
Vltavský kraj
2 svobodství - Tobiáš Jindřichův (neuvedena topografie), Václav z Zahrádky
Zahrádka [mapa]
u Petrovic
Vltavský kraj
Václav Vrlas (Vilas?) z Zahrádky (ve Vltavském kraji)
Záříčí u Mladé Vožice [mapa]
dříve Záříčí
Bechyňský kraj
Martin Suchan ze Záhoří (sic!)
Zběšičky [mapa]
Běšice
Bechyňský kraj
Jan a Jeroným Pivcové z Běšic [Zděšic]
Zderadiny [mapa]
Hořejší Zderadiny
Kouřimský kraj
4 svobodství - Jan Bartouň z Hořejších Zderadin, Jan Urbanův z Hořejších Zderadin, Jan Martin z Hořejších Zderadin, Adam Kraseňovský (neuvedena topografie)
Zdeslavice [mapa]
Čáslavský kraj
Martin Proch z Zdeslavic
Zlučín [mapa]
Žlunín
Vltavský kraj
2 svobodství - Jiří Suchopal (neuvedena topografie), Kliment Suchopal ze Žlunína
Želkovice [mapa]
Podbrdský, Plzeňský kraj
Jan Strachovský ? (neuvedena topografie - pouhý odhad)

Nezařazená svobodství převážně z důvodu chybějící topografie:

Kraj Zápis
Kouřimský Václav mladší Cirkovský (neznámá topografie)
Bechyňský Mikoláš Zemanův (neuvedena topografie - možná Kobylí?)
Prácheňský dvůr Byliovský (neznámá topografie)
Prácheňský dvůr Valšovský (pravd. sušičtí měšťané, viz Valšův dvůr)
Prácheňský Anna Curhova (neuvedena topografie)
Plzeňský Jan Strachovský (neuvedena topografie - možná Želkovice?)
Vltavský Jiří Hruška (neuvedena topografie)
Vltavský Jakub Zemanů (neuvedena topografie - může to být Dub v Kouřimském kraji, Chmelná v Čáslavském...)
Vltavský Martin Mikulášů (neuvedena topografie - možná dupl. k Šanovicím?)
Vltavský Bohuslav, Adam, Václav z Šemové (neznámá topografie - Marat řadí do Šanovic, chybí důkaz či návaznost)
Vltavský Matouš Zemanů (neuvedena topografie)
Vltavský Jan Zábrha (neuvedena topografie)

V případě šlechty nelze z tohoto soupisu přesněji určit, která svobodství mají v držení pro nesnadné rozlišení osob stavu rytířského od zemanů a erbovníků, a rozlišení predikátů od držených dvorů.

Poznámka
Šedavou kurzívou psané zápisy a šedé mapové značky jsou pravděpodobná nesvobodná držení svobodného majetku.
Berte prosím v potaz fakt, že zejména berní rejstříky jsou neúplné a nepřesné. Klíčové pro prokázaní existence svobodníka není jeho výskyt v těchto soupisech, ale přímo ve svobodnických knihách.

Zdroje
Marat, František Xaver. Soupis poplatnictva 14 krajův království Českého z r. 1603. In Věstník Královské české společnosti nauk v Praze, třída filosoficko-historicko-filologická, roč. 1898. Praha: Královská česká společnost nauk, 1899. s 1-129. Dostupné online.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!