Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách v letech 1523-1789

Následující mapa a rejstřík slučuje dohromady všechny zatím zpracované soupisy svobodníků, spojené do jednoho topografického celku. Základem jsou dále jednotlivě, detailně rozpracované přehledy a seznamy (tučně jsou označené soupisy pro celé Čechy):

Berte prosím v potaz fakt, že zejména berní rejstříky jsou neúplné a nepřesné. Klíčové pro prokázaní existence svobodníka není jeho výskyt v těchto soupisech, ale přímo ve svobodnických knihách.

Barevné rozlišení v mapě zohledňuje stáří nejzazšího zápisu (čím tmavší, tím starší). V poslední fázi zpracování dalších dostupných dat o svobodnících přibudou i poslední chybějící soupisy z berních rejstříků 1603 a 1620.

Interaktivní mapa

Rejstřík míst

Abecední seznam umožňuje vyhledat obce a místa podle jejich dnešního pojmenování. Kde nemám jistotu správného topografického určení, toto také uvádím (pokud dokážete informaci doplnit, kontaktujte mě). Z rejstříku lze snadno přejít jak na detailní rozpis držitelů svobodství v konkrétním místě, tak jej zobrazit na interaktivní mapě výše.

Obec/místo, kraj Stručný přehled
Alberovice [mapa]
dříve Arbelovice
Čáslavský kraj
1550: 4 svobodství - Vávra Bušků, Jiřík a Ondřej bratři vlastní z Čichovic, Mikuláš Kamarýt, Ondřej z Arbelovic;
1557: 3 svobodství - bratři Jan a Zikmund Brychtové a jejich matka Kateřina, Mikuláš Kamaryt, bratři Matěj a Adam Buškovi;
1605: 4 svobodství - Jonáš Brychta z Arbelovic, Jan Janák z Arbelovic, Kašpar Synek z Arbelovic, Martin Vlasák z Arbelovic;
1615: 3 dvory - Jonáš Brykcí, Jiřík Pasecký, Matěj Vlasák (z …?);
1622: 3 svobodství - Matěj Vlasák, Anna Křivsoudovská na místě sirotků, Jan Budský;
1626: 2 svobodníci - Jiřík Jonák, Jiřík Vlasák;
1654: 8 svobodství, 9 svobodníků;
1789: 3 dvory, 18 usedlostí, 1 hostinec a 1 židovská chalupa
Arneštovice [mapa]
dříve Arnoštovice
Čáslavský kraj
1550: 3 svobodství - Jan Lis, Vondra Lis, Matěj Ježkův z Arnoštovic;
1557: 3 svobodství - Ondřej Lisu z Arnoštovic, Jan Lis [Kis] starej z Arnoštovic, Matěj Ježku z Arnoštovic;
1605: Jan Ježků z Arnoštovic;
1626: svobodník/svobodníci (beze jmen);
1654: svobodství Václava Ziky
Babčice [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1523: Matěj ze Lhotky (přikázaný);
1550: dvůr zde drží Matěj Lhotka ze Lhotky;
1557: Jan Lhotka dědiník z Bavřic (!);
1605: 3 svobodství - Jan Lhotka Babčický, Vondřej a Jindřich a sirotci po někdy Václavovi (pravd. Lhotkovi) z Babčic, Jan Lhotka z Babčic;
1615: 2 dvory - Jan Babčický z Babčic, Jan Lhotka (pravd. na Lhotce i v Babčicích);
1654: původně snad 1 svobodství na 7 dílů;
1789: 10 usedlosti a 1 obecní (+ 1 židovská chalupa); dvůr a další usedlost nedrží svobodníci
Babí [mapa]
u Náchoda
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Babice [mapa]
Čáslavský kraj
1622: Jan a Václav (Janků);
1626: Jan Babický;
1654: svobodství Václava Janků;
1789: 3 usedlosti a 3 chalupy
Bajerov [mapa]
dříve Bayerhof, Schoberhof
Prácheňský kraj
1654: malé svobodství drží Jan Holý;
1789: 1 dvůr a 2 chalupy
Balkova Lhota [mapa]
dříve Včelákova Lhota
Bechyňský kraj
1523: Pan Martin Kršňák ze Lhoty;
1550: dvůr drží bratři Kršňákové;
1557: Václav Kršňák ze Lhoty
Bartochov [mapa]
Krasejovka
Bechyňský kraj
1550: dvůr Bartochov drží Pavel Tomáškův;
1654: Daniel Doctores
Bělčice [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Marta sezením v Bělčicích
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Běleč [mapa]
Bechyňský kraj
1523: Mikuláš Bělský (též Mikuláš z Bělče) (přikázaný); dál již žádný výskyt
Bendovo Záhoří [mapa]
dříve Záhoří
Bechyňský, Táborský kraj
1523: max. 5 svobodství - Kateřina (Jakubova) ze Záhoří, Ondřej ze Záhoří, Mikuláš ze Záhoří, Václav ze Záhoří, Prokop ze Záhoří (všichni přikázaní);
1550: 3 svobodství - Mikuláš Kroupa(?) ze Záhoří, Petr Vondřejů ze Záhoří a bratři Jan a Jakub ze Záhoří;
1557: 4 svobodství - Bohuslav Kroupa, Jan ze Záhoří, Jan Vondřejů, Jíra ze Záhoří;
1605: 8 svobodství - Adam Jakubův v Záhoří, Matěj Benda z Záhoří, Jiřík Dvořák z Záhoří, Vavřinec z Záhoří, Jan Vondřejů z Záhoří, Bohuslav Kroupa z Záhoří, Adam v Záhoří, Vondřej Zahnic na „Bendovským dvoře“ (?);
1654: původně snad 3 svobodství na 10-11 dílů;
1789: 16 usedlostí a 3 chalupy; další usedlost a dvůr nejsou v držení svobodníků
Benešov [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1550: dvůr drží Michal Kapalík z Benešova;
1557: Michal Kapalík dědiník ze vsi Benešova;
1789: 3 usedlosti a 7 chalup
Bernartice [mapa]
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Adam z Bernartic;
1557: 2 dvory - Adam v Bernarticích sám, druhý společně s p. rytířem Janem Čejkou z Olbramovic;
1605: Pavel a Jan z Bernartic;
1615: Jiřík Bernartický z Bernartic;
1622: Anna Škřehulová na místě sirotků (Mikuláš Zeman);
1626: Mikoláš z Bernartic;
1654: původní svobodství na 8 dílů;
1789: 15 usedlostí, 1 chalupa a 1 hostinec
Blanice [mapa]
dříve Kozlova Blanice
Bechyňský, Táborský kraj
1550: „2 člověky“ zde má Václav Mazaný ze vsi Dol. Hrachovic;
1557: Petr Vondřej z Blanice Kozlový;
1654: Václav Zahradník;
1789: 1 dvůr, 2 usedlosti a 3 chalupa (+ 1 židovská)
Bohostice [mapa]
Prácheňský, Podbrdský kraj
1550: dvůr drží Mikuláš dědiník;
1654: manský dvůr rytířský ke Karlštejnu drží Helena Vorlová
Bolechovice [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1550: 2 svobodství - Petr Marků z Bolechovic, Bartoň Vilas a bratří jeho z Bolechovic;
1557: 2 svobodství - Petr Marků, Bartoloměj Vilas;
1605: 2 svobodství - Tomáš Marků v Bolechovicích, Marjána Vosecká z Bolechovic;
1615: 2 dvory Jan Marků (z …?);
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Pavel Marek, Václav Skála;
1789: dvory nejsou v držení svobodníka
Borotínek [mapa]
dříve Borotník, Boretník
Bechyňský kraj
1557: Mikuláš Panocha z Borotníka (!);
1605: Václav Vesecký v Borotínku;
1654: pí Anna Alžběta Velenická z Paběnic
Borová Lhota [mapa]
dříve Březná Lhota
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží bratři Jan a Petr Hubovic;
1557: 2 svobodství - Petr Hubin z Březné Lhoty a Jan Hubin z Březné Lhoty
Borovnice [mapa]
Čáslavský kraj
1550: 3 svobodství - Václav a Vondřej z Chmelného, Matěj Hauser, Matěj Píšů;
1557: Havel Píšu, dědiník z Borovnice;
1605: Pavel Ptáček z Borovnice;
1615: Matouš Pes (!) v Borovnici;
1622: 2 svobodství - Matouš Peša, Pavel Ptáček;
1626: Jan Pešů;
1654: původně snad 1 svobodství na 3 díly;
1789: 5 usedlostí a 4 chalupy + 1 obecní
Bořkovice [mapa]
dříve Bačkovice, Beřkovice
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Václav Zeman
Božetín [mapa]
Vltavský kraj
1550: dvůr drží Petr Červ ze vsi Božetína;
1615: Bohuslav Červ z Božetína
Bradáčov [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1523: 5 svobodství - Onšek/Dušek z Bradáčova, Matěj z Bradáčova, jeho bratr Martin, Jan z Bradáčova (vš. přikázaní), Jakub z Bradáčova;
1550: 5 svobodství - 2 drží bratři Dušek a Jakub z Bradačova, po jednom Martin Salač, Martin z Bradačova a Jan Kubeš. Také zmínka o poddaném Matěje Lhotky;
1557: 5 svobodství - Martin Salač, Margareta s Lidou z Bradačova, Anna z Bradačova, Martin z Bradačova, Jakub Žák;
1605: 2 svobodství - Jan Bláhů v Bradáčově, Jakub a Mikuláš Salači v Bradáčově;
1654: původně snad 1 svobodství na 12 dílů;
1789: 12 usedlostí a 11 chalup (+ 4 židovské)
Brandlín [mapa]
Bechyňský kraj
1523: Matěj Dvořák v Brandlíně (přikázaný);
1557: Jakub svobodník z Brandlína
Brné [mapa]
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Brusnice [mapa]
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Brzotice [mapa]
Čáslavský kraj
1605: Jan Janourek z Brzotic;
1615: Jan a Václav Janourkové (z …?);
1622: Jan Vilímů jinak Janourek;
1626: Jan Vilímů;
1654: původní svobodství na 3 díly - Matěj Vilímů, Matěj mladší Vilímů, Jindřich Kovář;
1789: 8 usedlostí a 1 chalupa
Březí [mapa]
Prácheňský, Bechyňský kraj
1605: 2 svobodství - Viktorín Valeš z Břízy, Dorota Valšova z Březí, Valšovský dvůr drží Sušičtí (měšťané)
Březina [mapa]
u Domašína, dříve Březinka
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Václav Březinský
Bubeneč [mapa]
Praha, dříve Přední Ovenec
Slánský kraj
1654: Salomena Šimlová
Buda [mapa]
Čáslavský kraj
1654: původní snad 2 svobodství na 3 díly;
1789: 8 usedlostí; další pozemky nedrží svobodníci
Budkovice [mapa]
Čáslavský kraj
1605: Martin Krasoňovský z Budkovic;
1622: Jakub a Václav Krasoňovští;
1626: Václav z Budkovic;
1654: svobodství Václava Kvasinovského;
1789: 3 usedlosti
Buchov [mapa]
Kouřimský kraj
1550: 2 svobodství - Jan z Buchova a Mikuláš bratr jeho, svobodník Jakub;
1557: Jan starší a Jan mladší Buchovští z Buchova
Bukol [mapa]
Litoměřický kraj
1550: dvůr drží Štěpán Antošův
Buková [mapa]
Čáslavský kraj
1550: 4 svobodství - Martin z Bukové, Václav z Bukové, Kuba Kačer, Vaněk a Jan, bratří vlastní z Bukové;
1557: 2 svobodství - Martin Farů z Bukové, Jan a Mikuláš bratři Kučerové (neuvedena topografie);
1605: 4 svobodství - Jan Beladů z Bukové, Jan z Bukovy, Matěj Kučerů (pravd. Kačerů) z Bukové, Jan (Vladyka) z Bukové;
1615: 2 dvory - Jan a Martin Beledové (z …?), Václav a Kačer ve vsi Bákově (!);
1622: 3 svobodníci - Jan Beleda, Václav Kačer, Jindřich Fara z Bratřic;
1626: 2 svobodníci - Jakub Belada, Jakub Fara;
1654: původně 2 svobodství na 3 díly;
1789: 7 usedlostí a 3 chalupy
Bukovina-Huntířov [mapa]
u Kocléřova, dříve Güntersdorf
Hradecký, Královéhradecký kraj
1654: Jan Weczl (hamfeštní dvůr);
1789: pozemky
Bukvice [mapa]
Bechyňský kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Buršice [mapa]
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Jan z Potuží z Buršic;
1557: Johannes svobodník z Buršic
Buš [mapa]
Podbrdský kraj
1605: Jan Burjanek z Buše
Buzkov [mapa]
dříve Buskov, Buzkův/Beckovský mlýn
Prácheňský kraj
1605: Martin Kropáček od Hluboké (1603 Bohuslav Kopáček na mlýně Beckovském pod Hlubokou);
1615: Bohuslav Kropáček (z …?);
1654: buzkovský mlýn drží Kašpar Kropáček
Bydlín [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dvůr zde drží Matěj Lhotka ze Lhotky;
1654: původně 1 svobodství na 2 díly - Jan z Vosykovce, Melichar na Bydlíně
Býšov [mapa]
zaniklá ves, dříve Bejšovice, Vyšov
Bechyňský, Prácheňský kraj
1523: Mikuláš Vyšovský;
1550: dvůr zde drží Matěj Bejšův z Bejšovic;
1557: Matěj Bejšovec z Bejšovic dědiník (+ 1 poddaný);
1605: Jan Bejšovec z Bejšova (a v Dasném u Hluboké n. Vltavou)
Čankov [mapa]
Plzeňský kraj
1605: Fridrich Frelich, Štefan Štejnec (Steiner), Jakub Vávra (Vávra Jakeš) a Jan Rudolf půl popluží Čankova
Čankovice [mapa]
Chrudimský kraj
1550: dvůr drží Petr Kučera z Čankovic;
1557: 2 svobodství - Matěj Zeman, Jiřík Kučera;
1605: Matěj Kohout (jinak Zeman z Čankovic);
1615: Matěj Kohout jinak Zeman z Čankovic;
1654: p. Petr Přibík
Čečkov [mapa]
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Jakub Křešina;
1557: Jakub Křešín z Čečkova;
1605: Jiřík Křešín v Čečkově;
1615: Jíra Křešin (z …?);
1626: 1 dvůr drží Mazaný a Brichta [Brixta];
1654: 2 svobodství - Kateřina Mazaná, Václav Svrkovec;
1789: 6 usedlostí a 3 chalupy + 1 obecní; další dvůr není v držení svobodníka
Čechov [mapa]
dříve Peklov
Kouřimský, Čáslavský kraj
1542: Tomáš z Tehova prodává Peklov Ondřeji Čechovi;
1557: Jan Čech z Koutův a v Peklově;
1605: Jiřík Čech z Peklova;
1615: Jiřík Čech (z …?);
1789: dvůr není v držení svobodníků
Čechtice [mapa]
Čáslavský kraj
1550: 4 svobodství - Adam a Jan Průšovi z Čechtic, Šimek na místě otce svého Matouše ze Strojetic, poddaný p. Kekule, pole drží Matěj Píšů z Borovnice, další pole Jan Kerauš z Otročic
Čejtice [mapa]
Čáslavský kraj
1605: Matěj Matějků z Čejtic;
1615: Vít Matějka z Čejtic;
1622: Vít Matějka;
1626: Vít z Čejtic;
1654: svobodství Adama Sezemského;
1789: 2 usedlosti
Čelivo [mapa]
dříve Čelejov
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Havel z Čelejova;
1557: Havel ze vsi Čeleva
Čenětice [mapa]
Kouřimský kraj
1557: 2 svobodství - Jan dědiník z Čenětic, Václav Doubravský z Čenětic;
1605: Douša Skřivan z Čenětic;
1626: dvůr zde drží Sirotek;
1654: Samuel Lhoták (nesprávně „z Henčic“);
1789: dvůr není v držení svobodníka
Čeňovice [mapa]
Kouřimský kraj
1605: Burian Hora ve vsi Čeňovicích
Červený Mlýn [mapa]
Dolní Bučice
Čáslavský kraj
1622: Jiřík a Kristýna Červenomlejnští (pod Zbyslaví)
Červený Újezd [mapa]
dříve Červený Újezdec
Vltavský, Berounský kraj
1550: 3 svobodství - dvůr drží Vavřinec z Oujezdce a Jan syn Kubův z Červeného Oujezdce, „jednoho člověka“ zde vlastní Petr a Václav bratří Skaláři z Tupé (Stupčic?);
1557: 2 svobodství - Vondřej a sirotci Jan a Vondřej po Matějovi rychtáři, Jana Kypta;
1605: 2 svobodství - Jan Kyprt z Červeného Oujezdu, Jan Rychtářův z Červeného Oujezda;
1654: původně snad 1 svobodství na 3 díly - Matěj Kypek, Mikuláš Kypek, Matěj Kypek;
1789: 3 usedlosti a 3 chalupy; dvůr nedrží svobodníci
Červený Újezdec [mapa]
dříve Velký Újezdec, Újezdec
Bechyňský, Prácheňský, Táborský kraj
1557: Matěj Mazanec z Oujezdce;
1605: Říha Mazanej v Velkým Oujezdci;
1615: Lukáš Říhový z Oujezdce (nejasná topografie);
1654: původně snad 1 svobodný dvůr na 5 dílů (nejasná topografie);
1789: není v držení svobodníků
Čeřejov [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dědiník Vondra z Čeřejova
Číčovice [mapa]
dříve Čížov
Bechyňský, Táborský kraj
1615: Jan z Číčovic;
1654: Vít Dvořák;
1789: 1 usedlost
Čím [mapa]
Podbrdský kraj
1605: Václav Dvořák z Čímu;
1654: 2 manství robotní ke Karlštejnu - Daniel Čamský, Jiří Čamský
Čistá [mapa]
Plzeňský kraj
1605: Vilím a Šebestián Doupovcové (z Doupova a v Čisté z dvoru svobodného)
Číšťovice [mapa]
dříve Češťovice
Vltavský kraj
1550: dvůr drží Jiřík, Martin a Mikuláš bratří Beranovic i na místě Anny tety své
Daměnice [mapa]
Kouřimský kraj
1557: 2 svobodství - Jan Kakos v Daměnicích, Jan Dvořák ve vsi Daměnicích;
1615: Jan Dvořák v Damenicích;
1626: ½ dvoru drží Dvořák;
1654: 3 svobodství - Jan Dvořák, Pavel Dvořák, Jan Herynk;
1789: 2 dvory, 4 usedlosti a 1 chalupa (+ 2 židovské)
Dědice [mapa]
Bechyňský kraj
1605: Jeroným a Jan Pivcové ze Zděčic (asi z Dědic?)
Divišov [mapa]
Prácheňský kraj
1550: dvůr Divišovský drží Pavel Divišovský;
1557: Kříž na Dvoře Divišovském;
1605: Alžběta Diviška (Divišovská z Divišovic), Sušičtí z dvoru Divišovského (měšťané)
Dlažov [mapa]
dříve Glossau
Plzeňský kraj
1550: dvůr drží Jan Jílek;
1557: Jan Jílek z Dlažova;
1605: 4 svobodství - Jan Jílek (z Dlažova), Václav Jílek (také zde?), Tomáš Vávrovic z Dlažova, Jakub Vávra (také zde?);
1615: 2 dvory - Jan Jilek v Dlažkově, Tomáš Vavrovec z Dláčova (!);
1654: Jakub Bílek;
1789: 1 dvůr
Dolní Hrachovice [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1523: max. 7 svobodství (nespec. Horní nebo Dolní Hr.) - Jan Zeman, Václav Krajčí, Mikuláš (Krajčí?) odtudž, Jan Beníškův/Jenšíkův a Jiřík Mazaného syn (vš. přikázaní), pan Jan syn Vítův z Hrachovic, pan Jan Sudlice z Hrachovic (oba ve stavu rytířském);
1550: 1 dvůr Václav Mazaný (+ svobodství v Pohnání), 2. dvůr Mikuláš Mazaný;
1557: 2 svobodství - Václav Mazanej, bratři Bartoň a Václav Mazaní;
1605: 3 svobodství - Jan z Dolejších Hrachovic, Petr Zachař „z Zachařska“, Jan Mazaný ze Slavětína (?);
1615: Vilím Mazanej z Slavětína na Dolních Hrachovicích (ve stavu rytířském);
1654: původně snad 1 svobodství na 3 díly;
1789: 6 usedlostí
Dolní Kouty [mapa]
Bechyňský kraj
1523: max. 1 svobodství (nespec.) - Matouš z Koutův (přikázaný);
1550: dvůr v Koutech Dolejších drží Prokop Malek po své manželce;
1557: 3 svobodství - Jan Pejchů, Prokop Malek, Jan Janek
Dolní Světlá [mapa]
dříve Koktany
Bechyňský, Táborský kraj
1550: mlýn pod Světlou drží Jan Koktan;
1557: Jan Koptan (!) mlynář pod Světlou;
1605: Václav a Jiřík Koktanové (na mlýně) pod Světlou;
1615: Jan, Adam bratři Koktani;
1654: původně 1 svobodství na 3 díly;
1789: 1 mlýn, 4 usedlosti a 1 chalupa + 1 obecní
Domahoř [mapa]
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Martin z Domahoře;
1557: Martin Domahorský s bratry
Domamyšl [mapa]
Bechyňský kraj
1550: 2 mlýniště zde drží Jira z Domamyšle, poddaný páně Smrčkův
Doubí [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží svobodník Petr z Doubí;
1557: Petr [Petreh] svobodník z Doubí
Doubí [mapa]
u Pavlovic
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Jan z Doubí, dvůr v Pavlovicích;
1557: Jan Šírek dědiník v Doubí;
1605: Jan Douba z Doubí;
1615: Jan Douba (z …?);
1626: 1 dvůr drží Jan Douba;
1654: Jiřík z Doubí;
1789: dvůr Doubí není v držení svobodníka
Doubravice [mapa]
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Jan Doubravský s nedílnými bratry Havlem a Václavem
Draheničky [mapa]
dříve Malé Drahoničky
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Vavřinec z Lahotovic v Malých Drahoničkách
Dub [mapa]
Kouřimský, Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Václav z Dubu;
1557: Václav z Dubu;
1605: Jíra Šťastný z Dubu;
1615: Jakub Zemanů z Dubu;
1622: Jakub (Zemanů) z Dubu;
1626: ¼ dvoru drží Jakub Zemanů;
1654: Jakub Dub;
1789: 1 dvůr
Dubějovice [mapa]
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Ondřej z Arbelovic;
1626: svobodník/svobodníci (beze jmen);
1654: svobodství Zikmunda Brykcí;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Dunovice [mapa]
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Šťastný Střelec
Dvorce [mapa]
Vltavský kraj
1550: dvůr drží Jan Kolínko
Habrovčice [mapa]
Čáslavský kraj
1615: Matěj Žežhule ze vsi Hrabovic (!);
1622: Jan Žežule;
1626: Martin z Habrovčic;
1654: svobodství Martina Žežule;
1789: 2 usedlosti, 1 chalupa a 1 vinopalna
Hanuska [mapa]
dříve Lhota Čížkovcova
Bechyňský kraj
1550: svobodství drží Václav Hanuš;
1557: Václav Hanuš dědiník na Čížkovcově [Cikovcově]
Hartmanice [mapa]
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Petr Mejtný;
1557: Bastl v Hartmanicích;
1654: Adam Pukxgandl
Hatov [mapa]
Vltavský kraj
1550: dvůr a „poustky“ drží Vavřinec z Hatova
Havraň [mapa]
dříve Havraněves, Habern
Žatecký kraj
1550: dvůr drží Jíra Buček;
1654: Krystyan Šajklík;
1789: 1 dvůr
Hlivín [mapa]
dříve Chlivín
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Matěj z Hlivína;
1557: Matěj dědiník z Hlivna (!);
1605: 2 svobodství - Jakub z Chlivína (Hlivína), Mikuláš z Chlívence (?);
1615: Tomáš z Hlivína;
1626: 1 dvůr zde drží dva svobodníci (beze jmen);
1654: 3 svobodství - Adam Zeman, Jan Tůma, Václav Chalupníků;
1789: 10 usedlostí a 1 chalupa + 1 obecní
Hlohov [mapa]
Čáslavský kraj
1557: Martin z Hlohova, dědiník
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Hodějovice [mapa]
Bechyňský kraj
1550: 2 svobodství - Jíra Prchal z Vostřetic a Václav Nápravník z Hodějovic
Hodětice [mapa]
Vltavský kraj
1550: dvůr drží Martin a Jan bratří dědiníci v Hoděticích
Hojovice [mapa]
Bechyňský kraj
1557: Matěj Kamenický z Hojovic
Hojšín [mapa]
dříve Chojšov
Bechyňský kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Holšice [mapa]
dříve Holušice, Houšice
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Beneš z Holušic;
1557: Beneš jinak Bena dědiník v Holušicích;
1605: Václav Býna z Holušic;
1615: Jonáš z Bínů ze vsi Holšic;
1622: Jonáš Bína;
1626: Jonáš z Holšic;
1654: původně snad 1 svobodství na 3 díly;
1789: 5 usedlostí
Holušice [mapa]
Čáslavský kraj
1550: 2 svobodství - Jan Petrův ze vsi Speři, týž Jan Petrův na místě Jana z Holušic, poddaný pánů Trčků
Holušice [mapa]
u Sedlic
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Jakub z Holušic;
1557: Jakub svobodník z Holušic
Holýšov [mapa]
dříve Holejšov
Čáslavský, Táborský kraj
1550: dvůr drží Matěj a Jan, bratři vlastní;
1557: bratři dědiníci Matěj a Jan Holejšovští v Holejšově;
1622: Adam Holešovský;
1626: Jakub Holejšovský;
1654: původní svobodství na 6 dílů;
1789: 11 usedlostí a 1 chalupa
Horka [mapa]
Čáslavský kraj
1550: 2 svobodství - Matěj Dědiník, poddaný pánů Trčků, Jan a Matěj, bratří vlastní Hořečtí;
1557: Jan Hořecký z Horky dědiník
Horní Černůtky [mapa]
dříve Čermutka
Hradecký, Královéhradecký kraj
1550: dvůr drží Jan z Černůtek;
1557: Jan Kozina;
1605: Jiřík Kozina z Hořejních Černůtek;
1615: Jiřík Kozina ve vsi Hořeních Černutkách;
1654: svobodný dvůr drží Jan Kozina;
1789: není v držení svobodníků
Horní Hrachovice [mapa]
dříve Hrachovice
Bechyňský, Táborský kraj
1523: max. 7 svobodství (nespec. Horní nebo Dolní Hr.) - Jan Zeman, Václav Krajčí, Mikuláš (Krajčí?) odtudž, Jan Beníškův/Jenšíkův a Jiřík Mazaného syn (vš. přikázaní), pan Jan syn Vítův z Hrachovic, pan Jan Sudlice z Hrachovic (oba ve stavu rytířském);
1550: 3 svobodství - Martin Mazaný z Hrachovic, Petr Vavák z Hrachovic a Jiřík a Jan bratři z Hrachovic;
1557: 3 svobodství - Jiřík z Horních Hrachovic, Ondřej Sudlice (+ poddaný), Petr Vavák; navíc p. Jan Sudlice z H. Hrachovic (v rytířském stavu);
1605: 4 svobodství - Jarolím Zemanů z Horních Hrachovic, Matěj Sudlice z Hrachovic, Vilím Mazaný z Slavětína v Hrachovicích, Václav Zemanů v Hořejších Hrachovicích;
1615: 2 dvory - Václav, Bohuslav a Jarolím Zemanové (z …?), Jeroným a Jan Mazanej v Hrachovicích;
1654: původně snad 1-2 svobodství na 7 dílů;
1789: 11 usedlostí a 2 chalupa (+ 2 židovské)
Horní Kouty [mapa]
dříve Kouty
Bechyňský kraj
1523: 1-2 svobodství (druhé nespec.) - Jan z Hořejších Koutův, Matouš z Koutův (oba přikázaní);
1550: jedno svobodství drží Jan Krch, mlýn pak Štěpán z Chotěboře;
1557: p. Jan z Horních Koutův a na Koutech (v rytířském stavu)
Horní Rybníky [mapa]
dříve Rybníky
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Horní Střítež [mapa]
dříve Střítež
Bechyňský, Táborský kraj
1550: 3 svobodství - Václav ze Stříteže, druhé Václav a Havel ze Stříteže a popluží Pavel a Václav, poddaní pana Těmína;
1789: 2 usedlosti a 3 chalupy; dvůr není v držení svobodníků
Horní Světlá [mapa]
dříve Světlá
Bechyňský, Táborský kraj
1605: Jan Lhotka ze vsi Světlý (katastrálně i dnešní Dolní Světlá);
1654: původně snad 1-2 svobodství na 11 dílů;
1789: 9 usedlostí a 5 chalup; dvůr a hostinec nedrží svobodníci
Hořepník [mapa]
Čáslavský kraj
1550: 6 svobodství - Matěj Máša drží pustý dvůr, 2 louky drží Matěj z Hořepníka, poddaný p. Kekule, louky a role Václav Prška, Václav Kožešník, Pavel Rájek a Margeta Rájová, poddaní p. Kekule, dále Margeta Rájová samostatně, dvůr drží Mikuláš Studničků, další Jan, syn Václava mlynáře z Hořepníka
Hoštice [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1550: jedno svobodství drží Martin syn Viků, druhé Petr z Hoštic;
1557: 2 svobodství - Petr dědiník z Hoštic, Matěj Miků;
1605: 2 svobodství - Jarolím Petrů z Hoštic s Matějem bratrem, Martin v Hošticích;
1654: původně snad 1 svobodství na 3 díly - vyhořelé;
1789: 2 usedlosti; dvůr a lesy nejsou v držení svobodníků
Hoštice [mapa]
Litoměřický kraj
1550: pustý dvůr drží Markyta dědinice z Hoštic u Klecan
Houserovka [mapa]
dříve Houserov
Bechyňský, Táborský kraj
1654: mlýn drží Jan Mlynář;
1789: 1 mlýn
Hradištko [mapa]
zaniklé, dříve Hradiště
Kouřimský, Hradecký kraj
1550: Bartoň z Hradištka drží dvůr poplužní Nové Hradištko;
1557: p. bratři Kryštof a Šimon Holíkové (ve stavu rytířském);
1605: Jiříkové starší a mladší Holíkové z Hradiště a ve Vinařích
Hrochovy Zderadiny [mapa]
dříve Prostřední Zderadiny
Kouřimský, Čáslavský kraj
1557: Urban v Prostředních Zderadinách;
1605: Jan Urbanů z Prostředních Zderadin;
1615: Jan Urban z Prostředních Zderadin;
1626: 1 dvůr ve Zderadinách drží Hroch;
1654: společně se Zderadinami 7 svobodství;
1789: 1 dvůr, 2 usedlosti a 1 chalupa
Hronov [mapa]
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Hroznice [mapa]
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Jan Pešman a jeho strýc Valentin;
1615: Mikuláš Bechyně z Hroznic;
1654: Mikoláš Bechynský;
1789: 3 usedlosti
Hrušov [mapa]
Hradecký kraj
1605: Jindřich Hrušovský z Hrušova
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Hrušovany [mapa]
Žatecký kraj
1605: Jan Markus Reindler drží dvůr Koubkovskej v Hrušovanech
Hřebeny [mapa]
dříve Hartenberg
Loketský kraj
1654: vedeno svobodství bez detailů, panství Hartenberg
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Hříškov [mapa]
Slánský kraj
1605: Melichar Mřen v Hříškově;
1654: p. Karel Pecyng/Pecingar
Hulín [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1550: dvůr na Hoře sv. Jana drží ​Jan Vilas z Hulína, spolu s dětmi a syny nebožtíka Matěje Vilasa;
1557: Jan Viklas (!) Hubnický z Hubňa (!);
1605: 3 svobodství - Matouš Vilas z Hulína, Václav Villas (bez uvedení místa), Vrchorak (?) a Matouš v Hulíně;
1615: Mikuláš Vilas [Pilas] (z …?);
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Jakub Villas, Vavřinec Šiška;
1789: 1 usedlost a 4 chalupy ve Větším Hulíně, 2 usedlosti a 1 chalupa v Menším Hulíně
Chabeřice [mapa]
dříve Chaberčice
Čáslavský kraj
1550: 2 svobodství - Matouš z Chaberčic, louku Martin Chabřec;
1557: p. Jan Chaberský z Kochanova a v Chabercích (v rytířském stavu);
1605: Anna Turková z Chabeřic;
1626: Václav Chaberský
Chleby [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1550: dvůr drží Jan Kubač;
1557: Anna z Chleb zemanka;
1605: Jan Rubáš z Chleb;
1615: Martin Rubáš z Strhanic (správně pravd. z Chleb);
1654: Martin Skydánek;
1789: 1 dvůr a 1 chalupa
Chlístov [mapa]
Bechyňský, Čáslavský, Táborský kraj
1550: dvůr drží Vondřej z Hojšína;
1557: Václav z Chlistova;
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Jakub Bednář, Matěj Pavlík;
1789: 2 usedlosti a 1 chalupa
Chlum [mapa]
Bechyňský, Vltavský, Táborský kraj
1550: dvůr drží Jiřík a Vondřej bratří Kladkovci/Hladcí(?);
1557: 2 svobodství - Jaroslav Hromada v Chlumu, Jiřík Hladký z Chlumu;
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Jan Otta Hozlaur, Kateřina Hladkova;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Chmelná [mapa]
dříve Chmelné
Čáslavský kraj
1550: 5 svobodství - 2 dvory drží Václav a Vondřej z Chmelného, jeden Tomáš z Chmelného v Miřeticích s otcem, Jakub ze vsi Chmelného, Jiřík a Matěj ve vsi Chmelném a Jan z Chmelného;
1557: 4 svobodství - Václav Ptáček, Jiřík Dokošu, Jakub Janatů, Tomáš z Mířetic s bratrem;
1605: 6 svobodství - Jan Jakub (Kubů) z Chmelného, Jiřík Martinek z Chmelného, Jakub Přitasil z Chmelného, Bartoloměj Ptáček z Chmelného, Václav Růžek (z Rovného) z Chmelného, Jan Toule (Toul) z Chmelného;
1615: 5 dvorů - Jan Kubů a Jakub Zeman v Chmelném, Jakub Přitasil a Havel Tománek (z …?), Markyta Toulová z Krsovic (pravd. ve Chmelném), Jiřík Martinků a Anna (z …?), Bartoloměj Ptáček a Jan Tajz (z …?);
1622: 6 svobodství - Bartoloměj Ptáček, Anna Martínková, Jan Kubů, Jakub Janků a Havel/Jiří Tománek, Václav Růžek jinak Přitasil, Mariana Toulová;
1626: 6 svobodníků - Přitasil, pí Martinkova, pí Toulka, Václavík, Kubů, Ptáček;
1654: původně snad 5 svobodství na 11 dílů;
1789: 20 usedlostí a 8 chalup (+ 1 židovská)
Chodská Lhota [mapa]
dříve Lhota u Kdyně
Plzeňský kraj
1605: dvůr drží Jindřich Lhota
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Chotěboř [mapa]
zaniklá ves, dříve Chotiboř
Bechyňský, Čáslavský kraj
1550: dvůr drží bratři Jan a Václav z Chotěboře;
1557: Štěpán z Chotěboře;
1605: Josef Kadeřávek z Chotěboře
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Chotilsko [mapa]
Podbrdský kraj
1550: dvůr drží Blažek z Chotilska na místě Doroty manželky své;
1557: Blažek z Štěpanova a v Chotilště;
1605: Kryštof Štěpánův z Chotilska
Choustník [mapa]
dříve Chustnice
Bechyňský, Táborský kraj
1523: Jan Dvořák v Chustnici (přikázaný);
1550: dvůr drží Jan Kubart z Chustnice;
1557: Jan Kubarth dědiník z Chusnice;
1605: Václav Kubart v Chustnici (správně Choustníku);
1615: Václav Kubart ve vsi Chustnici;
1654: původně 1 svobodství na 2 díly - Jakub Kubart, Jiřík Mikulášů;
1789: 2 usedlosti
Chrastava [mapa]
dříve Chrastov
Vltavský kraj
1550: dvůr drží Jan a Anna sestra jeho ve vsi Chrastově
Chrastovice [mapa]
Čáslavský kraj
1550: 2 svobodství - Jan Zeman, Kateřina z Čechtic, poddaná p. Přibíka z Březí;
1605: 2 svobodství - Jakub Zeman z Chrastovic, Vít Zemanů z Chrastovic;
1622: Jakub Zeman
Chroustovice [mapa]
Hradecký kraj
1605: Burian Ledský z Chroustovic
Chvalkovice [mapa]
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Martin z Chvalkovic;
1557: Martin Chvalovský, svobodník v Chvalovicích
Chvojínek [mapa]
dříve Chvojenec, Malý Chvojen, Chvojov
Vltavský, Bechyňský, Berounský kraj
1550: dvůr drží Jiřík Sazyma;
1557: Jiřík Sazyma z Chvojence dědiník;
1605: Václav Sezima z Chvojence;
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Jiřík Lhoták (+ krčma a 2 chalupy), Adam Sazima;
1789: 1 dvůr a 1 chalupa
Chýstovice [mapa]
dříve Chejstovice
Čáslavský kraj
1605: 3 svobodství - Šimon Libovský (Lipkovský) v Chýstovicích (BE), Jan Dvořák z Chejstovic, Jan Libkovský z Chejstovic;
1615: 2 dvory - Jan Dvořák z Chejstovic, Šimon a Jan bratři Hálkové z Chejstovic;
1622: 4 svobodství - Adam a Václav Dvořákové, Šimon a Jan Halkové, Jan a Václav Lipkovští, Jan a Jakub Pasečtí;
1626: 4 svobodníci - Halka, Arbelovský, Dvořáků, Lipkovský;
1654: 3-4 svobodství na 6 dílů;
1789: 3 dvory, 10 usedlostí a 8 chalup
Chyšky [mapa]
dříve Chýšky
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží bratři Jan, Matouš a Pavel z Chýšek;
1557: Havel dědiník z Chýšek
Chyšná [mapa]
Čáslavský kraj
1605: 2 svobodství - Bartoň Sirůčkův z Chyšný, Václav a Bartoloměj z Chyšný;
1622: Kryštof Suk;
1626: Pavel Viků z Chyšný;
1654: původní 2 svobodství na 3+1 díl;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Javornice [mapa]
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Jan z Javornice;
1557: Jan Zeman z Javornice;
1654: man Eggenbergů Lukáš Zeman
Jedlina [mapa]
Čáslavský kraj
1622: Pavel Sirůček a Jiřík z Jedliny;
1654: původní svobodství na 3 díly - Martin Sháněl, Jindřich Kos, sirotčí grunt po Tomášovi Lipkovi;
1789: 4 usedlosti a 1 chalupa
Jeníčkova Lhota [mapa]
dříve Purkhartova Lhota, Pňová Lhota
Bechyňský, Táborský kraj
1545: dvůr zde drží dědiníci Jiřík a Jan Sedloňové z Pňové Lhoty;
1557: Jiřík Sedloň z Pňovic Lhoty dědiník;
1605: Jan Sedloň ze Lhoty Purkhartovy;
1654: Ondřej Sedlen;
1789: 2 usedlosti a 1 chalupa
Ješetice [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1550: 2 svobodství - Jan Zeman dědiník a Vondřej z Ješetic;
1557: 2 svobodství - Ondřej Lauda v Ješeticích (chybně v BE kraji), Jan Zeman z Bešetic (!);
1605: Šťastnej Loudů z Ještětic;
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Jan Louda, Václav Louda;
1789: 1 dvůr (rod známý jako svobodnický), 3 usedlosti a 1 chalupa; další dvůr nedrží svobodníci
Jetřichovec [mapa]
dříve Jetřichova Ves
Bechyňský, Táborský kraj
1557: Jiřík Vilím z Jetřichovy Vsi;
1605: Jan z Jetřichovy Vsi;
1615: Martin Vilimů z Jetřichovsi;
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Václav Švec, Pavel Blažek;
1789: 4 usedlosti a 3 chalupy
Jickovice [mapa]
dříve Víckovice, Jiřkovice
Vltavský, Bechyňský, Berounský kraj
1550: dvůr drží sestry Kateřina a Alžběta;
1557: 2 svobodství - Vít zeman, Vít zeman a Mikuláš;
1605: Matěj Koreš z Jickovic;
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Jan Kareš, Lidmila Sládková;
1789: 4 chalupy; část statků není v držení svobodníků
Jiřín [mapa]
Kouřimský kraj
1550: 2 svobodství - Václav z Zidně, Jakub Hloušek ze vsi Jiřína;
1605: Šimon Zdymer z Jiřína;
1615: Šimon Zdymer (z …?);
1626: 1 dvůr drží Zdimerové;
1654: Jiřík Žiliměr;
1789: 2 usedlosti a 1 chalupa
Jistebnice [mapa]
Bechyňský kraj
1615: p. Václav Bejšovec v Jistebnici (v městském stavu)
Jivno [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1615: Vojtěch Vaclík z Jivna;
1654: Valentin Wünter;
1789: není v držení svobodníků
Jizbice [mapa]
dříve Bílá Jizbice
Kouřimský, Čáslavský, Bechyňský kraj
1557: p. Václav Kocurovský z Radvanova a v Jizbici s bratrem (v rytířském stavu);
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Vilím Klokočovský, Jiřík Vašků;
1789: dvůr není v držení svobodníka
Kácova Lhota [mapa]
dříve Kačkova Lhota
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Blažek z Kačkovy Lhoty;
1789: 1 dvůr, 1 usedlost a 1 chalupa (+ 1 židovská)
Kácovská Lhota [mapa]
dříve Lhota
Čáslavský kraj
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Jiří Vladyka, Jan Vinopal;
1789: 5 usedlostí a 8 chalup
Kačerov [mapa]
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Petr Kačerovský;
1557: bratři Martin a Václav Kačerovští z Kačerova;
1605: Jindřich Kamarýt Kačerovský;
1615: Jindřich Kamaryt Kačerovský;
1622: Vilém Kamaryt;
1626: Mikoláš Kačerovský;
1654: původní svobodství na 6 dílů;
1789: 8 usedlostí a 4 chalupy
Kahlovická Lhota [mapa]
dříve Lhota
Bechyňský kraj
1523: Bohuslav ze Lhoty (přikázaný)
Kalná [mapa]
Čáslavský kraj
1622: Mikuláš Kudrna;
1654: Matěj Kudrna (odštěpeno snad od Sedmpánů);
1789: 3 usedlosti
Kamenná Lhota [mapa]
Vltavský kraj
1550: dvůr drží Jakub Vilas z Kamenné Lhoty;
1557: Jakub Vilas [Viklas] z Kamenné Lhoty
Keblov [mapa]
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Kříž z Keblova, poddaný pana Jindřicha Vopršala
Kladruby [mapa]
zaniklá ves, dříve Kladeruby
Bechyňský kraj
1523: Matouš z Kladerub (přikázaný)
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Klášterský mlýn [mapa]
dříve Klostermühl
Prácheňský kraj
1654: malé svobodství drží Šimon Kostermühl;
1789: 1 dvůr
Klimětice [mapa]
Vltavský kraj
1557: Martin dědiník v Kliněticích
Klínec [mapa]
Podbrdský kraj
1605: Jan Benák z Klínce, Václav Beránek (? místo neuvedeno)
Klokočov [mapa]
Vltavský kraj
1550: dvůr drží Matěj Klokočovský i na místě bratří a strejců svých nedílných;
1557: Anna Kožezuzka, Jan, Lukeš a Petr, bratři z Klokočova [Kokořova]
Kloub [mapa]
Prácheňský kraj
1605: 2 svobodství - Daniel z Klouba, Koudole (z Pohorovic?) v Kloubě;
1615: Matěj Daněk (z …?);
1654: Jakub Daněk;
1789: 1 dvůr
Koblasko [mapa]
Kouřimský kraj
1789: 1 usedlost
Kobylí [mapa]
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Jan Albrecht, od roku 1557 se zde objevuje druhé svobodství - Mikuláš dědiník z Kobylího;
1557: 2 svobodství - Jan Albrecht dědiník z Kobylího, Mikuláš dědiník z Kobylího;
1605: 4 svobodství - Jan Albrecht z Kobylího, Martin z Kobylího, Václav Lhoták z Kobylího, Jan Plchovský z Kobylího;
1615: 4 dvory - Václav Plechovský z Kobylího, Mikuláš Zemanů z Kobylího, Voldřich Albrecht z Kobího (!), Václav Zeman (z …?);
1626: 1½ dvoru drží Dvořák, drobné statky další 3 svobodníci;
1654: 4 svobodství;
1789: 5 usedlostí a 1 chalupa + 1 obecní (+ 1 židovská)
Kočí [mapa]
Chrudimský kraj
1557: 3 svobodství - Václav Kubata, Jakub Koubek, Jan Železný
Kosoř [mapa]
Vltavský, Slánský, Rakovnický kraj
1550: dvůr drží Jakub z Kosoře ve vsi Kosoři a mlýn pustý při téže vsi;
1605: Jan Zeman ze Statenic v Kosoři;
1615: Jan Zeman ze Statenic a v Kosoři;
1654: Petr Zeman;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Kosova Hora [mapa]
dříve Amschelberg
Bechyňský, Berounský kraj
1789: 1 hostinec
Košetice [mapa]
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Vavřinec z Košetic, poddaný p. Trčků
Kotýřina [mapa]
dříve Chotěřina
Vltavský, Táborský kraj
1550: 2 svobodství - bratři Václav Mladší a Matěj z Chotěřiny drží dvůr a mlýn, druhý dvůr bratři Matěj a Jan;
1557: 2 svobodství - Martin z Chotějřiny Martinkovic, Matěj a Václav Martinkové z Chotejřiny;
1605: Bohuslav Martinek z Chotejřiny;
1654: Jan Kroupa;
1789: není v držení svobodníků
Kouty [mapa]
u Kácova
Čáslavský kraj
1557: Václav a Jan bratři Koutští;
1605: Václav Čejka z Olbramovic (a na Kácově) drží svobodství Kouty
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Kozmice [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1550: dvůr drží Mikuláš dědiník z Kozmic;
1557: Mikuláš z Kozinic (!);
1605: Jakub z Kozmic;
1615: Jakub Dědin ze vsi Kozmic;
1654: Jan Dědník;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Kozolupy [mapa]
Plzeňský kraj
1550: dvůr drží Jan Pekař ze vsi Kozolup;
1605: Šťastný Ulický z Plešnic z dvoru v Kozolupech
Kralovice
asi zaniklé
Bechyňský kraj
1550: dvůr v pusté vsi Kralovicích drží Jan Písařů Vnuk;
1557: Jan Vnuk z Katovic (!)
(neznámá topografie)
Krámy [mapa]
Podbrdský kraj
1605: Jakub ze vsi Krámů (Sudovský?)
Krasíkovice [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Jan z Krasikovic
Krasoňovice [mapa]
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Johanka svobodnice z Krasoňovic;
1557: pí. Johanka Šonovská z Šonova a v Krasonovicích (v rytířském stavu)
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Krasovice [mapa]
dříve Drahovice
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Šimon Lapák (Vlasák) z Drahovic (Krasovic) a jeho bratr Jan;
1557: Šimon a Jan Vlasákové z Krasovic;
1605: Jan Vlasák z Krasovic;
1615: Jan Vlasák (z …?);
1626: 1 dvůr drží Jan Vlasák;
1654: 5 svobodství;
1789: 3 dvory, 3 usedlosti a 2 chalupy + 1 obecní
Krasovice-Krasejovka [mapa]
dříve ves Krasejovská
Bechyňský kraj
1523: Bican a Pavel, bratři z Krasejovky;
1550: dvůr drží Jan Bican i na místě bratří svých nedílných; vše „ves Krasejovská“
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Krejnice [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Říha z Krejnic;
1605: 2 svobodství - Matěj Říha ze vsi Krejnic, Tomáš Říha ze vsi Krejnic
Krhanice [mapa]
dříve Krchanice
Vltavský, Kouřimský, Berounský kraj
1605: Václav Řehoř z Krchanic;
1615: Šimon Řehoř z Chleb (správně pravd. z Krhanic);
1654: 2 svobodství - Jan Holubec, Vávra Dvořák;
1789: 1 chalupa; dvůr nedrží svobodníci
Krchleby [mapa]
Křečovice
Vltavský kraj
1557: Voršila Krchlebská i na místě sirotčím
Krchova Lomná [mapa]
dříve Lomná
Bechyňský, Táborský kraj
1523: 3 svobodství - Václav Hosyk/Hasik/Hynšík, Ondra Jíšův (oba přikázaní), Matěj z Lomné;
1550: 2 dvory - Vondřej Jišův z Lomné, Matěj Krchův z Lomné;
1557: 2 svobodství - bratři Václav a Mikuláš z Lomný, Ondřej Zišno (Jíšův?);
1605: 4 svobodství - Václav Krch z Lomné, Bohuslav Vondrák z Lomný, Adam z Lomný, Jan Vondrák z Lomný;
1654: původní snad 2 svobodství na 8 dílů;
1789: 2 mlýny, 14 usedlostí a 1 chalupa (+ 1 židovská)
Krsovice [mapa]
zaniklá ves
Kouřimský kraj
1550: dvůr kmetcí zde drží Martin Hotovec z Vosnice
Křekovice [mapa]
Kouřimský, Bechyňský kraj
1550: dvůr zde drží Vondřej z Křekovic i na místě svých nezletilých strýců, „půl člověka“ pak Jan Vácha z Podolí společně s Kateřinou Voryčskou (Voračickou?)
Křenovičky [mapa]
dříve Křtěnovičky
Vltavský, Berounský kraj
1557: Alžběta Knížková ze Křtěnoviček;
1605: Václav Hodík ze Křtěnoviček (sprv. Křenoviček);
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Václav starší Hodík, Václav mladší Hodík;
1789: 1 usedlost a 2 chalupy v Horních Křenovičkách, 2 usedlosti a 4 chalupy (+ 1 židovská) v Dolních Křenovičkách
Křešice [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Matouš Sokol (pravd. manství);
1605: Jan Šimánek z Přešic (!)
Křížov [mapa]
dříve Kříšov
Podbrdský kraj
1557: Bartoloměj jinak Bartoš, dědiník ve vsi Kříšově;
1605: Jan Bartoloměj z Křížova;
1654: svobodný dvůr drží Nikodym Protivínský
Křtěnovice [mapa]
dříve Křenovice
Bechyňský, Táborský kraj
1550: 5/4 polí zde drží bratři Bartoň a Jan z Mutic;
1605: 2 svobodství - Matěj Vosecký z Křtěnovic, Jan Borkovec (od r. 1609 „ze Křtěnovic“);
1789: 2 usedlosti
Kuní [mapa]
Vltavský, Bechyňský, Berounský kraj
1550: 2 svobodství - Margeta, vdova po Janovi Kučerovi z Kuní a Havel Jelec;
1557: 2 svobodství - Šimon Kučera, Jan Jelec;
1605: 2 svobodství - Kliment Jelec z Velikého Kuního, Matěj Kučera z Velikého Kuního;
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Matěj Kučera, Martin Jelec;
1789: 2 usedlosti a 1 chalupa (+ 1 židovská); dvůr nedrží svobodníci
Kuníček [mapa]
Vltavský kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Kuňovice [mapa]
dříve Kunějovice
Čáslavský kraj
1550: 2 svobodství - Vít Vysoký z Kunějovic, Zikmund z Miřetic;
1605: 2 svobodství - Václav Vysokej z Kunějovic, Jan Zichův z Kunějovic;
1615: 2 dvory - Václav Vysokej v Kunějovicích, Jan Zich a Jan Lejčko (druhý sedí spíše v Miřeticích);
1622: 2 svobodníci - Jiřík Vysoký, Jan Zichů;
1626: 2 svobodníci - Jan Zychů, Jiřík Vysokej;
1654: původní 2 svobodství na 6 dílů;
1789: 9 usedlostí a 3 chalupy
Kutrovice [mapa]
Slánský kraj
1605: Vilém Razický ze Vchynic a v Kutrovicích
Kvěchův Mlýn [mapa]
u Tábora, dříve Kví, Kvich
Bechyňský kraj
1557: Jíra Sedlečko Kví dědiník
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Květuš [mapa]
dříve Květuše
Bechyňský, Táborský kraj
1550: 4 svobodství - Jan Chalupa, Vít Hrdoň, Jana z Květuše a Bartoš z Květuše;
1557: 4 svobodství - Vít Hrdoň, Jan Chalupa, Václav Maršů, Matěj a Jakub Vochtabí;
1605: 4 svobodství - Jan Maršů v Květuši, Mikuláš Vochtáb v Květuši, Štěpán Maršů v Květuši, Václav Hrdoň v Květuši;
1615: 3 dvory - Štěpán Mareš z Květuše, Jan Chalupa z Květuše, Václav Hrdoň z Květuše;
1654: původně snad 1 svobodství na 4 díly;
1789: 1 usedlost a 1 chalupa
Kvíček [mapa]
Slánský kraj
1550: dvůr drží Jakub a Havel bratří z Tuchlovic;
1605: Anežka Tuchlovská z Vaškobrh (Oškobrh - vdova drží po Matěji Tuchlovském dvůr Kvíc)
Lašovky [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Mikuláš Mudrák z Lasovek (možná zvíkovský man)
Lejčkov [mapa]
dříve Dvorce
Bechyňský, Táborský kraj
1523: Jan a Ondřej (Lejčkové ze Dvorců?);
1550: dvůr drží sirotci po Janovi Lejčkovi;
1557: Lejčko Ondřej ze Dvorců;
1605: Jiřík Lejčko v Lejčkově;
1615: Jiřík Lejčko ze Dvorců;
1654: původně 1 svobodství na 2 díly - Jan Lejčko, Matěj Sedláků;
1789: 5 usedlostí
Lesná [mapa]
dříve Lesné
Čáslavský kraj
1550: 6 svobodství - Matěj a Jíra, bratři vlastní Žákové z Lesného, Jakub z Lesného syn Váňův, Václav a Petr bratři vlastní z Lesného, Vondra z Lesného, Vaněk Maškův z Lesného, Vaněk z Lehův/Blechův;
1605: Petr Žák z Lestného;
1615: Petr Žák (z …?);
1622: Petr Žák;
1626: Petr Žák;
1654: svobodství Václava Žáka;
1789: 3 usedlosti
Lhotka [mapa]
n. Cerekvicí
Bechyňský kraj
1550: dvůr poplužní drží Jan Vůle z Cerekvice
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Lhotka [mapa]
n. Strážovicí, dříve Lhotka Voserovka
Vltavský kraj
1550: dvůr drží Jan Zedník z Nevelkova na místě Jana ze Lhoty Voserovky;
1557: Martin dědiník ze Lhoty Vožerovský (+ 1 poddaný)
Lhotka [mapa]
u Pelhřimova, dříve Dlouhá Lhota
Bechyňský kraj
1550: Vaněk dvořák drží dvůr ve vsi Lhotkách;
1557: p. Jan st. a Jan ml. Hynkové Lužatečtí z Lužátek a na Lhotkách (v rytířském stavu);
1605: Václav a Mikuláš Hynkové z Služátek na Lhotce
Lhotka [mapa]
u Zadní Lomné, dříve Samoty, Lhota na Samotě
Bechyňský, Táborský kraj
1523: Matěj ze Lhotky (přikázaný);
1550: dvůr zde drží Matěj Lhotka ze Lhotky;
1605: Adam Lhotka ze Lhotky;
1615: Jan Lhotka (pravd. na Lhotce i v Babčicích);
1654: Martin Lhotka;
1789: 1 usedlost a 2 chalupy
Lhýšov [mapa]
dříve Lhejšov, Holejšov
Kouřimský kraj
1550: 3 svobodství - Zika z Zelhejšova, Kateřina ze Slabska spolu se sirotky po svém manželovi, Petr Hovorka;
1557: 2 svobodství - Zygmund Hovorka v Velhejšově, Václav Horák ve Lhajšově;
1605: Zikmund Hovorka z Lhejšova;
1615: Zikmund Hovorka (z …?);
1626: 1 dvůr drží Hovorka;
1654: 4 svobodství + 1 svobodný dvůr v nesvobodnickém držení;
1789: 3 usedlosti a 2 chalupy
Libkov [mapa]
Plzeňský kraj
1605: Václav Hronek z Lipkova
Libňatov [mapa]
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Lidický dvůr [mapa]
Slánský kraj
1550: dvůr drží Mikuláš Jakubec;
1605: Jiřík Lidický z Lidic;
1654: Petr Drchkovský (svobodství/manství k pražskému hejtmanství náležící)
Lipice [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Jíra z Lipice
Lipkov [mapa]
Čáslavský kraj
1615: Šimon Lipkovský z Lipkova
Lipský Mlýn [mapa]
u Sedlčan
Vltavský kraj
1557: Jan Vejrovský z Lipského Mlejna
Lisov [mapa]
Plzeňský kraj
1654: Jakub Malý (později dvůr koupil klášter Chotěšov)
Lobzy [mapa]
Plzeňský kraj
1605: Vávra, nápravník z Lobes (Vávra Jakeš z Lobzů);
1615: Vávra Jakeš ve vsi Lobes;
1654: Lorenz Flugbauer
Lochousice [mapa]
dříve Lohausice
Plzeňský kraj
1615: Šimon Ceidler ve vsi Lochosicích;
1654: Šimon Czaydler
Loket [mapa]
Čáslavský kraj
1550: svobodství drží Šimon Dědiník z Lokte, poddaný p. Zručského;
1557: Šimon Kles z Loktě
Lomnice [mapa]
u Sokolova, dříve Lanz
Loketský kraj
1654: vedeno svobodství bez detailů, panství Falknov (Sokolov)
Loučim [mapa]
dříve Lautschin
Plzeňský kraj
1789: 1 dvůr
Loutí [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1550: dvůr drží Jindřich z Loutí;
1557: Jan Žižka z Ladví (!) s matkou a sourozenci;
1789: 2 chalupy; další pozemky nedrží svobodníci
Lovčice [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1605: Jiřík Lovčický (z Pohnaní v Lovčicích);
1654: Václav Krejčí;
1789: statek není v držení svobodníka
Lukavec [mapa]
Čáslavský kraj
1550: pole v hromadu od Lukavce dvůr drží Bartoň z Práchňan
Lužec n. Cidlinou [mapa]
Hradecký kraj
1550: dvůr drží Pavel, Vavřinec, Šimon a Prokop bratří vlastní;
1557: Pavel svobodník z Lužce;
1605: Kateřina vdova z Lužce
Mačovice [mapa]
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Kateřina z Mačovic;
1557: Matěj Mačovský z Mačovic nad Vranovem
Malá Černá [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1557: Jan z Malé Černé;
1605: 2 svobodství - Václav z Malý Černý, Jakub Dvořák z Malý Černý;
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Matěj Dvořák, Jan Dvořák;
1789: 1 mlýn a 5 usedlostí
Malá Chmelná [mapa]
Prácheňský kraj
1605: Tomáš Malochmelenský;
1615: Tomáš Malochmelenský;
1654: Šimon Petr Pretlík;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Malá Paseka [mapa]
dříve Paseka
Kouřimský, Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Mikuláš, jinak Mika z Paseky;
1557: Mikuláš z Paseky;
1605: Jiří, Vavřinec a Václav (Pasečtí) z Paseky;
1622: Václav Vacík;
1626: Martin z Paseky;
1654: svobodství Jana Zemana;
1789: 2 usedlosti a 7 chalup
Malčany [mapa]
Bechyňský, Berounský kraj
1789: 1 statek
Malenín [mapa]
Bechyňský kraj
1523: Jakub z Maletína (!) (přikázaný);
1550: dvůr drží dědiník Petr z Malenína;
1557: Petr dědiník v Maleníně
Malíkovice [mapa]
zaniklá obec
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Vavřinec Židů z Arnoštovic, poddaný páně Kekulův;
1605: Joachym starší Španovský z Lisova drží svobodství v Malíkovicích
Malkovice [mapa]
dříve Valkovice
Vltavský kraj
1550: dvůr drží ​Jan Vilas z Hulína;
1654: Václav Kokoška
Malovice [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1789: 2 usedlosti a 2 chalupy; dvory nejsou v držení svobodníků
Malovidy [mapa]
Čáslavský kraj
1605: Havel Růžek (z Rovného) z Malovid;
1615: 2 dvory - Havel Růžek z Rovného (pravd. sedí na Malovidech), Václav Růžek z Rovného na Malovidech;
1622: Václav Růžek;
1626: Jan Růžek;
1654: původní snad 1 svobodství na 2 díly;
1789: 3 usedlosti a 4 chalupy
Malý Chuchelec [mapa]
dříve Malý Chuchlík
Bechyňský kraj
1523: Valenta z Chuchlíka (přikázaný);
1550: dvůr zde drží Valenta Chuchelecký z Malého Chuchlíka
Malý Ježov [mapa]
dříve Ježovec
Bechyňský, Táborský kraj
1523: 2 svobodství (nespec. Malý nebo Velký Ježov) - Ondra z Ježova, Ondrášek z Ježova [Bezova] (oba přikázaní);
1550: dvůr zde drží Vondřej Jeníčků, pravděpodobně je zde ještě další dvůr, ne-li dva;
1557: 2 svobodství - bratři Farové Šimon, Jan, Martin a Vavřinec, Jíra Slivák;
1605: 3 svobodství - Václav Nesvačil z Malého Ježova, Jan Slivák z Malého Ježova, Martin Fara v Ježově Malým;
1615: Šimon Fara z Malého Ježova;
1654: původně snad 1 svobodství na 5 dílů;
1789: 3 mlýny, 5 usedlostí a 11 chalup (+ 2 židovské)
Markvarec [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Jan Dvořák, koupený od nějakého Petra
Maršov u Úpice [mapa]
dříve Maršov
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Měchonice [mapa]
dříve Měchovice
Čáslavský kraj
1557: Václav Měchonický z Sechova a v Měchonicích;
1605: 2 svobodství - Jan (Měchonička) z Měchonic, Jakub Měchonický z Měchonic;
1615: Jan Měchonička;
1622: Jan Měchonický z Měchoniček;
1626: Jan Měchonička;
1654: původní snad 1 svobodství na 2 díly - Jan Hubka, Václav Měchonický;
1789: pozemky nejsou v držení svobodníků
Měšetice [mapa]
Vltavský kraj
1550: dvůr drží Jan Mrakšův
Mezilesí [mapa]
Čáslavský, Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Jan Jeník z Mezilesí;
1557: Jan Jeník z Mezilesí svobodník;
1615: Jakub Jeník z Bratřic a v Mezilesí (psán do rytířského stavu);
1626: Jeník z Mezilesí
Mezno [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dědictví po Jakubovi z Mezného;
1557: Petr a Václav Zahrádkové
Mikoly [mapa]
zaniklá ves
Bechyňský kraj
1550: svobodství drží Havel z Mikolů
Miletice [mapa]
Plzeňský kraj
1550: dvůr drží Jan Jílek;
1557: Vaněk z Miletic;
1605: Zikmund Janovský z Janovic a v Mileticích
Milošice [mapa]
Žatecký kraj
1654: 3 svobodství - Jakub Fogel, Bartl Schuch, Václav Vanka a Martin Uhl Chalup(ník) (společně)
Milošovice [mapa]
dříve Milešovice
Čáslavský kraj
1550: 3 svobodství zde a v Sezemicích drží Jiřík a Jan a Mikuláš, synové Václavovi jinak Vackovi z Milovic;
1557: p. Mikuláš Milešovský z Milešovic s bratrem Karlem z Kanic (v rytířském stavu);
1605: Šimon a Mikuláš z Milešovic;
1615: Šimon Milešovský (z …?);
1622: Šimon a Vavřinec Milešovští;
1626: 2 svobodníci - Vávra z Milošovic, Mikoláš Milošovský;
1654: původní snad 1 svobodství na 2 díly - Šimon Milešovský, Pavel Krejčí;
1789: 10 usedlostí a 1 chalupa
Milovice u Hořic [mapa]
dříve Milejovice
Hradecký kraj
1550: dvůr drží Petr Pulda;
1557: Jan Kuda, dědiník v Milovicích;
1654: p. Hynek Bořek Dohalský
Miřetice [mapa]
Čáslavský kraj
1550: 2 svobodství - Zikmund z Miřetic, Tomáš z Chmelného;
1557: Zikmund jinak Zich z Miřetic (+ Kuňovice?);
1605: 2 svobodství - Jan Lejčko z Miřetic, Martin Růžek (z Rovného) z Miřetic;
1615: 2 dvory - Martin Růžek z Rovného (pravd. sedí v Miřeticích), Jan Lejčko a Jan Zich (druhý pravd. sedí v Kuňovicích);
1622: 2 svobodství - Martin Růžek, Dorota Lejčková;
1626: 2 svobodníci - Bartoloměj Lejček, Martin Růžek;
1654: původně snad 3 svobodství na 11 dílů;
1789: 13 usedlostí, 21 chalup a 1 hostinec
Mišovice [mapa]
Prácheňský kraj
1550: 2 svobodství - Jan Navara, Havel Patecký ve vsi Mišovicích;
1615: Jan Mišovský z Bodláku (v Mišovicích?)
Mitrovice [mapa]
Bechyňský kraj
1550: 2 svobodství - Václav Chem/Cheyn, Martin syn Viků z Hoštic
Mlékovice [mapa]
dříve Mlikovice
Vltavský, Kouřimský, Berounský kraj
1605: 2 svobodství - Jan Mlíkovský (z Mlíkovic), Jiřík Mlíkovský z Mlíkovic (psán do Vltavského kraje);
1615: 3 dvory - Jan Mlíkovský, Eva Mlíkovská (2 dv.);
1626: Mlikovští platí berni ve Vltavským kraji;
1654: Jiřík Lhoták;
1789: dvůr není v držení svobodníka
Mnichovice [mapa]
Kouřimský kraj
1550: 2 svobodství - Václav Musil v Mnichovicích (podd. p. Kekuleho), Mach v Mnichovicích a jeho synové Jan a Petr (podd. p. Kekuleho)
Modlíkov [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1605: Vít Chroust z Modlíkova;
1615: Vít Chroust z Dobřikova (!);
1654: původně snad 1 dvůr na 2 díly - Jan Zeman, Ctibor Zeman;
1789: 5 usedlostí
Modřany [mapa]
Praha
Kouřimský kraj
1557: Jiřík Boliška mlynář v Modřanech
Moraň [mapa]
zaniklá ves
Bechyňský, Podbrdský, Berounský kraj
1654: svobodný dvůr drží Vít Moránský;
1789: 1 statek
Moravčice [mapa]
Hradecký kraj
1605: Říha Hlubučkův z Moravčic;
1654: p. Řehoř Jaroš
Moraveč [mapa]
dříve Moravce
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží bratři Jiřík, Jan a Vondra
Mostek [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1605: 3 svobodství - Mikuláš Mostecký a bratří a strýcové jeho, Jan Vondrák z Mostku, Václav a Bohuslav a Jiřík bratří z Mostku;
1654: původně snad 1 svobodství na 8 dílů;
1789: 13 usedlostí, 4 chalupy a 1 hostinec
Mutice [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1550: 3 svobodství - Havel a Pavel, bratři nedílní Svatošové z Mutic, dvůr bratrů Bartoně a Jana a dvůr Petra Zemana;
1557: 3 svobodství - Havel a Pavel Svatošové, Jíra Rašovec z Rašovic a v Muticích, Janek Voldřichův;
1605: 5 svobodství - Mikuláš a Jakub Zemanové z Mutic, Martin Svatoš z Mutic, Kryštof z Mutic (2x), Jeroným a Adam z Mutic;
1654: původně snad 1-2 svobodství na 6 dílů;
1789: 10 usedlostí a 5 chalup
Nahoruby [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1550: 2 svobodství - Kříž z Nahorub na místě Doroty, manželky své, a Margeta z Nahorub, vdova po Václavovi Vacheltovi, i na místě Jana a Matěje synů svých;
1557: 2 svobodství - Kříž z Nahorub, Matěj Vacholt a Matěj (! patrně Jan) z Nahorub;
1605: Jan Sládek z Nahorub;
1654: původně snad 1 svobodství na 4 díly;
1789: 2 dvory a 8 chalup; další dvůr nedrží svobodníci
Nahořany [mapa]
Hradecký, Královéhradecký kraj
1654: p. Jan Šmatlo;
1789: 1 dvůr
Nedvědice [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1550: dvůr drží Petr z Nedvědice;
1654: Adam Hatlák;
1789: pozemky nejsou v držení svobodníků
Nehonín [mapa]
Vltavský, Bechyňský kraj
1550: dvůr po své manželce drží Jan z Nehonína (poddaný);
1605: Vondřej a Václav bratří z Nehonína
Němčice [mapa]
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Jíra Spala ve vsi Němčicích, „jednoho člověka“ Ondřej z Arbelovic;
1605: Jakub Špala z Němčic;
1615: Jan Špáda (!) z Němčic;
1622: 2 svobodníci - Jan Špála, Řehoř Řehák;
1626: 2 svobodníci - Jakub Říhů, Václav Mazanec;
1654: původní snad 3 svobodství na 7 dílů;
1789: 15 usedlostí a 1 chalupa
Nesměň [mapa]
Kouřimský kraj
1557: Jakub seděním v Nesnění
Nesměřice [mapa]
dříve Nesmiřice
Čáslavský kraj
1622: 2 svobodství - Matěj Kopejtko, Petr Pokorný
Nespeky [mapa]
Kouřimský kraj
1557: Mikuláš Záveský z Nespek
Neštětice [mapa]
asi zaniklé
Bechyňský kraj
1550: jednoho člověka zde vlastní Petr a Václav, bratří Skaláři z Tupé (Müller jej cílí do Neštětic, Vaniš do Nazdic, Profous coby zaniklou ves)
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Nosákov [mapa]
Kouřimský kraj
1557: Matouš starší a Mikuláš, bratři z Stupčic a na Nosákově
Nová Ves u Chýnova [mapa]
dříve Neudorf
Bechyňský, Táborský kraj
1789: 1 dvůr
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Obrataň [mapa]
dříve Zubrotaje, Obratany
Bechyňský kraj
1550: dvůr v Zubrotajích drží Martin Brožek ze Bradače
Obrátice [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1523: 3 svobodství - Jan Zeman, Dorota vdova odtudž, (jiný) Jan z Vobrátic (všichni přikázaní);
1550: 3 svobodství - Mach Květoň ve vsi Obraticích, Jan Koutů a bratři Mikuláš, Jan a Václav ze Smilových Hor;
1557: 3 svobodství - Matěj z Vobratic, Jan Bobek ze vsi Obratic, Mikuláš, Jan [Chan] a Václav dědiníci z Ubratic (!);
1605: 3 svobodství - Josef z Vobratic, Jakub Vousek z Vobratic, Jiřík Zemanů z Volbratic;
1654: původně snad 1 svobodství na 4 díly;
1789: 1 dvůr, 2 usedlosti a 9 chalup (+ 1 židovská)
Oldřichov [mapa]
dříve Velký Voldřichov
Bechyňský, Táborský kraj
1557: Jan z Velkého Voldřichova;
1605: Havel Smola z Velikého Voldřichova;
1615: Havel Smola z Voldřichova;
1654: Jindřich Kořínek;
1789: 1 usedlost a 1 chalupa
Onšovec [mapa]
dříve Onšov, Vonšovec
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Matěj a Martin dědiníci ve vsi Zvoncově;
1557: bratři Matěj a Martin ve Vonšovci;
1605: Karel Zeman z Vonšova;
1622: Karel Zeman;
1626: Karel z Vonšovce;
1654: svobodství Matěje Karlů;
1789: 3 usedlosti
Onšovice [mapa]
Bechyňský kraj
1550: 2 svobodství - Jíra Rohovec z Vonšovic a Augusta z Vonšovic
Ořech [mapa]
u Prahy, dříve Vořech
Slánský kraj
1605: Jakub Jílek z Statenic a v Vořeše;
1654: Pavel Beránek (svobodství/manství k pražskému hejtmanství náležící)
Osek [mapa]
u Radomyšle, dříve Vosek
Prácheňský kraj
1605: Jakub Vrabec z Voseku
Osikovec [mapa]
dříve Vosikovec
Bechyňský, Táborský kraj
1789: 1 mlýn, 1 usedlost a 4 chalupy (+ 1 židovská chalupa)
Osnice [mapa]
dříve Vosnice
Kouřimský kraj
1550: 3 svobodství - Martin Hotovec ve vsi Vosnicích, Jan a Tomáš Vavákové, Jakub Zeman
Otradov [mapa]
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Jřík Votradovec;
1557: bratři Jiřík a Václav Votradovicové z Votradovic;
1605: Václav z Votradova;
1615: Martin z Votradova (chybně ve VL kraji);
1626: 1 dvůr drží dva svobodníci (beze jmen);
1654: 3 svobodství - Jan Otradovec, Václav Otradovec, Ondřej Chalupnický;
1789: 5 usedlostí
Otročice [mapa]
dříve Votročice
Čáslavský kraj
1550: 3 svobodství - dvůr drží Jan z Otročic, pole Šimon Kerauš a „1 člověka“ Kateřina z Čechtic, poddaná p. Přibíka z Březí;
1557: Jan Šedivej z Votročic [Uvořic];
1605: Jan Šedivý z Votročic;
1615: Jan Šedivej (z …?);
1622: Jan Šedivý;
1626: 2 svobodníci - Jan Šedivej, Jan Kerouš;
1654: původní 2 svobodství na 7 dílů;
1789: 9 usedlostí a 5 chalup
Ouštice [mapa]
dříve Oustí, Auštice
Vltavský, Berounský kraj
1550: 2 svobodství - Václav Marsa z Oustí a Matěj z Ouštic v Zámosticích;
1557: 2 svobodství - Matěj z Auštic syn Maršův, Václav Marsa v Oušticích dědiník;
1605: 2 svobodství - Lidmila Maršová v Outěšicích, Václav Marsa z Ouštic;
1654: Václav Skydánek;
1789: 1 dvůr a 3 chalupy (+ 1 židovská)
Ovčáry [mapa]
Kouřimský kraj
1550: Jíra Vovčárský z Oujezdce, poddaný pana Jiříka Kresta;
1557: Adam z Vovčar dědiník
Paračov [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Jan Svojše z Paračova [Peráčuva];
1605: Petr Svojče (Svojše) z Paračova;
1615: vdova Svojšová z Paračova;
1654: Vojtěch Svojše (vyhořelý)
Pavlovice [mapa]
dříve Pavlíkovice
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Jan z Pavlíkovic (pův. z Miřetic);
1557: Jan dědiník z Pavlovic
Pazderná Lhota [mapa]
dříve Pazděrkova Lhota
Kouřimský kraj
1605: Martin z Pazderkovy Lhoty;
1615: Jan z Pazderkovy Lhoty;
1654: 3 svobodství - Jan Červ, Václav Švec, Matěj Bednář;
1789: 5 usedlostí a 1 chalupa
Pecínov [mapa]
dříve Peclínov
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Václav Škvor;
1557: bratři Jan, Jiřík a Vavřinec Škvorové v Pecínově
Peklo [mapa]
dříve Höll
Prácheňský kraj
1789: 1 dvůr
Pertoltice [mapa]
Čáslavský kraj
1557: p. Michal z Sezemic v Pertolticích s bratry a sirotky strýce Duchka (v rytířském stavu);
1605: 3 svobodství - Vavřinec (Šlechtín?) z Sezemic v Pertolticích, Jan Zemanů z Pertoltic, Ondřej a Vavřinec z Pertoltic;
1615: Vondřej a Vavřinec z Pertoutic;
1622: Ondřej Dolejší a Vavřinec;
1626: Vondra Dolejších;
1654: svobodství Pavla Sezemského;
1789: 4 usedlosti
Petroupec [mapa]
Kouřimský kraj
1789: 1 dvůr
Petroupim [mapa]
dříve Petroupín
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Jan Střížkovský ze vsi Petroupíni;
1557: Jan Malýho dědiník z Střížkova;
1615: Trojan Střížkovský z Petroupína;
1626: 1 dvůr drží Trojan;
1654: 3 svobodství - Zikmund Trojan, Jiřík Trojan, Martin Pelikán;
1789: 1 dvůr, 2 usedlosti a 4 chalupy
Petrova Lhota [mapa]
Čáslavský kraj
1605: svobodíci petrlhotští (Havel Junek a Martin Vacek jinak Telátko);
1615: Martin Vacek jinak Telátko (z …?);
1622: Martin Děkanovský;
1626: Martin Děkanovský;
1654: 2 svobodství - Jiřík Děkanovský, Martin Junek;
1789: 6 usedlostí a 6 chalup
Petrovice [mapa]
Vltavský, Kouřimský kraj
1550: 2 svobodství - Adam Brychů, Jan a Mikuláš bratři Táborové;
1557: Jan Tábor z Petrovic;
1605: 2 svobodství - Kliment Horych z Petrovic, Kříž Mikšů z Petrovic;
1654: Jan Horych;
1789: dvůr Hoříkovský není v držení svobodníka, nejasná topografie
Petříny [mapa]
Kouřimský kraj
1789: 6 usedlostí
Písková Lhota [mapa]
Hradecký kraj
1605: Václav Svobodník z Pískové Lhoty; sirotci po n. Žílovi (jak jim říkají) ?, Jindra (svobodný) rychtář z Pískové Lhoty na panství Poděbradském
Plchov [mapa]
Kouřimský kraj
1557: Václav Plchovský v Plchově;
1654: Martin Plchovský;
1789: 2 usedlosti
Pobistrýce [mapa]
dříve Pobistrovice
Bechyňský kraj
1550: 2 svobodství - dvůr drží Vondra Vomastek a Jan z Volešiny
Pocinovice [mapa]
dříve Potčovice
Plzeňský kraj
1654: 2 svobodné dvory ve Věvrově a Pocinovicích drží Matouš Singer (1½) a Ludvík Crahmer (½) - uvedeno dohromady;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Podmaršovice [mapa]
dříve Zaluhov
Vltavský, Berounský kraj
1550: dvůr drží Jan Zaloha, dědiník ze Zalohovar (?) a v Zalohově;
1557: Jan Zaluha dědiník na Zaluhově;
1605: 2 svobodství - Šťastnej z Zálichova (Zaluhov), Jan z Zaluha;
1615: Václav Zaluha [Záluba];
1654: Matěj Záluha;
1789: 1 dvůr a 1 židovská chalupa
Podolí [mapa]
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Jan Vácha z Podolí;
1557: Jan Vácha v Podolí;
1605: 2 svobodství - Mach z Podolí, Bohuslav Vácha z Podolí;
1615: Vít a Václav Váhové z Podolí;
1626: 1 dvůr drží Váchovi;
1654: 2 svobodství - Jindřich Zdeněk Sádlo, Adam Kovářů;
1789: dvůr není v držení svobodníka
Pohnání [mapa]
Bechyňský kraj
1550: svobodství drží Václav Mazaný;
1605: Adam Posel z Pohnání
Pohorovice [mapa]
dříve Pohořovice
Prácheňský kraj
1550: 2 svobodství - dědičný dvůr drží Matouš z Pohořovic, druhý Šťastný Jelec;
1557: 2 svobodství - Šimon Koudele z Pohořovic, Jiřík Machník z Pohořovic;
1605: 2 svobodství - Jan Danek v Pohorovicích, Jan Koudele (1603 Kundrle) z Pohorovic;
1615: Jan Koudele (z …?);
1654: původně snad 1 svobodství na 3 díly - Matěj Mareška, Jan Řebčina, Jiřík Krutežka;
1789: 2 dvory a 3 chalupy
Pohoří [mapa]
u Jistebnice
Bechyňský, Táborský kraj
1557: Václav a Prokop dědiníci v Pohoří;
1615: Mikuláš Ochtáb v Pohoří;
1654: Adam Ochtáb;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Pohoří [mapa]
u Mirovic
Prácheňský kraj
1550: 4 svobodství - Vaněk Markejs, Říha Kozina, Bartoš dědiník, Vaněk Kyselice dědiník;
1557: 2 svobodství - Bartoloměj Řebřina a Jan Zichánek z Pohoři, Václav Kyselice z Minic;
1605: 3 svobodství - Martin Racek a Tomáš Porůček z Pohoří (u Mirovic), Mareška z Pohoře, Svatoš Prokopův (? bez udání místa)
Pohoří [mapa]
u Strnadic, dříve Pohořice
Vltavský, Berounský kraj
1605: Jan Pohořák z Pohoří;
1615: Jan Pohorský (z …?);
1654: Tobiáš Pohořálek;
1789: dvůr není v držení svobodníka
Polánka [mapa]
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Vaněk Sedlák z Polánky
Poříčí [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Jan a Jakub, sirotci nebožtíka Říhy Poříčského
Pravíkov [mapa]
dříve Pravice
Bechyňský kraj
1550: 2 svobodství - Jan Prasů v Pravicích a Václav Jíša v Pravicích
Pravonín [mapa]
Čáslavský kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Prudice [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1550: dvůr drží Martin Čeněk z Prudic;
1557: Jan Čeněk dědiník z Prudic s bratry (omylem v rytířském stavu);
1605: 2 svobodství - Václav Čeněk z Prudic, Václav Křenek v Prudicích;
1615: Jan Čeněk ve vsi Prudicích;
1654: původní svobodství na 2 díly - Matěj Čeněk, Pavel Čeněk;
1789: 1 dvůr, 2 usedlosti a 1 chalupa (+ 1 židovská)
Přáslavice [mapa]
Kouřimský kraj
1550: 10 svobodství - Vaněk Král z Přáslavic, poddaný pana Trčky, Jíra Kos, Jan Franěk na Mlejně, Tůma Hadů, Jan Trtík, Jan Šad, Jan Hlavův, Jan Kosynař, Kuba Jarošův a Jan Zeman, všichni poddaní p. Housky
Přebudov [mapa]
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Samuel a Petr bratři z Přebudova;
1557: Petr na Přebudově svobodník
Přední a Zadní Poříčí [mapa]
u Březnice, dříve Poříčí
Prácheňský kraj
1654: Vavřinec Koudele
Přepeře [mapa]
Boleslavský kraj
1550: dvůr drží Jan Soulehle z Přepeř;
1557: 2 svobodství - Jiřík Dejmlů z Přepeřil, Václav Hašek z Přepeřil;
1605: Jiřík Dyml (z Lestkova) v Přepeřích
Přepychy [mapa]
Hradecký kraj
1557: Jan Menšík z Přepych;
1654: pí. Johana Rašínová z Roketníka (hamfeštní dvůr)
Přestavlky [mapa]
u Dolních Krut
Kouřimský, Čáslavský kraj
1557: Václav Kovář, dědiník v Přestavlcích
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Přibyšice [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1550: dvůr drží Jiřík z Přibyšic;
1557: Dorota pozůstalá vdova ve vsi Přibyšicích;
1654: Jan Mlíkovský;
1789: 3 dvory a 4 chalupy
Přistoupim [mapa]
dříve Přistoupín
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Vít Kubků, další Havel Jelínek;
1557: 2 svobodství - Havel Jelínek [Belněk] v Přistoupini, Vít Kubka dědiník z Přistoupině;
1605: Jiřík Kubka v Přisoupimě;
1615: Jiřík Kubka (z …?);
1626: dvůr Kubkovský;
1654: 2 svobodné dvory - pan Albrecht Materna, pan Jiří Rosenhagen
Ptice [mapa]
dříve Hořejší Ptice
Slánský kraj
1654: p. Jindřich Dobranovský
Radějov [mapa]
Čáslavský kraj
1557: Buryan, dědiník z Radějova
Radíč [mapa]
Vltavský kraj
1557: Petr Šiška z Jamolice a v Radiči
Radslavice [mapa]
dříve Raclavice
Vltavský kraj
1550: 2 svobodství - Matěj, Václav, Blažek a Šimon bratři z Radslavic, druhé pak Mandalena z Radslavic;
1557: 3 svobodství - Václav svobodník z Radslavic, Mandalena Brožová, Marta vdova po Blažejovi z Přibyšic;
1605: 2 svobodství - (David) Ctibor z Radslavic (psán 2x), Jakub Ctibor (? bez udání místa)
Radvanov [mapa]
Bechyňský kraj
1557: p. Adam Jenšík z Radvanova a v Radvanově (v rytířském stavu);
1615: p. Prokop Jenšík z Radvanova a na Radvanově (v rytířském stavu) + má 5 poddaných
Rašovice [mapa]
Bechyňský kraj
1557: p. Jakub Rašovec z Rašovic a v Rašovicích (v rytířském stavu) (+ poddaného);
1615: pí. Kateřina Jenšíková z Rašovic a v Rašovicích (v rytířského stavu) + má 5 poddaných
Rohozov [mapa]
dříve Rohožov
Bechyňský, Táborský kraj
1550: jeden dvůr drží Jakub Rohozka z Rohozova, druhý Pavel z Rohozova;
1557: Jakub a Jerolím z Rohaužova;
1605: Václav Rožský (Rohozovský) z Rohozova;
1654: Martin Dub;
1789: 2 dvory a 1 židovská chalupa
Rtyně v Podkrkonoší [mapa]
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Rudoltice [mapa]
Kouřimský, Vltavský, Berounský kraj
1550: 5 svobodství - Petr, syn Jana Valše, s Václavem a Jiříkem batřími svými, Petr Píšů, Mikuláš Mašků, Václav Svašek, Bohuslav Petrů;
1557: 3 svobodství - Petr Valsa, dědiník v Rudolticích (+ 1 poddaný); Václav z Rudoltic, synové Jiřík a Václav, Jan syn Petra z Rudoltic; Mikuláš dědiník v Rudolticích;
1605: 3 svobodství - Bohuslav Pešů z Rudoltic, Jan Svašek z Rudoltic, Jan Valsa z Rudoltic;
1615: 4 dvory - Jan Maršů z Rudoltic, Mikuláš Svašek (z …?), Jan Valsa z Rudoltic, Vavřinec Bohuslav v Rudolticích;
1654: původně snad 1 svobodství na 3 díly - Jiřík Lhoták (+ chalupa Kolářovská), Pavel Maršů, Václav Skydánek;
1789: statek není v držení svobodníka
Růžkovy Lhotice [mapa]
Čáslavský kraj
1542: Jan a Jiří Růžkové, bratři z Miřetic;
1557: p. Jan a Jiřík, bratři Růžkové z Rovného a na Lhoticích (v rytířském stavu);
1605: 5 svobodství - Jan Petrů ze Lhotic (?), Jan Růžek (z Rovného) z Lhotic, Matouš a Jan Růžkové (z Rovného) ze Lhotic, Václav Růžek (z Rového) ze Lhotic, Vít Růžek (z Rovného) ze Lhotic;
1615: Václav Růžek z Rovného (pravd. sedí ve Lhoticích);
1622: 2 svobodství - Vít Růžek, Jiřík Zeman z Vojislavic;
1626: 2 svobodníci - Anna ze Lhotic, Jan Halka;
1654: původně 4 svobodství na 9 dílů;
1789: 1 dvůr, 6 usedlostí, 2 chalupy, pivovar, vinopalna, hostinec; další dvůr, výčep piva, 2 mlýny a pozemky nedrží svobodníci
Ředice [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1550: dvůr drží Vávra Bartoňův z Ředic a jeho bratři Jan a Matěj;
1557: Vávra a Matěj bratři nedílní v Ředicích Velikých;
1605: Matěj Ctibor z Velkých Ředčic (sprv. Ředic);
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Jan Ctibor, Jan Šimků;
1789: 3 usedlosti a 3 chalupy
Řehovice [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1550: dvůr drží Jan a Havel bratří Skydánkové;
1557: 2 svobodství - Prokop z Řehovic; Havel, Petr a Jan Skydánkové;
1605: Jan Skydánek z Řehovic;
1615: Tomáš Skydánek (z …?);
1654: Martin Skydánek;
1789: 3 dvory a 2 chalupy (+ 1 židovská)
Řenkov [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1550: dvůr drží Jan, Adam a Jiřík v Lašovicích;
1654: Jan Perman (vyhořelý);
1789: 1 usedlost a 3 židovské chalupy (židovské chalupy v držení svobodníka)
Řestoky [mapa]
Chrudimský kraj
1557: Martin Zeman z Řestok
Řikov [mapa]
dříve Říkov
Vltavský, Berounský kraj
1557: Anton mladší z Říkova a v Říkově;
1654: Vít Antonín;
1789: 1 usedlost a 1 chalupa (+ 1 židovská)
Řimovice [mapa]
Kouřimský kraj
1654: 2 svobodství - Ondřej Římovský, Jiřík Římovský;
1789: 1 dvůr a 2 usedlosti
Řípec [mapa]
dříve Hřibec
Bechyňský, Táborský kraj
1550: dvůr drží Matěj Čuba;
1605: Kateřina z Řípce;
1789: 1 usedlost a 2 chalupy
Saběnice [mapa]
Žatecký kraj
1550: 3 svobodství - Štěpán Heralt ze Saběnic, Matěj Bušek, Václav ze Saběnic;
1654: 2 svobodné dvory - Jakub Lympacher, Václav Zeman;
1789: 1 dvůr; další dvůr není v držení svobodníků
Salačova Lhota [mapa]
dříve Lhota, Lhota pod Stražištěm, Pudilova Lhota
Bechyňský, Táborský kraj
1523: Dušek Svobodný ze Lhoty (přikázaný);
1550: 2 svobodství - Kuba Zdeborův ze Lhoty a Štěpán ze Lhoty, poddaný pana Španovského;
1557: 4 svobodství - Matěj syn nebožtíka Jana Kováře, Matěj Dušků s bratry, Jakub Zdebor, Jakub Zdebor mladší;
1605: 3 svobodství - Zdebor starší ze Salačovy Lhoty, Jan mladší Zdebor odtudž, Tomáš Kučera ve Lhotě Salačově;
1654: původně snad 2 svobodství na 8 dílů;
1789: 1 dvůr, 13 usedlostí a 2 chalupy; další dvůr a chalupa nedrží svobodníci
Sedlec [mapa]
u Lešišova, zaniklá ves
Prácheňský kraj
1550: 2 svobodství - Jan Hanzlův po matce své, Burian ze Sedlce;
1557: 2 svobodství - Jan Jakubovic z Sedlecka (!) dědiník, Burjan svobodník v Sedlecku;
1605: Jan Sedlecký z Hořejšího Sedlce
Sedlečko [mapa]
u Chotovin, dříve Sedlčánky
Bechyňský, Táborský kraj
1550: 2 svobodství - Jindřich Křemen ze Sedlečka a Jiřík z Křemeňové dvůr ve vsi Sedlčánkách;
1605: Jakub Skřemen v Sedlečku;
1654: Martin Skřemen;
1789: 3 usedlosti
Sedlečko [mapa]
u Lešišova, zaniklá ves
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Jan Jakubův dědiník ze Sedlečka;
1557: Jan Hanzlovic v Sedlečku (!) dědiník;
1605: Kryštof z Malého Sedlečka
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Sedlečko [mapa]
u Neustupova
Bechyňský, Kouřimský, Táborský kraj
1550: dvůr zde drží Jakub z Ježova;
1557: Jakub z Sedlecka;
1605: Jindřich z Sedlečka;
1615: Jindřich Sedlecký z Sedlečka;
1626: 1 dvůr drží Sedlecký u Neustupova;
1654: původně 1 svobodství na 3 díly - vyhořelé (nejasná topografie);
1789: dvůr není v držení svobodníků
Sedlečko [mapa]
u Veliše, dříve Keharovo Sedlečko
Kouřimský kraj
1557: p. Václav Maceška [Mačeška] z Peclinova a v Sedlečku (v rytířském stavu);
1605: Václav Valoušek v Sedlečku;
1615: Václav Macoška (z …?);
1626: 2 dvůr drží Vít, Andreas a Matěj Doubek, Jiřík Vesecký a Kejhar;
1654: 4 svobodství;
1789: 5 usedlostí a 1 chalupa + 1 obecní; další dvůr nedrží svobodníci
Sedlice [mapa]
Čáslavský kraj
1605: Matěj Tůma ze Sedlce;
1626: svobodník/svobodníci (beze jmen)
Sedmpány [mapa]
dříve Sedmipány
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Jan Střehuta;
1557: Matěj Skřehule v Sedmipanech;
1605: Pavel Křehule ze Sedmipán;
1615: Pavel Křehule z Sedmipan;
1622: Jan Škřehule;
1626: Jakub Křehule;
1654: původně snad 2 svobodství na 3 díly (třetí psáno do Kalné);
1789: 7 usedlostí a 3 chalupy
Senomaty [mapa]
Rakovnický kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Sezemice [mapa]
zaniklá ves
Čáslavský kraj
1550: dvůr v Sezemicích drží Jiřík a Jan a Mikuláš, synové Václavovi jinak Vackovi z Milovic; zaniklá ves;
1557: p. bratři Jan a Mikuláš Budkovští z Sezemic a v Budkovicích (?) (v rytířském stavu);
1615: 2 dvory - Václav Matějka z Sezemic, Mikuláš Milošovický ve mlejně Sezemickém;
1622: 2 svobodství - Adam Matějka jinak Budský, Mikuláš Milešovský ze mlejna Sezemického/Milešovského;
1626: Adam Budský
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Skala [mapa]
dříve Češíkovice, Těšíkovice
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Vávra z Češíkovic (Těšíkovic)
Skalice [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Šimon jinak Šimek ze Skalice
Skalkov [mapa]
dříve Čáslavice, Čáslavičky, Skalkovsko, Skalkovice
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Vavřinec Oustajovec;
1557: Václav Austovec z Čáslavic
Skočkov [mapa]
Zálesí u Batňovic, dříve Donátův dvůr
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Skuhrov [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1550: dvůr zde drží Jan a Pavel bratří Tobolkové ve vsi Skuhrově i na místě bratří svých;
1557: Pavel Skuhrovský příjmím Tobolka z Skuhrova;
1605: Bartoloměj Tobolka z Kuhrova;
1654: Pavel Tobolka;
1789: 1 dvůr
Slapsko [mapa]
dříve Slabsko
Bechyňský, Táborský kraj
1523: Jiřík ze Slabska (přikázaný);
1550: 2 a 1/2 svobodství - celé svobodství vlastní Petr ze Slabska a Kateřina ze Slabska, polovinu pak Václav ze Slabska;
1557: 2 svobodství - Petr ze Slapska (+ poddaný), Michal a Jan ze Slapska;
1605: 3 svobodství - Jan Jíma (Jína?) z Slapska, Jakub z Slapska, Jan Petrů v Slapsku;
1615: 2 dvory - Václav Jima (!) ze Slapska, Jakub Petrů ze vsi Slapska;
1654: původní snad 2 svobodství na 5 dílů;
1789: 2 usedlosti; dvory nejsou v držení svobodníků
Slatina nad Úpou [mapa]
dříve Slatina
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Slavče [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Šebesta ze Slavče a jeho bratr Vávra
Slavětín [mapa]
Čáslavský, Bechyňský kraj
1550: dva dvory, drží je Jiřík Mazaný ze Slavětína a bratři Jan s Martinem Ješkové ze Slavětína;
1557: 2 svobodství - Jiřík Mazanej z Slavětína a v Slavětíně, bratři Jan a Martin dvořákové ve Slavětíně;
1615: Václav Mazanej z Slavětína na Slavětíně (psán do rytířského stavu);
1626: 2 svobodníci - Mikoláš Mazaný, Ječkovský;
1654: svobodství Goliáše Kolandy;
1789: usedlosti a pozemky nejsou v držení svobodníků
Slavín [mapa]
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Matěj z Koutův;
1557: Matěj svobodník ze Slavěsnína (!);
1605: Mikuláš ze Slavína;
1626: ½ dvoru drží Matěj Zemanů;
1654: Jan Zeman;
1789: 3 usedlosti
Slupy [mapa]
dříve Stupice
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Jan, Vít a Jiřík bratři vlastní
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Smíchov [mapa]
Praha
Slánský kraj
1654: 2 svobodství - p. Daniel Globicz, zahradnický dvůr pustý drží Mikuláš Zícha
Smilovy Hory [mapa]
dříve Hory
Bechyňský, Táborský kraj
1523: Jan Písařův [Pisákův] z Hor (Smiloých) (přikázaný);
1550: 2 svobodství - Mikuláš, Jan a Václav bratři vlastní z Hor, druhé Jan Zákostelní;
1557: Jan Zakostelní v Horách;
1605: 4 svobodství - Václav Zákostelní z (Smilových) Hor, Adam Maršů z Hor, Bohuslav z Hor v Zákostelci, Matěj Nosek v Horách;
1654: původně snad 2 dvory na 6 dílů;
1789: 4 usedlost a 19 chalup + 1 obecní
Smiradice [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Kateřina Švajcarová z Smiradic
Smrkov [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1654: p. Petr Vok Smyslovský;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Smyslov [mapa]
dříve Zmyslov, Myslov
Bechyňský kraj
1523: Jan z Myslova (přikázaný);
1557: Jakub Zmyslovský z Radvanova a ve Zmyslově;
1605: Bohuslav Mazaný ze Slavětína;
1615: p. Kryštof Zmyslovský z Radvanova a v Zmyslově (v rytířském stavu) + má 1 poddaného
Sochovice [mapa]
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Matouš z Sochovic;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Soušice [mapa]
dříve Solšice
Čáslavský kraj
1550: 2 svobodství - Mikuláš, Jan bratři z Solšic, Jiřík a Pavel bratří Černíkové a „jednoho člověka“ Jan a Jiřík ze Střechova;
1557: 2 svobodství - p. Pavel a Mikuláš bratři Černíkové, p. bratři Jan a Vavřinec vladykové (všichni v rytířském stavu);
1605: 3 svobodství - Jakub Bělouch z Solšic, Václav Bělouch z Solšic, Adam (Vladyka) ze Solšic;
1615: 1½ dvora - Václav Bělouch z Soušic, Jakub Černík z Soušic;
1622: 3 svobodníci - Jakub Bělouch, Adam Vladyka, Matěj Čadil (Bláha?);
1626: 2 svobodství - Pavel Kubátů/Kubaň, Adam Vladyka;
1654: původně snad 3 svobodství na 5 dílů;
1789: 7 usedlostí a 6 chalup; 2 dvory a další chalupy nedrží svobodníci
Splž [mapa]
Plzeňský kraj
1550: dvůr drží Jan z Splže
Spůle [mapa]
dříve Spula
Plzeňský kraj
1557: Vaněk Spulskej;
1605: Vít Blažek ze Spůle, Vít Blažků ze vsi Špaly (?) (nejspíš ten samý);
1654: Martin Wink;
1789: 1 dvůr
Srbice [mapa]
Kouřimský, Vltavský kraj
1550: dvůr drží Jan Pláteník;
1557: Jan Votápek z Srbčic;
1605: Matouš Votápek ze Srbic;
1654: Primas Votický [Otický];
1789: dvůr Votapovský není v držení svobodníka
Stadice [mapa]
Litoměřický kraj
1654: 3 svobodství se zvláštním privilegiem (bez uvedení držitelů);
1789: 1 dvůr; další dvory nejsou v držení svobodníků
Stanovice [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Jan Viliš
Stará Vožice [mapa]
Bechyňský kraj
1557: Svátek [Svatek] dědiník z Strevozice
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Staré Práchňany [mapa]
dříve Práchňany
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Bartoň z Práchňan;
1605: Ondřej a Pavel Loštů z Práchňan;
1622: Ondřej a Pavel Lošové;
1626: Jan Kletečka z Práchňan;
1654: původní svobodství na 4 díly;
1789: 9 usedlostí a 7 chalup
Starý Knín [mapa]
Podbrdský kraj
1550: dvůr drží Kříž Zítek
Starý Smrdov [mapa]
dříve Smrdov
Čáslavský kraj
1550: 3 svobodství - Zikmund, Jan, Mikuláš, Martin bratři vlastní Smrdovští, další Vondra Macháčků a Jan, Burian a Pavel bratři Spaulové ve vsi Smrdově, poddaní páně Lukaveckého;
1557: 2 svobodství - Martin Šimku, Ondřej [Vondřej] Macháček;
1605: 3 svobodství - Jan a Jakub Macháčků z Smrdova, Matouš Rosa z Smrdova, Pavel a Martin Ziků z Smrdova;
1615: 2 dvory - Pavel a Martin bratři Zikové, Matěj a Jiří Macháčkové;
1622: 2 svobodství - Jiřík Macháček a Jan Rosa, Zikmund a Jiří Zikové;
1626: Jiřík Pavlů (nejasná topografie);
1654: původně snad 2 svobodství na 4 díly;
1789: 7 usedlostí a 4 chalupy
Stíčany [mapa]
Chrudimský kraj
1605: Albrecht Krupej (z Probluze na Stíčanech, vyženil dvorec ve Stíčanech s manž. Kateřinou Svítkovskou ze Škudel)
Stojslavice [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1557: Martin Kralovský z Stojislavic;
1605: 4 svobodství - Jan Matějů z Stojslavic, Mikuláš Bláhů z Stojslavic, Jindřich ze vsi Stojslavic, Jindřich Zemanů v Stojslavicích;
1654: původně snad 1 dvůr na 2 díly - Matěj a Jan Vacek, Matěj Zeman;
1789: 1 dvůr a 12 chalup
Straškov [mapa]
Slánský kraj
1605: Bartoloměj Fliespach z Fliesnpachu v Straškově
Strnadice [mapa]
Kouřimský kraj
1550: „1 člověka“ zde má Petr, syn Jana Valše, s Václavem a Jiříkem batřími svými z Rudoltic
Střechov n. Sázavou [mapa]
dříve Střechov
Čáslavský kraj
1550: 2 svobodství - dva dvory drží Jan a Jiřík, bratři vlastní ze Střechova, jeden Matěj Kubík;
1557: Jiřík Vacků dědiník v Střechově;
1605: Jan Kubík z Střechova;
1615: Jan Kubík z Střechova;
1622: 2 svobodníci - Jakub Bělouch, Jan Kubík;
1626: Karel Kubíků;
1654: 2 svobodství - Tomáš Filipů, Jan Kubík;
1789: pozemky nejsou v držení svobodníků
Studenec [mapa]
Hradecký kraj
1550: Štěpán Benda, po něm Jan Šusta, syn Prokše ze Studence
Studený [mapa]
dříve Studená
Čáslavský kraj
1605: 4 svobodství - Michal Bušků z Studeného, Vít Čtverák z Studenýho, Jan Šenkýř z Studeného, Václav Vokšický z Studeného;
1615: 4 dvory - Matěj Petrův, Michal Bušek, Vít Štverák, Václav Vokšička (z …?);
1622: 4 svobodství - Václav Vokšický, Vít Čtverák, Michal Bušek, Václav Bacovský a Matěj Lhotka;
1626: 4 svobodníci - Bušek, Štverák, Lhotka, Vokšický;
1654: původně 4 svobodství na 11 dílů;
1789: 1 dvůr, 15 usedlostí a 14 chalup
Studnice [mapa]
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Stupčice [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1550: dvůr drží Václav a Jan bratři Broncové;
1557: 2 svobodství - Jan Šovrda, Václav a Jan bratři Broncové [Broučové];
1605: 2 svobodství - Mikuláš a Jiřík Broncové z Stupčic, Kateřina Tupsich (?);
1654: původně snad 2 svobodství na 4 díly;
1789: 2 dvory, 5 usedlostí a 6 chalup (+ 1 židovská)
Stupna [mapa]
dříve Stupná
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Jiřík Šurl;
1557: Jiřík Čurl ze vsi Stupného;
1654: Stupnou a divišovský dvůr ve vsi Stupným drží Petr Šimků
Sudislavice [mapa]
Kouřimský kraj
1550: pustotinu drží Petr Vidláků Vnuk v Sudislavicích a Šimon, Bohuslav, Dorota a Kateřina, bratři a sestry jeho, poddaní pana Kekule
Sudoměřice u Tábora [mapa]
dříve Sudiměřice
Bechyňský, Táborský kraj
1523: Daniel ze Sudiměřic;
1550: 3 svobodství - 2 dvory drží bratři Straňákové, jeden Daniel Šiška;
1557: 2 svobodství - Václav Straník, Mikuláš ze Sudměřic;
1605: 2 svobodství - Jakub Straňák z Sudoměřic, Jan a Martin Straňáci z Sudoměřic;
1615: Jan a Martin Straňáci z Sudoměřic;
1654: původní svobodství na 2 díly - Šťastnej Stranák, Václav Čeněk + půl dvora zde drží pí. Kateřina Lískovcová;
1789: 3 usedlosti a 1 chalupa
Sudovice [mapa]
dříve Zhudovice
Podbrdský, Berounský kraj
1550: dvůr drží Václav ze Zhudovic;
1557: bratři Adam a Jan Zhudovští ve Zhudovicích;
1605: Jakub Zudojovský (Sudovský);
1615: Jakub Zudovský z Hyršova a na Zudovicích;
1654: svobodní dvůr drží Jan Sudovský;
1789: statek není v držení svobodníka
Suchovršice [mapa]
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Světí [mapa]
dříve Svět
Hradecký kraj
1615: Adam Khynle ve vsi Světi;
1654: pí. Anna Marie Melonová z Kolovrat
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Svítkov [mapa]
Pardubice
Chrudimský kraj
1605: Cyprián Svítkovský (potomek staroč. vladyckého rodu, pocházejícího ze Svítkova u Pardubic a ze Škudel u Přelouče)
Svrabov [mapa]
dříve Srabov
Bechyňský kraj
1615: p. Václav Šiška z Jamolice a v Srábově (v rytířském stavu) + má 2 poddané
Syčín
asi zaniklé
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Vaněk Krejčí ze vsi Křivsoudové, poddaný p. Kekule
(neznámá topografie)
Šanovice [mapa]
dříve Spanovice
Vltavský, Berounský kraj
1550: dvůr zde drží Simeon, Petr a Jíra z Panovic;
1557: Symeon z Šanovic;
1605: Martin Mikšovic s bratřími svými z Šanovic (pak ještě Martin Mikulášů, asi týž);
1654: Adam Syhof (vyhořelý);
1789: dvůr není v držení svobodníka
Šimonice [mapa]
u Kletečné
Čáslavský kraj
1622: Václav Šašma
Šimpach [mapa]
dříve Žampach
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Václav Ctiborů z Žampachu
Škvořetice [mapa]
dříve Škvoretice
Prácheňský kraj
1789: 1 chalupa
Šlechtín [mapa]
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Jan Šlechtín ze Sezemic u Bohdanče;
1557: p. Jan Šlechtín z Sezemic a na Šlechtíně (v rytířském stavu)
Štěchovice [mapa]
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Jan řečený Velec;
1557: Jan svobodník ve vsi Štěchovicích;
1605: Viktorin Voles (Velec?) (neznámá topografie)
Tatouňovice [mapa]
Kouřimský kraj
1550: Martin, Jíra, Václav a Filip bratři vlastní z Latovic (Tatouňovic?);
1557: Jiřík a Martin z Tatouňovic [Tlatanovic] dědiníci;
1605: 2 svobodství - Matěj, Václav a Martin bratři v Hatimovicích (Tatouňovicích), Matěj Mudrák z Tatouňovic;
1615: Matěj Mudrák z Toutovic (!);
1626: 1½ dvora a poddané drží Mudroch;
1654: Jan Mudroch;
1789: 1 dvůr, 5 usedlostí a 2 chalupy + 1 obecní
Tehov [mapa]
dříve Trhov
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Tomáš dědiník z Tehova;
1557: Tomáš dědiník ve vsi Techově;
1605: 2 svobodství - Jíra Dědiníků z Strhova (!), Martin Dědiník z Trhova;
1615: Jiřík dědiník (z …?);
1626: 1 dvůr drží Dědiník
Těchlovice [mapa]
Plzeňský kraj
1605: 3 svobodství - Šimon Hurt (v Těchlovicích, psán i v kraji Prácheňském), Matěj Urbanovic a Adam Vlk (svobodníci v Těchlovicích), Zemek v Těchlovicích (psán v kraji Prácheňském);
1615: Adam Vlk a Matěj Urbanovic (z …?);
1654: původně snad 1 svobodství na 4 díly - Ondřej Zemek, Eliáš Filkšerer, Kateřina Vlková, Václav Forter;
1789: 5 dvorů a 2 usedlosti
Teletín [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1550: 2 svobodství - Tomáš Hosták a Martin Marsa;
1557: 2 svobodství - Jan Hostáků, Martin z Teletína;
1605: 2 svobodství - Šimon a Pavel bratří (1603 Červové) v Teletínu, Jan Jandera z Teletína;
1654: původně snad 1 svobodství na 5 dílů;
1789: 3 dvory, 7 chalup (+ 1 židovská) a kovárna
Těmice [mapa]
dříve Těmnice
Bechyňský, Táborský kraj
1550: 4 svobodství - Jíra Viček, Jiří Šteffl, Jan Paus a Hron Peichl ze vsi Těmic. Navíc „9 člověků“ ve vsi Třemicích (Těmice?);
1557: 4 svobodství - Jiřík Forman, Jan Pejcha, Jan Šeda, Jiřík Viček jinak Pýchovec;
1654: původně 1 svobodství na 5 dílů;
1789: 3 usedlosti a 10 chalup; další pozemky nedrží svobodníci
Teplá [mapa]
u Lovosic, dříve Toples
Žatecký kraj
1557: Tomáš Albrecht v Toplesu
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Tikovice [mapa]
dříve Čechovice
Vltavský kraj
1550: dvůr drží Prokop ve vsi Čechovicích
Tisek [mapa]
Čáslavský kraj
1550: 3 svobodství - Ondřej Zeman, Martin z Tisku, Tůma ze Lhoty u Načeradce, poddaný p. Kekuleho;
1557: 2 svobodství - Martin z Tisku, Ondřej [Vondřej] z Tisku;
1605: Václav a Jan Zemanů z Tisku;
1615: Václav Zeman a Řehoř Kos (z …?);
1622: Václav Zeman;
1626: Václav z Tisku;
1654: původně snad 1 svobodství na 3 díly;
1789: 3 usedlosti a 6 chalup
Todně [mapa]
dříve Stodně
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Božito dvořák
Tourov [mapa]
Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Jiří Šrámek z Tourového;
1557: Jiřík Šrámek svobodník z Tourového (+ 1 poddaný);
1605: Jan Šrámek z Tourovýho;
1654: manové Eggenbergů Jakub Šrámek, (a Jakub Květan - poddaný Šrámkův)
Trhový Štěpánov [mapa]
Čáslavský, Kouřimský kraj
1550: louku drží bratři Bartoň, Jan a Štěpán, synové Čikatovi, poddaní p. Zd. Zručského ze Chřenovic;
1557: Bartoloměj dědiník v Štěpánově
Troja [mapa]
Praha, dříve Prostřední Ovenec
Slánský kraj
1654: dědicové Václava Šány
Třebeč [mapa]
dříve Stříboz, Velký Třebeč
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží potomci po Janovi z Velkého Třepice
Třebotov [mapa]
Podbrdský, Slánský kraj
1550: dvůr drží Matouš Hovorčovský dědiník;
1605: Jiřík Hovorčovský z Kolivé Hory na Třebotově
Třešňová Lhotka [mapa]
dříve Žabí Lhota/Lhotka, Otradovická Lhotka
Kouřimský, Hradecký kraj
1557: Václav Srbský [Srubský] ze Žabí Lhoty
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Tuchonice [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Václav Tuchonický;
1557: bratři Jíra a Vavřinec svobodníci na dvoře Tuchonickém
Tvrdoslav [mapa]
Plzeňský, Prácheňský kraj
1550: dvůr drží Jan Svobodník z Tvrdoslavi;
1557: 2 svobodství - Matěj Ráček z Tvrdoslavě, Jan svobodník v Tvrdoslavi;
1605: 2 svobodství - Jan Vidlumec (1603 Vildamec) z Tvrdoslavě, Jan Zoubě z Tvrdoslavě
Týn [mapa]
pod Houskou, dříve Tejn
Boleslavský, Mladoboleslavský kraj
1550: dvůr drží Jíra Erasymů ze vsi Tejna;
1557: Martin Erazim z Tejna svobodník;
1605: Magdaléna Travková v Tejně (pod Houskou);
1615: Šimon Travka (z …?);
1654: Václav Luňák;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Udiny [mapa]
dříve Údim
Bechyňský kraj
1550: 2 svobodství - Mikuláš Hromada, Matěj Hromada;
1557: Matěj Hromada dědiník v Oudimi
Újezdec [mapa]
u Horních Krut, dříve Oujezd
Kouřimský kraj
1557: Adam Slad v Oujezdci;
1605: 2 dvory - Jiřík Slad z Oujezda, Pan Kryštof Nypšic z Altedorfu (Nybšic z Holtendorfu) drží nápravníka v Oujezdě (asi Újezdec - Horní Kruty, nejasná topografie)
Úlehle [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Petr Seledlecký z Oulehle
Úraz [mapa]
dříve Ourazy
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Matěj Vaškův a jeho bratři z Ourazů
Ústějov [mapa]
dříve Aušť, Vostajov, Oustějov, Austějov
Bechyňský kraj
1523: Václav z Vostajova (přikázaný);
1557: p. Matěj Oustojovec z Radvanova a v Oustojově (v rytířském stavu)
Velenov [mapa]
zaniklé, dříve Velení
Bechyňský kraj
1550: 1. svobodství Bartoš, 2. svobodství Ambrož Holík
Veležice [mapa]
zaniklý dvůr
Kouřimský kraj
1550: dvůr (pustý) drží dohromady Václav Musil, Dušek z Mnichovic a Jan jeho bratr Jiřík Kubeš z Mnichovic, všichni poddaní panu Kekulovi. Dnes zaniklé
Veliká Ves [mapa]
dříve Velká Ves
Kouřimský kraj
1550: 2 svobodství - Anna Zimova z Velké Vsi, Jan Trkal z Veliké Vsi (nápravní dvůr);
1557: 2 svobodství - Broz Zima z Velký vsi dědiník, Jan Trkal z Velké vsi dědiník;
1605: 2 svobodství - Jiřík Trkal z Velké Vsi, Jan Zima z Velké vsi;
1626: Dvůr drží Jan Zima ve Veliké Vsi za Prahou;
1654: Řehoř Zima
Veliš [mapa]
Kouřimský kraj
1557: Markýta vdova ze vsi Veliše;
1789: 1 usedlost
Velká Černá [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1557: Jakub Albrecht z Velké Černé;
1605: Jan Čenský (nespr. Čamský) z Velký Černý;
1654: původně snad 1 svobodství na 5 dílů;
1789: 10 usedlostí a 1 židovská chalupa
Velké Heřmanice [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Jan dědiník, poddaný pana Smila Hodějovského
Velký Ježov [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1523: 2 svobodství (nespec. Malý nebo Velký Ježov) - Ondra z Ježova, Ondrášek z Ježova [Bezova] (oba přikázaní);
1550: 4 svobodství - Václav dědiník, Martin z Velkého Ježova, Jíra z Velkého Ježova a Jíra z Velkého Ježova;
1557: 4 svobodství - Martin Slivák, Jan Jinčehu (Jeníčků?) s bratry, Petr Albrechta s bratry, Vít Vodrážků (Vondráčků?);
1605: 5 svobodství - Matěj Míků z Velkého Ježova, Adam Jenšík z Ježova (a v Rašovicích?), Martin a Alžběta v Ježově Velkým, Petr Vondrák z Velkého Ježova, Václav ve Velkým Ježově;
1615: 2 dvory - Martin Malej v Velkém Ježově, Martin Albrecht v Velkém Ježově;
1654: původně snad 2 svobodství na 11 dílů;
1789: 7 usedlostí a 20 chalup
Veltrusy [mapa]
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Petr Krna z Veltrus
Velvary [mapa]
Slánský kraj
1654: při městě Velvařích drží pustý dvůr Pavel Beránek
Vernýřov [mapa]
dříve Vernířov
Čáslavský kraj
1550: 2 svobodství - Jan, syn Štěpána ze vsi Vernířova, Jan z Vernířova;
1557: 2 svobodství - dediníci Jan z Vernířova, Matěj z Vernýřova
Veselíčko [mapa]
dříve Veselí
Vltavský, Berounský kraj
1550: dvůr drží Matěj Chalupa i na místě svých strejců Jiříka a Jakuba;
1557: Matěj Chalupa z Veselí;
1605: Svatoň Chalupa z Veselí;
1654: Matěj Pánek;
1789: 1 dvůr
Vestec [mapa]
u Zbizub, dříve Vesec
Kouřimský, Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Jan Pešman a jeho strýc Valentin;
1557: Valentin a Jan, strejcové Pešmanové
Vestec [mapa]
u Zvěstova, dříve Vesec
Kouřimský, Čáslavský kraj
1550: 3 svobodství - 2 dvory drží ve vsi Vesci bratři Martin a Jan z Vesce a 1 dvůr Jiřík Vesecký a Mikuláš;
1557: 2 svobodství - p. Václav Vesecký z Vesce (+ 1 poddaný) (v rytířském stavu), Jan a Martin Vyskové;
1605: Matěj a Šťastnej z Vesce;
1615: Šťasný a Matěj bratři Vesečtí;
1626: ¾ dvoru (beze jmen);
1789: 1 mlýn, 4 usedlosti a 2 chalupy
Věvrov [mapa]
dříve Webrova
Plzeňský kraj
1605: Jiřík Věvrovský ve Věvrově na Horšovotýnsku (2x);
1654: 2 svobodné dvory ve Věvrově a Pocinovicích drží Matouš Singer (1½) a Ludvík Crahmer (½) - uvedeno dohromady;
1789: 1 dvůr
Vidovice [mapa]
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Šimon dědiník;
1557: Johanka z Soběhrd a v Vidovicích
Vilasova Lhota [mapa]
Vltavský, Berounský kraj
1654: Adam Villas (vyhořelý);
1789: 2 usedlosti a 2 chalupy; dvůr nedrží svobodníci
Vilémovice [mapa]
dříve Vilímovice
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Mikuláš a Vít, bratří z Vilímovic;
1557: 2 svobodství - p. Mikuláš z Vilímovic [Vylímovic], p. Vít z Vilímovic (oba v rytířském stavu)
Vlásenice [mapa]
Bechyňský kraj
1550: Mikuláš Hromada 2 dvory a mlýn;
1557: Jan Hromada z Vlasenice
Vlčkovice [mapa]
Bechyňský kraj
1550: dvůr drží Martin Bláhův
Vlčnov [mapa]
Chrudimský kraj
1557: p. Jiřík Vlčnovský z Vrbice (ve stavu rytířském);
1605: Bartoloměj Vlčnovský (z Vrbice) na Vlčnově (1615-29 zde seděl Jan Václav Talacko z Ještětic, syn Adama na Žestokách)
Vlkovec [mapa]
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Vondra Vosyků;
1557: Vondřej jinak Vondra Bysík, svobodník v Vlkovci
Vojslavice [mapa]
dříve Vojislavice
Čáslavský kraj
1605: Jan Zeman z Vojislavic;
1626: Jiřík Vojislavský
Vonoklasy [mapa]
Podbrdský kraj
1550: dvůr drží Jiřík z Vonoklas dědiník;
1654: 2 manství robotní ke Karlštejnu náležící - Jakub Kuneš, Kryštof Veverka
Vosná [mapa]
dříve Usní
Kouřimský kraj
1550: dvůr drží Jan, Vít a Jiřík bratři vlastní (ze Stupčic);
1557: 2 svobodství - Jan dědiník ve Vosné a Vusni, bratři Vít a Jiřík v Usní (BE);
1605: Jiří z Vosný;
1615: Jiřík z Vosný;
1626: 1 dvůr drží Jirouch a Přibyl;
1654: 4 svobodství;
1789: 5 usedlosti a 4 chalupy (+ 1 židovská)
Votice [mapa]
Vltavský kraj
1615: Jan Špata (z …?)
Vračkovice [mapa]
dříve Račkovice, Vratiškovice
Čáslavský, Kouřimský kraj
1550: 2 svobodství - díl poplužního dvoru drží Jakub ze vsi Chmelného, pustotinu drží Jíra Souček ve Vovesné Lhotě, poddaný p. Kekuleho, a jeho nedílný strýc Jakub;
1622: Václav z Vratičkovic;
1626: ½ dvoru drží Jakoubek;
1654: původně snad 2 svobodství na 4 díly;
1789: 7 usedlostí a 1 chalupa
Vranice [mapa]
Kouřimský kraj
1626: 1 dvůr drží Vladykové;
1654: 4 svobodství;
1789: 6 usedlostí a 7 chalup (+ 1 židovská)
Vrbová Lhota [mapa]
Hradecký kraj
1605: Jirá Bašů, svobodník z Vrbový Lhoty
Vrcov [mapa]
Bechyňský kraj
1550: Martin Cikán z Vrcova
Vrdy [mapa]
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Jakub z Vrdů po své manželce;
1654: zmíněn svobodný dvůr
Vrchoslav [mapa]
dříve Rosenthal bei Graupen
Litoměřický kraj
1654: svobodný dvůr drží Kryštof Dytrych;
1789: 1 dvůr
Vysoká Lhota [mapa]
dříve Žebrov
Kouřimský, Berounský kraj
1550: 2 svobodství - Jakub z Vysoké Lhoty a Jan Žebrovský;
1557: 2 svobodství - Petr Limpa z Vysoké Lhoty, Jan ze Žebrova dědiník;
1605: Jiřík Přibyšický (1603 ze Lhoty);
1626: 2 dvory drží u Pyšel Lhoták;
1654: Václav Lhoták;
1789: statek není v držení svobodníka
Vysoká Lhota [mapa]
u Kamene
Bechyňský kraj
1550: svobodství drží Václav a Jiřík bratří vlastní, sami jsou však poddaní
Vysoká Srbská [mapa]
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Vysoké Březno [mapa]
Žatecký kraj
1550: dvůr drží Šimek z Vysokého Března
Vysoké Záhoří [mapa]
dříve Záhořice
Bechyňský kraj
1550: Jakub dědiník a jeho bratři nedílní Jan a Tomáš drží dvůr ve vsi Záhořici
Vysoký Újezd [mapa]
dříve Újezd
Bechyňský, Berounský kraj
1789: 3 usedlosti a 1 chalupa
Vyšetice [mapa]
Kouřimský kraj
1550: ½ lánu zde drží Jan Bořkovec, na místě Jana syna svého;
1557: p. Václav Bořkovec z Bořkovic a v Vyšeticích, p. Jan Bořkovec [Bockovec z Bockovic] (oba v rytířském stavu)
Záběhlice [mapa]
Vltavský, Podbrdský kraj
1550: 2 „poustky“ zde drží Petr Červ ze vsi Božetína;
1605: Pavel Vlášek z Záběhlic
Zadní Střítež [mapa]
dříve Střítež
Bechyňský, Táborský kraj
1523: Jan ze Střiteže (přikázaný);
1550: 4 svobodství - Jakub, strýc Duška Němců (poddaný), 2 dvory drží Vondra a Jan ze Stříteže, další dvůr je Martina Mikulášova, další drží Mikuláš Vávrů;
1557: 3 svobodství - Martin Mikulášů (+ poddaní), Ondřej a bratři ze Stříteže, Eva vdova po Mikulášovi z Tříteže (!);
1605: 4 svobodství - Jan Vondřejův ze Stříteže, Adam Miků z Stříteže, Vondřej a Mikuláš v Stříteži, Jan Nenáhlo (asi ze Stříteže);
1615: 2 dvory - Jan Vondřejovic z Stříteže, Jan Mikovec z Stříteže;
1654: původně snad 1 svobodství na 6 dílů;
1789: 2 mlýny, 7 usedlostí a 1 chalupa (+ 2 židovské)
Zahořany [mapa]
Vltavský, Kouřimský, Berounský kraj
1550: 4 svobodství - Heřman Píša ze Zahořan, Jan Kolman, Dorota ze Zahořan a ½ dvora drží Václav Šiška ze Zahořan;
1557: 3 svobodství - Heřman v Zahořanech, Jan Kolman, Tomáš Kautský s matkou ze Zahořan (BE);
1605: Václav Kautckej z Záhořan;
1654: Jiřík Lhoták;
1789: dvůr není v držení svobodníka
Záhoříčko [mapa]
u Neustupova, dříve Záhoří, Knížatovo Záhoří
Bechyňský kraj
1523: Jan Knížatův ze Záhoří (přikázaný);
1550: dvůr drží Václav a Jan, bratři vlastní a dědiníci (Knížatoví ?) ze Záhoří;
1557: 2 svobodství - Jakub Kudlík z Záhoří, Václav Knížatů z Záhoří
Záhoříčko [mapa]
u Sudoměřic, dříve Záhořice
Bechyňský, Táborský kraj
1523: Mikuláš ze Záhořice (přikázaný);
1550: dvůr ve vsi Záhořici drží Jan Šiška;
1557: Jan, Mikuláš, Petr a Vavřinec bratři ze Záhoří (nejasná topografie);
1605: Matouš Lžičař (z Záhořic);
1654: původně 1 svobodství na 2 díly - Mikuláš Křemen, p. Jan Rytíř z Grossottyngu;
1789: 2 usedlosti
Zahrádka [mapa]
u Křenovic
Vltavský, Berounský kraj
1550: 4 svobodství - Martin Žáků ze Zahrádky, Martin Vlk dědiník, 2 dvory Jira a Mikuláš dědiníci ve vsi Zahrádce na místě otce svého;
1557: 2 svobodství - Jakub Vlk ze Zahrádky, Šimon ze Zahrádky;
1605: 2 svobodství - Tobiáš Jindrů v Zahrádce, Jindřich z Zahrádky;
1615: Tobiáš Jindřichův (z …?);
1654: původně snad 1 svobodství na 2 díly - Václav Jindrák, Jakub Helinka;
1789: 3 dvory, 5 chalup + 1 obecní, 1 usedlost a 1+1 chalupy; 2 hostince a pozemky nejsou v držení svobodníka
Zahrádka [mapa]
u Petrovic
Bechyňský kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Záhrobí [mapa]
Prácheňský kraj
1654: p. Mstich Běšín;
1789: 1 dvůr
Zajíčkov [mapa]
Bechyňský, Táborský kraj
1550: dvůr drží Martin Peškovcův;
1557: Martin Peškovský ve vsi Zajíčkově;
1605: Petr Hatlák v Zajíčkově;
1654: Jiřík Svoboda;
1789: 2 usedlosti
Zálesí [mapa]
Bechyňský kraj
1557: Jan Zaleský ze Zmyslova a v Zálesí
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Záluží [mapa]
zaniklá ves u Elbančic
Bechyňský, Prácheňský, Táborský kraj
1550: 3 svobodné dvory drží Matěj Katík ze Záluží, Šimon Dvořák ze Záluží a Franěk ze Záluží;
1605: Michal Zálužský ze Záluží;
1654: Andres Koblitz;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Záluží [mapa]
u Českého Krumlova
Bechyňský kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Záříčí u Mladé Vožice [mapa]
dříve Záříčí
Bechyňský, Táborský kraj
1523: Václav ze Záříčí [Zářídče] (přikázaný);
1550: dvůr drží Mikuláš ze Záříčí, „dva člověky“ Kateřina ze Slabska;
1605: Martin Suchan z Záříčí;
1615: Matěj Suchan z Zářičí;
1654: Václav a Jan bratři Suchanové, Jan Trunka - poddaný Jana Lhotky;
1789: 4 usedlosti a 2 chalupy; dvůr není v držení svobodníků
Zběšičky [mapa]
dříve Běšice
Bechyňský, Táborský kraj
1654: původně 1 svobodství na 2 díly - Adam Pivec, Václav Pivec;
1789: 2 usedlosti a 1 chalupa (+ 1 židovská); dvůr není v držení svobodníků
Zderadiny [mapa]
dříve Hořejší Zderadiny
Kouřimský, Čáslavský kraj
1550: 3 svobodství - Jakub ze Zderadin v Hořejších Zderadinách, Alžběta z Klobásic, Jiřík ze Zderadin;
1557: 2 svobodství - Jakub z Hořejších Zderadin, Bartoň z Hořejších Zderadin;
1605: 5 svobodství - Jan Bartoňův z Hořejších Zderadin, Jakub Čeněk (Černík?) z Dolejších Zderadin, Adam Krasoňovský (z Horních Zderadin), Jan Marků z Hořejších Zderadin, Matěj Zich z Hořejších Zderadin;
1615: 2 dvory - Jan Bartoňů z Horních Zderadin, Adam Krasiňovský (z …?);
1626: 3 svobodství ve Zderadinách (beze jmen);
1654: společně s Hrochovými Zderadinami 7 svobodství;
1789: 3 dvory, 8 usedlostí, 1 chalupa + 1 obecní (+ 2 židovské); další pozemky a hostinec nedrží svobodníci
Zdeslav [mapa]
Plzeňský kraj
1550: dvůr drží Jan Zeman ze Zdeslavě
Zdeslavice [mapa]
Čáslavský kraj
1557: Matěj dvořák ze Zdeslavic (poddaný);
1605: Martin Proch z Zdeslavic;
1615: Martin Proch ze Zdeslavic;
1622: Mikuláš Homolka;
1626: Mikoláš ze Zdeslavic;
1654: svobodství Mikuláše Pracha
Zdíkovice [mapa]
zaniklá ves
Bechyňský kraj
1523: Jiřík Štěpán/Slapan ze Zdikovic (přikázaný)
Zhoř u Ml. Vožice [mapa]
dříve Zhoř
Kouřimský, Bechyňský, Táborský kraj
1550: dvůr drží Jíra Hašek;
1615: Václav Tour ze vsi Zhoři;
1654: Matěj Zdeněk;
1789: 1 mlýn
Zlíchov [mapa]
Praha
Slánský kraj
1654: p. Martin Dubský
Zlučín [mapa]
Vltavský, Táborský kraj
1550: dvůr drží Matěj Mašek ze Zlučína;
1557: Jan Suchopal ze Zlunína (!);
1605: 3 svobodství - Jan Suchopal ze Zlučína, Kliment Suchopal ze Zlučína, Václav Suchopal (? bez udání místa);
1654: původně snad 1 svobodství na 3 díly - Pavel Suchopal, Martin Lukáš, p. Zdeněk Bohuslav Ryter;
1789: není v držení svobodníků
Zubčice [mapa]
Bechyňský kraj
1550: 2 svobodství - Václav Přemysl ze Zubčic a Valenta ze Zubčic
Žabokrky [mapa]
Hradecký kraj
(bez výskytu v soupisech - více)
Žichovice [mapa]
Čáslavský kraj
1550: 2 svobodství - Petr z Žichovic, Jan Kodynků ze Žichovic;
1557: Petr Kodýnek, dědiník v Žichovicích
Žinice [mapa]
dříve Činice
Kouřimský kraj
1654: 2 svobodství - Jan Havelka, Václav Drtina;
1789: 2 usedlosti
Živohošť [mapa]
dříve Živhošť
Vltavský kraj
1550: dvůr drží Vaněk z Živhoště, t.č. sám již poddaný

Místa, která pravděpodobně nebyla ve sledovaném období v přímém držení svobodníků

Obec/místo, kraj Stručný přehled
Babí [mapa]
dříve Trautenbach, Trauttenpach
Hradecký kraj
1550: svobodný rychtář trutnovského panství Matěj Poš
Bartošovice v Orlických Horách [mapa]
Hradecký kraj
1654: p. Martin Houk (hamfeštní dvůr)
Bašť [mapa]
Kouřimský kraj
1654: Pp pátera Dominikánů
Bernartice [mapa]
u Žacléře, dříve Bernsdorf
Hradecký kraj
1550: svobodný rychtář trutnovského panství Albrecht Pavel
Bezděz [mapa]
Boleslavský kraj
1550: Pan Jan z Wartenberka zde přiznává many
Bohumil [mapa]
u Kostelce n. Černými lesy
Kouřimský kraj
1654: pí. Kateřina Sobkovna
Boreč [mapa]
Boleslavský kraj
1654: panna Markýta Vančurová (+ 1 poddaný sedlák)
Bošovice [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Diviš Svojše z Bošovic (zvíkovské manství)
Březina [mapa]
u Mn. Hradiště, dříve Březinka
Boleslavský kraj
1605: Kateřina Hraběšínská (ze Zálužan) v Březince (u Mnichova Hradiště)
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Břežany II [mapa]
Kouřimský kraj
1605: Václav Nápravník v Břežanech (nápravník);
1789: dvůr není v držení svobodníka
Budičovice [mapa]
Prácheňský kraj
1557: 2 dvory - Jan Jindřichů, Matěj Čudil oba z Budičovic (pravd. manství)
Bylany [mapa]
Kouřimský kraj
1654: pí. Doroty Cetenské - později připojeno k panství (hamfeštní dvůr)
Bytíz [mapa]
dříve Bytyzy, Bitis
Podbrdský kraj
1654: manský dvůr rytířský ke Karlštejnu drží Jiří Václav Rašín
Cerekvice nad Loučnou [mapa]
dříve Cerekvice
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Jan Hertigk
Cerhonice [mapa]
Prácheňský kraj
1557: 4 dvory - Jan Žák, Tomáš Mareš oba z Čichonic (!), Matěj Mácha, Matěj Tikal oba z Cirhonic (zvíkovské manství)
Cerhýnky [mapa]
Kouřimský kraj
1605: P. Adam Hlaváč (z Vojenic a na Cerhýnkách)
Čelákovice [mapa]
Kouřimský kraj
1654: hamfeštní dvůr při městě Čelákovice p. Vodolana Věžníka - záhy připojeno k panství
Čelina [mapa]
dříve Čelín
Podbrdský kraj
1654: manský dvůr rytířský ke Karlštejnu drží Vilím Dejmek, později Adam Blažej; manství robotní ke Karlštejnu drží Matěj Jerovic
Čeradice [mapa]
Žatecký kraj
1654: Johanna z Chotěšova, měštka v Žatci;
1789: není v držení svobodníků
Černíky [mapa]
Kouřimský kraj
1654: p. Dominika leutenandta - záhy připojeno k panství (hamfeštní dvůr)
Černošice [mapa]
Slánský kraj
1605: Havel Šura, nápravník v Černošicích (ke Zbraslavskému klášteru)
Černožice [mapa]
Hradecký kraj
1654: Jan Rydle (hamfeštní dvůr, posléze převedeno k panství smiřickému)
Černý Potok [mapa]
u Vejprt, dříve Sorgenthal
Žatecký kraj
1654: Andreas Hybner
Čestlice [mapa]
dříve Česlice
Kouřimský kraj
1654: Kryštof Štekl - záhy připojeno k panství
Češov [mapa]
Hradecký kraj
1654: p. Jan Bořek Dohalský
Čimelice [mapa]
Prácheňský kraj
1789: dvory nejsou v držení svobodníků
Čisovice [mapa]
dříve Tisovice, Číčovice
Podbrdský kraj
1654: pustý manský dvůr rytířský k Dobříši drží Adam Jiskra, manství robotní k Dobříši drží Jiřík Bouška
Čistá [mapa]
u Litomyšle, dříve Lauterbach
Chrudimský kraj
1654: 2 svobodné dvory - Jan Zeman, Jan Forberger
Čistá [mapa]
u Trutnova, dříve Lauterwasser
Hradecký kraj
1654: pí. Dorota z Wittenu (hamfeštní dvůr)
Čtyři Dvory [mapa]
dříve Vierhöf, Firhoffen
Bechyňský kraj
1654: Jiřík Adam Pahusteingl
Dětřichov [mapa]
dříve Dittersdorf
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Matěj Rychtář
Dlouhé Pole [mapa]
Kouřimský kraj
1654: p. Martin Kučera
Dlouhý Újezd [mapa]
dříve Dlouhý Dorflín
Plzeňský kraj
1557: p. Gerhart z Lišvic drží svobodný dvůr v Dlouhém Dorflíně
Dobříš [mapa]
Podbrdský kraj
1654: manství robotní k Dobříši drží Jakub Forman jinak Jelínek
Dolánky [mapa]
Žatecký kraj
1654: dvůr držel p. Sekerka, nyní sedlák usedlý
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Dolní Chvatliny [mapa]
Kouřimský kraj
1654: p. doktor Macht - záhy připojeno k panství (hamfeštní dvůr)
Dolní Vlence [mapa]
dříve Lemč
Bechyňský, Podbrdský kraj
1654: manství robotní Lemč ke Karlštejnu drží Bartoloměj Rous
Doubravice [mapa]
Hradecký kraj
1654: pí. Barbora Bukovská (hamfeštní dvůr)
Drahlovice [mapa]
Podbrdský kraj
1654: pusté manství „Drahlovské“ robotní ke Karlštejnu
Drast [mapa]
Kouřimský kraj
1654: p. Hazuka
Druhlice [mapa]
Podbrdský kraj
1654: manský dvůr rytířský ke Karlštejnu drží Adam Norys z Libína, manství robotní k Dobříši drží Šimon Petráček
Hamry [mapa]
Bechyňský kraj
1654: svobodný hamr drží Martin Klauser
Heřmaň [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Jiřík Lusk z Heřmaně (pravd. manství)
Hnátnice [mapa]
Hradecký kraj
1654: pí. Dorota Sudovna (hamfeštní dvůr)
Holušice [mapa]
u Bukovan
Podbrdský kraj
1654: manství robotní ke Karlštejnu drží Martin Holušický
Horka [mapa]
u Chrasti
Chrudimský kraj
1654: p. Šebestian Saub (hamfeštní dvůr)
Horní Branná [mapa]
dříve Brána
Hradecký kraj
1654: p. Jiří Pina (?) (hamfeštní dvůr)
Horní Chvatliny [mapa]
dříve Hořejší Chvatliny
Kouřimský kraj
1654: pí. Anna Eršteterová - záhy připojeno k panství
Horní Rápotice [mapa]
dříve Rapotice
Čáslavský kraj
1654: p. Václav Kekule
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Horní Újezd [mapa]
u Litomyšle
Chrudimský kraj
1654: svobodný dvůr drží Jan Zeman
Hořany [mapa]
dříve Horšany
Žatecký kraj
1654: p. Lyx
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Hrušová [mapa]
dříve Hrušovec, Hrušov
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Pavel Jermar
Humňany [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Mikuláš Lusk z Humňan (pravd. manství)
Chcebuz [mapa]
Litoměřický kraj
1654: manství k mělnickému panství drží pí. hraběnka Kanaszová
Chmelík [mapa]
dříve Hopfendorf
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Lukáš Šťastný
Chocholatá Lhota [mapa]
dříve Lhotka Kolchreiterovská
Prácheňský kraj
1654: již připojeno k panství Egkenbergů
Cholín [mapa]
Podbrdský kraj
1654: manství robotní ke Karlštejnu drží Martin a Petr Cholinští
Chotělice [mapa]
dříve Chotelice
Hradecký kraj
1654: p. Wolf Kryštof Hapfwerden
Chotěnov [mapa]
Chrudimský kraj
1654: svobodný dvůr drží Jakub Lenoch
Chotouň [mapa]
Hradecký kraj
1605: Adam Skořepa z Chotouně, Tomáš Mandlík, (svobodný) rychtář z Chotouně na panství Poděbradském
Chrást [mapa]
u Kostelce n. Černými lesy
Kouřimský kraj
1654: p. Kašpar Kyssler - záhy připojeno k panství (hamfeštní dvůr)
Chraštice [mapa]
dříve Kraštice
Podbrdský kraj
1654: manství robotní ke Karlštejnu drží Václav Kass
Chyjice [mapa]
Hradecký kraj
1654: p. Jan Hendrych Hoffer
Janov [mapa]
u Litomyšle, dříve Jansdorf
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Jiřík Khymele
Jehňedno [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Jan Janata z Jehněda (zvíkovské manství)
Jeřičky [mapa]
dříve Jiřičky
Hradecký kraj
1654: p. Kryštof Sommerfeld (hamfeštní dvůr)
Ješín [mapa]
Slánský kraj
1654: 2 svobodství/manství k pražskému hejtmanství náležící - Tomáš Bělec (později Pavel Mareška), Jiří Daněk
Jilem [mapa]
Hradecký kraj
1654: p. Václav Vejrych
Jizerní Vtelno [mapa]
dříve Vtelno
Boleslavský kraj
1605: Kateřina Vorlová z Slaného a ve Vtelně;
1654: p. Jan Mladota
Kamýk nad Vltavou [mapa]
Vltavský kraj
1654: manství karlštejnské se 3 many a 4 chalupníky
Kamýk [mapa]
u Velkých Přílep, dříve Kamejk
Slánský kraj
1605: 2 nápravníci - Jiřík Lancman, nápravník v Kamejku (ke sv. Jiří na Hradě); Vít, nápravník na Martinovým z Kamejku
Karle [mapa]
dříve Karlsprun, Karlsbrunn
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Adam Rychtář
Kbel [mapa]
dříve Kelbl
Prácheňský kraj
1654: pustý svobodný kelblovský dvůr koupil p. Jaroslav hrabě z Dobrše
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Kleneč [mapa]
Slánský kraj
1654: manové p. p. gener. della Corona - záhy připojeno k panství
Kluček [mapa]
dříve Klutschkau
Žatecký kraj
1654: p. Lukáš z Predyn
Klukovice [mapa]
Praha
Slánský kraj
1550: dvůr po otci drží Lukeš Klukovský, měštěnín Nového Města Pražského;
1605: dvůr Matěj Klukovský, měštěnín Starého Města Pražského
Kobylisy [mapa]
Praha
Kouřimský kraj
1654: p. Antonín de Conti - záhy připojeno k panství (hamfeštní dvůr)
Kocléřov [mapa]
dříve Vrchní Kaclířov, Ketzelsdorf
Hradecký kraj
1654: Jiřík Felix (hamfeštní dvůr)
Koclířov [mapa]
dříve Keczendorf, Kötzelsdorf
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Martin Forberger
Konětopy [mapa]
Podbrdský kraj
1654: manský dvůr rytířský k Dobříši drží Joachym Hubka
Kopidlno [mapa]
Hradecký kraj
1654: pí. Kateřina Jeníková (hamfeštní dvůr)
Kosořice [mapa]
Boleslavský kraj
1654: p. Maxmilián Kyna (hamfeštní dvůr)
Kostelní Lhota [mapa]
Hradecký kraj
1605: Matouš Hromádka, (svobodný) rychtář z Kostelní Lhoty na panství Poděbradském
Košice [mapa]
Bechyňský kraj
1654: poštovský dvůr drží Melichar Qurok
Kouty [mapa]
u Poděbrad
Hradecký kraj
1605: Jan Nedoma, (svobodný) rychtář z Kout na panství Poděbradském
Kozárovice [mapa]
Litoměřický kraj
1654: 2 dvory manské k mělnickému panství - Petr Beerwolf, Melichr Pišel
Kožlí [mapa]
u Myštic
Prácheňský kraj
1557: Jan Kyselice z Kozlí (zvíkovské manství)
Královice [mapa]
u Prahy, dříve Kralovice
Kouřimský kraj
1654: pí. Lidmila Marštálková - záhy připojeno k panství
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Krč [mapa]
Praha, dříve Hořejší Krč
Kouřimský kraj
1654: dvůr ke svatému Bartoloměji náležící - záhy vyjmuto ze svobodných dvorů
Křenov [mapa]
dříve Krysdorf, Krinsdorf
Hradecký kraj
1550: svobodný rychtář trutnovského panství Jan Peczer
Křešice [mapa]
u Litoměřic
Litoměřický kraj
1654: hamfeštní dvůr k proboštství litoměřickému drží p. hejtman Graf
Květná [mapa]
u Poličky
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Beneš Wall
Lažany [mapa]
Boleslavský kraj
1605: Jan starší Gerstorf z Malšovic a v Lažanech;
1654: p. Jan Jeník (+ chalupa pro gruntovníka) (hamfeštní dvůr)
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Lhotky [mapa]
u Kouřimi, dříve Lhotka
Kouřimský kraj
1654: pí. Dorota Kreyštanová
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Libice nad Cidlinou [mapa]
Hradecký kraj
1605: Jan Dvořák (nápravník) z Libice na panství Poděbradském
Lipnice nad Sázavou [mapa]
dříve Lipnice
Čáslavský kraj
1654: p. Dominik de Cado
Lišnice [mapa]
Žatecký kraj
1789: dvůr není v držení svobodníků
Litomyšl [mapa]
Zahájské předměstí
Chrudimský kraj
1654: hamfeštní dvůr na Zahájském předměstí p. Jana Minichsreutera
Loučky [mapa]
dříve Loučka
Boleslavský kraj
1654: p. Jindřich Jeník (hamfeštní dvůr)
Louchov [mapa]
dříve Laucha
Žatecký kraj
1654: pustý svobodní dvůr
Lštěň [mapa]
dříve Elštýn
Podbrdský kraj
1654: manský dvůr rytířský k Dobříši drží Václav a Adam bratři Salátové
Lužany [mapa]
Hradecký kraj
1654: 3 dvory - pí. Kateřina Šašková, p. Vilím z Říčan (+ 2 chalupy), Flajšmonovského (oba hamfeštní dvory)
Makov [mapa]
zaniklá ves
Prácheňský kraj
1654: svobodný dvůr koupil p. Jaroslav hrabě z Dobrše, osadil Matějem a Matoušem bratry, a Jiříkem Makovskými;
1789: dvory nejsou v držení svobodníků
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Malá Čermná [mapa]
dříve Německá Čermná, Čermná
Hradecký kraj
1654: dvůr Tvrdiště drží p. Jindřich z Bubna
Málkovice [mapa]
u Boru, dříve Malkovice
Plzeňský kraj
1654: pí. Marie Sibylla Weissová
Markvartice [mapa]
Bechyňský kraj
1654: p. Zikmund Ferdinand Schreiner von Roseneck [Šrayner von Rosmeak]
Medlešice [mapa]
dříve Mezilesice, Mezilešice
Chrudimský kraj
1654: 2 svobodné dvory v jeden spojené drží p. p. Jindřich Kustoš, 2 svob. dv. v 1 spojené drží p. Kateřina Myšková
Městská Lhotka [mapa]
dříve Lhotka
Prácheňský kraj
1654: p. Jiří Vilím Kunáš z Machovic
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Mikuleč [mapa]
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Tomáš Langera
Milčice [mapa]
Hradecký kraj
1605: Jiřík Vozáb, (svobodný) rychtář z Milčic na paství Poděbradském
Milenovice [mapa]
Bechyňský, Prácheňský, Táborský kraj
1557: Marek z Milenovic (pravd. hlubocké manství);
1789: není v držení svobodníků
Milžany [mapa]
zaniklá ves, dříve Milsau
Žatecký kraj
1654: p. Mikuláš Schmidt (nejasná topografie „Milza“)
Míreč [mapa]
Prácheňský kraj
1557: 2 dvory - Jan z Mírče, Vít Kříž z Nírče (zvíkovské manství)
Mladotice [mapa]
Prácheňský kraj
1557: 2 dvory - Václav Sulek, Pavel Kovařík oba z Mladotic (pravd. manství zvíkovské)
Morašice [mapa]
Chrudimský kraj
1654: 3 svobodné dvory - Jakub Dušta, Jiřík Kroulík (mlýn), Petr Holubík
Mořina [mapa]
Podbrdský kraj
1654: manství robotní ke Karlštejnu drží Anna Kocápka (vyhořelá)
Němčice [mapa]
u Litomyšle
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Adam Krauze
Nová Ves [mapa]
u Křimova, dříve Neydorf
Žatecký kraj
1654: p. Jeremiáš Wolgemuth
Nové Městečko [mapa]
dříve Neustadtl
Plzeňský kraj
1654: Flaxiusovi;
1789: dvůr není v držení svobodníků
Nový Dvůr [mapa]
u Hořiček
Hradecký kraj
1605: (1603 kněz) Tobiáš Šarfenberg(er) z Lind(en)talu (1620: Daniel Šöfenberk z Lindentálu na Novém Dvoře asi u Hořiček);
1615: Jan Arnošt z Ullersdorfu na Novým Dvoře
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Opatov [mapa]
u Svitav, dříve Abtsdorf, Obstorf
Chrudimský kraj
1654: svobodný grunt a mlejn drží Řehoř Fišer, svobodný rychtář litomyšlského panství je Martin Hanoušek
Oprechtice [mapa]
dříve Voprechtice
Plzeňský kraj
1789: dvůr není v držení svobodníků
Osík [mapa]
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Václav Karlík
Ostrovec [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Řehoř z Ostrovec (pravd. manství zvíkovské)
Ouběnice [mapa]
dříve Oubenice
Podbrdský kraj
1654: 2 manství robotní k Dobříši - Adam Heincz Minsky, Jakub Hofman Hořický
Pátek [mapa]
Hradecký kraj
1605: Matouš Kylián, (svobodný) rychtář z Pátku na panství Poděbradském
Pečice [mapa]
Podbrdský kraj
1654: manství robotní ke Karlštejnu drží Jiří Vlk
Pelhřimov [mapa]
Bechyňský kraj
1550: zmínka: Pan Karel Říčan z Pelhřimova přiznává 7 nápravníků
Penčice [mapa]
dříve Benczy
Kouřimský kraj
1654: pí. Kryselda Opplová
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Petrkov [mapa]
Čáslavský kraj
1654: p. Jindřich Bošinský
Petříkovice [mapa]
dříve Pittersdorf
Hradecký kraj
1550: svobodný rychtář trutnovského panství Mattes Turek
Planá [mapa]
Vltavský kraj
1654: man ke Karlštejnu Jakub Zeman
Ploštice [mapa]
Hradecký kraj
1654: p. Martin Řehlika
Podhorní Újezd [mapa]
Hradecký kraj
1654: p. Ferdinand Vostrovec
Pohora [mapa]
Sebranice, dříve Pohoř
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Tomáš Pádl
Postřižín [mapa]
Kouřimský kraj
1654: 2 dvory manské pana Joachyma Oudrckého
Práč [mapa]
Praha
Kouřimský kraj
1654: hraběnky Chynské
Předboj [mapa]
dříve Přeboj
Kouřimský kraj
1654: pí. Markéta Grumpach - záhy připojeno k panství (hamfeštní dvůr)
Přibikovský dvůr [mapa]
u Kutné Hory
Čáslavský kraj
1550: dvůr drží Hanuš Hallar, měštěnín na Horách Kutných
Příšovice [mapa]
Boleslavský kraj
1654: sirotků Paygottovských
Psáry [mapa]
Kouřimský kraj
1654: p. Martin Dubský, záhy připojeno k panství
Radětice [mapa]
Podbrdský kraj
1654: 2 manství robotní ke Karlštejnu náležící - Lukáš Broum (vyhořelý), Martin a Matěj Ctibor Nosákovcové (nejasná topografie)
Radíkovice [mapa]
Čáslavský kraj
1654: p. Bohuslav Mitrovský
Radobytce [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Matěj Valyšů z Kadolytec (!) (odhad topografie, zvíkovské manství)
Radotín [mapa]
Slánský kraj
1605: Matěj, nápravník ze vsi Radotína (pro Zbraslavský klášter)
Raspenava [mapa]
dříve Rosspenaw
Boleslavský kraj
1654: p. Baltazar Zigler
Ráztely [mapa]
dříve Rástely
Prácheňský kraj
1557: Matěj Bouslavů v Rastolích (pravd. manství)
Robertsdorf
Hradecký kraj
1550: svobodný rychtář trutnovského panství Jan Peyskar
(neznámá topografie)
Rosice [mapa]
Chrudimský kraj
1654: p. Šebestian Saub (hamfeštní dvůr)
Rožmberk n. Vltavou [mapa]
Bechyňský kraj
1550: zmínka: Vilém z Rožmberka přiznával 15 manů
Rváčov [mapa]
dříve Rvačov
Hradecký kraj
1654: Jan Jaroslav Tuhanský (hamfeštní dvůr)
Řitka [mapa]
dříve Řídká
Podbrdský kraj
1654: manský dvůr rytířský ke Karlštejnu drží Jiří Načeradský
Sběř [mapa]
dříve Zběř
Hradecký kraj
1654: Jan Belinger (hamfeštní dvůr)
Sebranice [mapa]
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Jan Rychtář
Seč [mapa]
dříve Sedč
Chrudimský kraj
1654: p. Karel Rodovský (hamfeštní dvůr)
Sklenná Huť [mapa]
u Horní Plané, dříve Kalten-Prunner
Bechyňský kraj
1654: Baltazar Blamkaur
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Slavkovice [mapa]
Podbrdský kraj
1654: pustý manský dvůr rytířský ke Karlštejnu drží Petr Adam Tuněchotský; 2 manství robotní ke Karlštejnu drží Matěj Řeháček a Petr Žebrákovský
Sloupná [mapa]
dříve Stupná
Čáslavský kraj
1789: hostinec není v držení svobodníků
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Soběchleby [mapa]
u Blšan, dříve Oberklee
Žatecký kraj
1654: p. Vilím Miršovský
Staré Město nad Metují [mapa]
Hradecký kraj
1654: p. Salomena Kapříková (hamfeštní dvůr)
Staré Místo [mapa]
u Jičína, dříve Staré Město
Hradecký kraj
1654: p. hejtman jičínský (hamfeštní dvůr)
Stěžery [mapa]
Hradecký kraj
1654: p. Bernart Čertorejský
Stránce [mapa]
zaniklá ves, dříve Stranitz
Žatecký kraj
1654: psán „svobodník“, bez dalšího určení
Strážovice [mapa]
Prácheňský kraj
1557: 3 dvory - Pavel Průša, Jakub Mareš, Martin Hřebek všichni ze Strážovic (zvíkovští manové)
Střezetice [mapa]
dříve Střežetice
Hradecký kraj
1654: p. Václav Straka (hamfeštní dvůr)
Světlík [mapa]
dříve Kirchšlag
Bechyňský kraj
1654: dvůr Wegerhof drží Matouš Kryštof Bratrsasse
Šárovcova Lhota [mapa]
Hradecký kraj
1654: pí. Anny Břevnovské
Štědřík [mapa]
Kouřimský kraj
1654: p. Jan z Ehrenštejna
Tetín [mapa]
Podbrdský kraj
1654: manský dvůr rytířský ke Karlštejnu drží Anna Sydonie Preisingerová
Touškov [mapa]
Podbrdský kraj
1654: manský dvůr rytířský ke Karlštejnu drží Markéta Bukovanská, manství robotní ke Karlštejnu drží Havel Blahna
Třebešov [mapa]
Hradecký kraj
1654: p. Adam Bauslav Karlovský (hamfeštní dvůr)
Tuhaň [mapa]
dříve Tuhany
Hradecký kraj
1654: Václav Stučka (hamfeštní dvůr)
Úherce [mapa]
Boleslavský kraj
1654: p. Henrych Lesle (hamfeštní dvůr)
Úlibice [mapa]
dříve Oulibice
Hradecký kraj
1654: p. Kryštof Flajšman
Úšovice [mapa]
dříve Oušovice
Plzeňský kraj
1654: p. Jiřík Danykl
Velim [mapa]
Hradecký kraj
1605: Václav Plachta, (svobodný) rychtář z Velině na panství Poděbradském
Velká Bučina [mapa]
dříve Bučina
Litoměřický kraj
1654: manství k mělnickému panství drží Zikmund Rakovnický
Velká Chuchle [mapa]
Praha
Slánský kraj
1605: Jiří Ouřad, nápravník z Velkýho Chuchle (ke Zbraslavskému klášteru)
Velká Jesenice [mapa]
dříve Jesenice
Hradecký kraj
1654: p. Albrecht Esterreicher
Velké Nepodřice [mapa]
dříve Nepodřice
Prácheňský kraj
1557: 3 dvory - Jan Vodička, Mikuláš Zobal, Jakub Maršů všichni z Nepodřic (pravd. manství zvíkovské)
Velké Všelisy [mapa]
dříve Všelisy
Boleslavský kraj
1605: Václav Sobotka ve Všelisích
Velké Zboží [mapa]
část Poděbrad, dříve Zboží
Hradecký kraj
1605: Pan Hynek Stařimský (1620 Stařínský) z Libštejna ve vsi Zbuoží
Veselá [mapa]
Barchov, dříve Vysoké Veselí
Chrudimský kraj
1654: dvůr svobodný Vysoké Veselí (+ krčma a 3 chalupy) drží p. Havel Gotthelf
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Vinary [mapa]
Hradecký kraj
1654: pí. Kateřina Vratislavová
Vinoř [mapa]
Praha
Kouřimský kraj
1654: Jan Rydle - záhy připojeno k panství (hamfeštní dvůr)
Višňová [mapa]
Podbrdský kraj
1654: manství robotní k Dobříši drží Jakub Khynau
Vítějeves [mapa]
dříve Vítějovec, Vítová
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář Bartoloměj Rychtář
Vítkov [mapa]
u Tachova, dříve Wittingreuth
Plzeňský kraj
1654: p. Henrych Danikl
Vlaštovičník [mapa]
Český Krumlov, dříve Schwalbenhof
Bechyňský kraj
1654: p. Jindřich Leopold Albín z Helfenburku
Vlkov nad Lesy [mapa]
Hradecký kraj
1654: p. Jiří Matyášovský (hamfeštní dvůr)
Volanice [mapa]
Hradecký kraj
1605: Tomáš, Petr, Martin, stejcové Volanští z Volanic a panna Anna, strýna jich, drží 5 dvorů (ve Volanicích u N. Bydžova)
Vráž [mapa]
Prácheňský kraj
1557: Petr Tikal ze Vráže (pravd. zvíkovské manství)
Vrbice [mapa]
Hradecký kraj
1605: Václav Suchej, (svobodný) rychtář z Vrbice na panství Poděbradském
Všetaty [mapa]
Kouřimský kraj
1654: p. Vít Peprle - záhy připojeno k panství (hamfeštní dvůr)
Vysočany [mapa]
Praha
Kouřimský kraj
1654: svobodný dvůr drží pan Kunstát, hamfeštní p. Jiří Beneš - oba připojeny k panství
Vyšehořovice [mapa]
dříve Vyšerovice
Kouřimský kraj
1654: p. Jan Pavel Moric - záhy připojeno k panství (hamfeštní dvůr)
Zálší [mapa]
dříve Záleší
Chrudimský kraj
1654: svobodný rychtář litomyšlského panství Jan Kurka
Zaříčany [mapa]
Čáslavský kraj
1654: pí. Lidmila Klusáková
Zdiměřice [mapa]
Čáslavský kraj
1789: pozemky nejsou v držení svobodníků
Zelená [mapa]
u Málkova, dříve Grün, Gryně
Žatecký kraj
1654: Kryštof Martin
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Zelený Důl [mapa]
zaniklá ves u Brandova, dříve Grünthal
Žatecký kraj
1654: Adam Šmol
(nejasná topografie části nebo celého záznamu)
Zhoř [mapa]
u Kamýku n. Vl.
Vltavský kraj
1654: man ke Karlštejnu Václav Žebrákovský
Zlatá Olešnice [mapa]
dříve Golden Elsen
Hradecký kraj
1550: svobodný rychtář trutnovského panství Michal Milner
Žďár [mapa]
u Protivína
Prácheňský kraj
1557: 2 dvory - Prokop Drva ze Žáru (!), Mikuláš Sobolík ze Žára (!) (zvíkovské manství)
Želkovice [mapa]
Podbrdský kraj
1654: manský dvůr rytířský ke Karlštejnu drží Adam Strachovský, 2 dvory jsou manství robotní ke Karlštejnu - Jan Rous, „Čapkovský“ pustý
Žiželice [mapa]
Žatecký kraj
1789: dvůr není v držení svobodníků

Poznámka
Šedavou kurzívou psané zápisy jsou pravděpodobná nesvobodná držení svobodného majetku. V mapě jsou pak označeny také šedou značkou. Bílá značka pak vyznačuje svobodství, které nebylo nalezeno v žádných zpracovaných soupisech, přesto je ale jeho existence známa (detaily jsou uvedeny na stránce konkrétního místa).

Zdroje
Müller, Václav. Svobodníci. Praha: Nákl. kr. české společnosti nauk, 1905. Dostupné online.
Tvrdý, František Xaver. Pragmatische Geschichte der böhmischen Freysassen. Praha: F.J.Scholl, 1804. s. 205-246. Dostupné online.
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.
Cikhart, Roman. Svobodnické rody na Táborsku v 18. stol. Jihočeský sborník historický roč. III., 1930. s. 48-60.
Cikhart, Roman. Staré rody selské na Táborsku. Týdeník „Náš kraj“ číslo 14, 16-18, 20, 23, 25, 26 ve dnech 7. 4. – 30. 6. 1944.
Bůžek, Václav. Majetkové rozvrstvení stavů bechyňského kraje v letech 1523-1557. (Edice berního rejstříku Bechyňska z r. 1523.). In: Hospodářské dějiny. Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV 13, 1985. s. 65-87.
Placht Otto. Odhad majetku stavů království českého z r. 1557. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-filologická, roč. 1947.
Holejšovský, Vlastimil. Soupis svobodníků z roku 1605. In Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze, sešit 5, ročník 1974. Genealogická a heraldická společnost v Praze, 1947. s 3. Dostupné online.
Kalousek J., Soupis svobodníků a jim podobných privilegovaných rolníků v Čechách (1655). Archiv český 29, s. 272–300. Dostupné online.
Sedláček, August, Rozvržení sbírek a berní r. 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími berníky učiněné. Praha 1869. Dostupné online.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv. 

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!