Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1620

Tento soupis svobodství a jejich držitelů v Čechách roku 1620 vychází z berního rejstříku k roku 1620, konkrétně zpracovaného z jeho přepisu Dr. Václava Pešáka (Berní rejstříky z roku 1544 a 1620), vydaného v roce 1953. Soupis bohužel neobsahuje kraj Prácheňský.

Barevné rozlišení v mapě zohledňuje původní zařazení do krajů (šedá pak značí svobodství již nedržená svobodníky). Jako všechny podobné soupisy, i tento zcela jistě z různých důvodů nepokrývá veškerý výskyt svobodníků na daném území, případně jsou jména a místa nepřesná nebo zkomolená. Při jejich rekonstrukci vycházím ze širší a přesnější komparace v pozdějších pracech V. Holejšovského a J. Vaniše.

Interaktivní mapa

Rejstřík míst

Obec/místo, kraj Přehled svobodství (není-li uvedeno, pak 1620)
Alberovice [mapa]
dříve Arbelovice
Čáslavský kraj
3 svobodství - Jiřík Křivsoudovský (neuvedena topografie), Jan Sezemský v Alberovicích, každý platí berní z 1 svobodného dvora a 2 poddaných, Jonáš Vlasák z Alberovic platí berni z 1 svobodného dvora
Babčice [mapa]
Bechyňský kraj
Jan Lhotka (pravd. v Babčicích) platí berni z 1 svobodného dvora
Babice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan a Václav Jankův ve vsi Babicích platí berni z 1 svobodného dvora
Bernartice [mapa]
Čáslavský kraj
Anna vdova po Jiříkovi Křehulovi a Kateřina vdova po Janovi Zemanovi platí společně berni z 1 svobodného dvora a 1 poddaného
Blanice [mapa]
dříve Kozlova Blanice
Bechyňský kraj
p. Vilím Voračický z Paběnic a v Blanici, p. Kryštof Voračický z Paběnic a v Blanici (oba stav rytířský), každý platí berni ze 3 poddaných
Bolechovice [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Tomáš Marků z Bolechovic, Jan Vilas [Vytlas] z Bolechovic, každý platí berni z 1 svobodného dvora
Borotínek [mapa]
zaniklá ves, Boretník
Bechyňský kraj
Václav Vesecký z Boretníku platí berni z 1 svobodného dvora, Estera Mezeřícká (neuvedena topografie) platí berni z 1 mlýnského kola a 2 poddaných
Borovnice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Bartoloměj z Chmelného a Pavel z Borovnice, Matouš Peš ve vsi Borovnici platí berni z 1 svobodného dvora
Božetín [mapa]
Vltavský kraj
Bohuslav Červ z Božetína platí berni z 1 svobodného dvora
Brzotice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan a Václav Vilímové v Brzoticích platí berni z 1 svobodného dvora
Březina [mapa]
u Mn. Hradiště, dříve Březinka
Boleslavský kraj
p. Jakub Max z Maxen a na Březnice (stav rytířský) platí berni z 1 svobodného dvora
Buda [mapa]
Čáslavský kraj
Václav Matějka z Sezemic a na Budách platí berni z 1 svobodného dvora
Buková [mapa]
Čáslavský kraj
3 svobodství - Jan Fara z Bratřic v Bukově, Jan Beleda z Bukova platí berni z 1 svobodného dvora, Václav Kačer (neuvedena topografie) platí berni z 1 svobodného dvora
Čankov [mapa]
Čankovský mlýn, Čeňkov
Plzeňský kraj
kněz Jan Flaxius star. z Čeňkova i na místě jiných držitelů pozůstalého popluží Čenkova při městě Stráži, svobodníci Josef Flaxius, Jakub Vávra, Štefan Šteiner, Kašpar Heřman a Jiřík Hofner; ti všichni plati berni za 1 (nebo 2) svobodné dvory
Čankovice [mapa]
Chrudimský kraj
Matěj Kohout (neuvedena topografie) platí berni z 1 svobodného dvora
Čečkov [mapa]
Čejčkov
Kouřimský kraj
2 svobodství - Johanna Mazaná [Macaná] z Čejkova, Jiřík Křešín z Čejčkova, každý platí berni z ½ svobodného dvora
Čechov [mapa]
Peklov
Kouřimský kraj
Jiřík Čech z Koutů Horních na Peklově platí berni z 1 svobodného dvora
Čejtice [mapa]
Čáslavský kraj
Vít Matějka ze vsi Čejtic platí berni z 1 svobodného dvora
Čenětice [mapa]
Kouřimský kraj
Václav Zemanův z Čenětic platí berni z 1 svobodného dvora
Červený Mlýn [mapa]
Dolní Bučice
Čáslavský kraj
Václav Červený ve mlejně pod Zbyslaví
Čím [mapa]
Podbrdský kraj
Václav Chamský jinak Čáslavský (?) platí berni z ½ svobodného dvora
Daměnice [mapa]
Kouřimský kraj
Jan Dvořák ze vsi Damenic platí berni z 1 svobodného dvora
Dědibaby [mapa]
Jedibaby
Litoměřický, Kouřimský kraj
Jan Houser z Krásné Hory v Jedibabech platí berni z 1 svobodného dvora (zápis veden v Kouřimském kraji)
(nejasná topografie)
Dlažov [mapa]
dříve Glossau
Plzeňský kraj
Jan Jelek ve vsi Dlažově platí berni z 1 svobodného dvora
Dolní Hrachovice [mapa]
Bechyňský kraj
p. Vilím Mazanej z Slavětína v Dolních Hrachovicích platí berni z 1 svobodného dvora, dále ve stavu rytířském ze 2 poddaných a 1 mlýnského kola
Dolní Světlá [mapa]
dříve Koktany, Podsvětlá
Bechyňský kraj
Jan Koktan platí berní z 1 svobodného dvora a 1 mlýnského kola
Doubí [mapa]
u Pavlovic
Kouřimský kraj
Jan Douba z Doubí a v Doubí platí berni z 1 svobodného dvora
Dub [mapa]
Kouřimský, Čáslavský kraj
Jakub Zeman ve vsi Dubu platí berni z 1 svobodného dvora;
další zápis Jakuba ve vsi Dubu uveden duplicitně i v Čáslavském kraji
Habrovčice [mapa]
Čáslavský kraj
Matěj Zezhule z Habrov(č)ic platí berni z 1 svobodného dvora
Hlivín [mapa]
dříve Chlivín
Kouřimský kraj
Jakub Zemanův z Hlivína platí berni z 1 svobodného dvora
Holšice [mapa]
dříve Holušice, Houšice
Čáslavský kraj
Jonáš z Bíny z Holšic platí berni z 1 svobodného dvora
Holýšov [mapa]
dříve Holejšov
Čáslavský kraj
Václav Holešovský z Slavětína
Horní Branná [mapa]
dříve Brána
Hradecký kraj
2 svobodné dvory - pí. Anna Holovanská z Blanska v Hoření Branné, pí. Anna Kapříková v Hoření Branné, každá platí berni z 1 svobodného dvora (obě stav rytířský)
Horní Černůtky [mapa]
dříve Čermutka
Hradecký kraj
Jiřík Kozina v Hořeních Černutkách platí berni z 1 svobodného dvora
Horní Hrachovice [mapa]
Hrachovice
Bechyňský kraj
Václav, Bohuslav a Jarolím Zemanové z Hrachovic platí berni z 1 svobodného dvora
Hradec [mapa]
u Mn. Hradiště, Hrádeček
Boleslavský kraj
p. Jiří mladší Max z Maxen a na Hradečku (stav rytířský) platí berni z 1 svobodného dvora
Hrochovy Zderadiny [mapa]
Prostřední Zderadiny
Kouřimský kraj
Jan Urban z Prostředních Zderadin platí berni z 1 svobodného dvora
Hroznice [mapa]
Kouřimský kraj
Mikuláš Bechyně ze vsi Hroznic platí berní z 1 svobodného dvora
Hulín [mapa]
Vltavský kraj
Mikuláš Vilas [Vytlas] z Holína (!) platí berni z 1 svobodného dvora
Chleby [mapa]
Vltavský kraj
Martin Rubáš ve vsi Chlebích platí berni z 1 svobodného dvora
Chmelná [mapa]
dříve Chmelné
Čáslavský kraj
5 svobodství - Anna z Vratičkovic a Jan Kubů z Chmelného, Jakub Přitasil a Havel Tománek (neuvedena topografie), každý platí berni z 1 svobodného dvora, Jan Toul v Chmelných platí berni z 1 svobodného dvora a 2 poddaných, Anna vdova po Jiříkovi Martínkovi z Chmelného, Bartoloměj a Jan Ptáček (neuvedena topografie) platí berni z 1 svobodného dvora
Chotilsko [mapa]
dříve Chotilště
Podbrdský kraj
Václav Blazia (?) Štěpánův v Chotilsku platí berni z 1 svobodného dvora
Choustníkovo Hradiště [mapa]
Hradiště
Hradecký kraj
Anna Zabadová ze vsi Hradiště platí berni z ½ svobodného dvora
(nejasná topografie)
Chýstovice [mapa]
Chejstovice
Čáslavský kraj
5 svobodství - Jan Lipkovský v Chejstovicích, Adam Dvořák v Chejstovicích, každý platí berni z 1 svobodného dvora, Šimon a Jan bratři Hálkové z Chejstovic platí berni ze 2 svobodných dvorů, Jan a Jakub bratři Pasečtí v Chejstovicích platí berni z 1 svobodného dvora
Ješetice [mapa]
Ještětice
Vltavský kraj
2 svobodství - Šťastný Louda [Routa] ze vsi Ještětic platí berni z 1 svobodného dvora, Jiřík Zemanů z Ještětic platí berni z 1 svobodného dvora
Jiřín [mapa]
Kouřimský kraj
Šimon Zdimera z Jičína (recte Jiřína) platí berni z 1 svobodného dvora
Jizerní Vtelno [mapa]
dříve Vtelno
Boleslavský kraj
p. Jiří Mladota z Solopysk a ve vsi Jizerným Vtelně (stav rytířský) platí berni z 1 svobodného dvora
Kačerov [mapa]
Čáslavský kraj
Jindřich Kamarýt Kačerovský platí berni z 1 svobodného dvora
Kobylí [mapa]
Kouřimský kraj
3 svobodství - Mikuláš Zemanův z Kobylího, Václav Zemanův z Kobylího, Ondřej Albrechtů z Kobylího, každý platí berni z 1 svobodného dvora
Kozmice [mapa]
Bechyňský kraj
Mikuláš Dědiník ze vsi Kozmic platí berni z 1 svobodného dvora
Kozolupy [mapa]
Plzeňský kraj
Mikuláš Ulický z Plešnic v Kozolupech
Krasovice [mapa]
dříve Drahovice
Kouřimský kraj
Jan Vlasák z Krásové (!) platí berni z 1 svobodného dvora
Krhanice [mapa]
dříve Krchanice
Vltavský kraj
2 svobodství - Šimon Řehoř z Strhanic platí berni z 1 svobodného dvora, Matěj Řehoř z Krhanic platí berni z 1 svobodného dvora
Krchova Lomná [mapa]
dříve Lomná
Bechyňský kraj
Adam Krcha z Lomný platí berni z 1 svobodného dvora
Křenovičky [mapa]
dříve Křtěnovičky
Vltavský kraj
Václav Chodík ze vsi Křenoviček platí berni z 1 svobodného dvora
Křížov [mapa]
dříve Kříšov
Podbrdský kraj
Jan Bartolomějů v Křisově platí berni z 1 svobodného dvora
Křtěnovice [mapa]
dříve Křenovice
Bechyňský kraj
p. Jindřich Jenšík [Henšik] z Ježova na Křtěnovicích (stav rytířský) platí berni z 1 poddaného
Kuňovice [mapa]
Kunějovice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Anna Vysoká v Kunějovicích platí berni z 1 svobodného dvora, Jan Zych z Kunějovic a Dorota Lejčková z Miřetic platí společně berni z 1 svobodného dvora a 3 poddaných (druhý sedí spíše v Miřeticích)
Květuš [mapa]
Květuše
Bechyňský kraj
3 svobodství - Štěpán Maršů z Květuše, Václav Hrdoň z Květuše, každý platí berni z 1 svobodného dvora a 1 mlýnského kola, Jan Chalupa z Květuše platí berni z 1 svobodného dvora
Lažany [mapa]
u Turnova
Boleslavský kraj
pí. Veronika Kerštorfová (neuvedena topografie) (stav rytířský) platí berni z 1 svobodného dvora
(nejasná topografie)
Lejčkov [mapa]
Dvorce
Bechyňský kraj
Jiřík Lejčko z Dvorce platí berni z 1 svobodného dvora
Lesná [mapa]
Lestné
Čáslavský kraj
Petr Žák ve vsi Lestném platí berni z 1 svobodného dvora
Lhotka [mapa]
u Zadní Lomné, dříve Samoty, Lhota na Samotě
Bechyňský kraj
Adam Lhotka ze Lhoty platí berni z 1 svobodného dvora
Lhýšov [mapa]
Lhejšov
Kouřimský, Vltavský kraj
Zikmund Hovorka ve vsi Lhejšově platí berni z 1 svobodného dvora;
dále jako „Zikmund ze vsi Chojšova“ pravd. dupl. ve Vltavském kraji, J. Vaniš však navrhuje tohoto Zikmunda zařadit zvlášť do Hojšína u Miličína, kde však jakákoli návaznost chybí
Líšný [mapa]
Studenec, dříve Horní Lištný
Hradecký kraj
pí. Kateřina Zásmucká z Kopidlna a na Hořením Lištném (stav rytířský) platí berni z 1 svobodného dvora
Lobzy [mapa]
Plzeňský kraj
Pavel z Labez svobodník
Lochousice [mapa]
Lochosice
Plzeňský kraj
Šimon Ceidler ve vsi Lochosicích
Lukavec [mapa]
Čáslavský kraj
p. Jindřich Lukavecký z Lukavce (stav rytířský) platí berni z 1 svobodného dvora
Malá Paseka [mapa]
Paseka
Kouřimský kraj
Václav Vařík v Pasece platí berni z 1 svobodného dvora
Malovidy [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Havel Růžek z Rovného v Malovidech, Václav Růžek z Rovného ve Malovidech, každý platí berni z 1 svobodného dvora
Malý Ježov [mapa]
dříve Ježovec
Bechyňský kraj
Šimon Fara z Malého Ježova platí berni z 1 svobodného dvora
Měchonice [mapa]
dříve Měchovice
Čáslavský kraj
Jan Měchonička v Měchonici platí berni z 1 svobodného dvora
Miletice [mapa]
Plzeňský kraj
p. Zikmund Janovský z Janovic a v Mileticích (stav rytířský) platí berni z 1 svobodného dvora
Milošovice [mapa]
dříve Milešovice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Šimon Milošovský z Milošovic platí berni z 1 svobodného dvora, Mikuláš Milošovský z Milošovic platí berni z 1 svobodného dvora a 2 mlýnských kol (viz též Sezemice)
Miřetice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Martin Růžek z Rovného v Miřeticích platí berni z 1 svobodného dvora, Jan Zych z Kunějovic a Dorota Lejčková z Miřetic platí společně berni z 1 svobodného dvora a 3 poddaných (zápis zkopírován z Kuňovic, Zych pravd. sedí v Kuňovících)
Mlékovice [mapa]
Mlíkovice
Vltavský kraj
Eva Mlikovská v Mlíkovicích platí berni ze 2 svobodných dvorů a 1 mlýnského kola
Nahoruby [mapa]
Vltavský kraj
Havel Sládků ze vsi Nahorub platí berni z 1 svobodného dvora
Němčice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan Špada z Němčic platí berni z 1 svobodného dvora
Nové Dvory [mapa]
Trutnov, Nový Dvůr
Hradecký kraj
2 svobodné dvory - p. Daniel Šöfenberk z Lindentálu a na Novém Dvoře, p. Jan Arnošt z Ullersdorfu na Novém Dvoře blíž města Trutnova, každý platí berni z 1 svobodného dvora (oba stav rytířský)
(nejasná topografie)
Obrátice [mapa]
Bechyňský kraj
Jiřík a Petr Zemanů z Obratic platí berní z 1 svobodného dvora
Onšovec [mapa]
Vonšovec
Čáslavský kraj
Karel Zemanů ve vsi Vonšovci
Otradov [mapa]
Votradov
Kouřimský, Vltavský kraj
Martin Otradovec ze vsi Otradova platí berni z 1 svobodného dvora;
jako „Martin ze vsi Votradova“ pravd. dupl. ve Vltavském kraji
Otročice [mapa]
Votročice
Čáslavský, Kouřimský kraj
Jan Šedivý v Votročicích (dupl. i v Kouřimském kraji) platí berni z 1 svobodného dvora
Pazderná Lhota [mapa]
Pazdýrková Lhota
Kouřimský kraj
Jan z Pazdýrkový Lhoty platí berni z 1 svobodného dvora
Pertoltice [mapa]
Čáslavský kraj
Ondřej a Vavřinec z Pertoltic v Pertolticích platí berni z 1 svobodného dvora
Petroupim [mapa]
dříve Petroupín
Kouřimský kraj
Trojan Tříškovský (neuvedena topografie) platí berni z 1 svobodného dvora
Petrova Lhota [mapa]
Petrlhota
Čáslavský kraj
2 svobodství - Martin Telátko Děkanovský v Petrholtce platí berni z 1 svobodného dvora, potom znovu Martin Telátko ze Lhoty, jinak Vacek platí berni ze 2 svobodných dvorů (celkem jsou zde však pravd. jen 2 dvory)
Plchov [mapa]
Kouřimský kraj
Václav Plchovský z Kobylího platí berni z 1 svobodného dvora
Pocinovice [mapa]
dříve Počinovice
Plzeňský kraj
Maruška Jenerovská z Pocinovic [Podsiňovic] platí berni z 1 svobodného dvora
Podmaršovice [mapa]
Zaluhov
Vltavský kraj
Václav Zaluha [Zábucha] (neuvedena topografie) platí berni z 1 svobodného dvora
Podolí [mapa]
Kouřimský kraj
Vít a Václav bratři Váhové z Podolí platí berní z 1 svobodného dvora
Pohoří [mapa]
u Strnadic, dříve Pohořice
Vltavský kraj
Jan Pohorský na Pohoří platí berni z 1 svobodného dvora
Postřižín [mapa]
Kouřimský kraj
Vilím Oudrcký ? (neuvedena topografie, pouhý odhad) platí berni z 1 svobodného dvora
Pravonín [mapa]
Čáslavský kraj
Rosa v Pravoníně [Pranoníně] platí berni z 1 svobodného dvora
Prudice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Petr Čeněk z Prudic, Jan Čeněk ve vsi Prudicích, každý platí berni z 1 svobodného dvora
Přistoupim [mapa]
dříve Přistoupín
Kouřimský kraj
Jiřík Kubka v Přestoupeni platí berni z 1 svobodného dvora
Pucheř [mapa]
Čáslavský kraj
Johanka Šechtynová v Puchři
Radíč [mapa]
Vltavský kraj
p. Adam Šiška z Jarmolice a v Radíči (stav rytířský) platí berni z 1 poddaného
Radvanov [mapa]
Bechyňský kraj
p. Václav Jenšík z Radváňova a v Radváňově platí berní ze 2 poddaných, p. Vilím Jenšík z Radváňova a v Radváňově platí berni ze 3 poddaných (oba stav rytířský)
Rašovice [mapa]
Bechyňský kraj
p. Václav Jenšík z Ježova a v Rašovicích, p. Daniel Jenšík z Ježova (neuvedena topografie) (oba stav rytířský), každý platí berni z 1 poddaného
Rudoltice [mapa]
Vltavský kraj
5 svobodství - Anna Bohuslavka v Rudolticích platí berni z 1 svobodného dvora, Jan Maršů z Rudoltic platí berni z 1 svobodného dvora a 1 mlýnského kola, Mikuláš Svašek (neuvedena topografie) platí berni z 1 svobodného dvora, Jan Valša (neuvedena topografie) platí berni z 1 svobodného dvora a 1 mlýnského kola, Vavřinec Bohuslav v Rudolticích platí berni z 1 svobodného dvora
Růžkovy Lhotice [mapa]
Lhotice
Čáslavský kraj
Jan Růžek jinak Vaněček ze vsi Rovný, Jan Vaněčkův ze L(h)otic a v Rovný (pravd. dupl. zápis)
Řehovice [mapa]
Vltavský, Kouřimský kraj
Tomáš Skydánek ze vsi Řehovic (nesprávně v Kouřimském kraji), pak znovu (pravd. dupl.) ve Vltavském kraji Tobiáš ? Skydánek [Slejdánek] z Řehovic platí berni z 1 svobodného dvora
Řimovice [mapa]
Kouřimský kraj
Burian Hora z Řimovic platí berni z 1 svobodného dvora
Sedlečko [mapa]
u Veliše, dříve Keharovo Sedlečko
Kouřimský kraj
2 svobodství - Václav Maceška z Pecínovce, Václav Kehar ve vsi Sedlečku, každý platí berni z 1 svobodného dvora
Sedmpány [mapa]
Sedmipány
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jan a Kuba Křehulové ze Sedmipán platí berni z 1 svobodného dvora, Markýta Křehulová ze vsi Sedmipán
Slapsko [mapa]
dříve Slabsko
Bechyňský kraj
2 svobodství - Václav Guna (řečený Jína) z Slapska platí berni z 1 svobodného dvora a 1 poddaného, Jakub Petrů z Slapska platí berni z 1 svobodného dvora
Smyslov [mapa]
Zmyslov
Bechyňský kraj
p. Kryštof Zmyslovský z Radvánova a ve Zmyslově (stav rytířský) platí berni z 1 poddaného
Soušice [mapa]
dříve Solšice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Václav Bělouch z Soušic, Matěj Bláha z Soušic
Spůle [mapa]
dříve Spula
Plzeňský kraj
Vít ze vsi Spůle svobodník platí berni z 1 svobodného dvora
Srbice [mapa]
Vltavský kraj
Jan Špata soused v Voticích (neuvedena topografie dvora) platí berni z 1 svobodného dvora
Staré Práchňany [mapa]
dříve Práchňany
Čáslavský kraj
Ondřej a Pavel bratři Hlošové v Práchňanech
Starý Smrdov [mapa]
dříve Smrdov
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jiřík a Zikmund bratři v Zykově (!), Jiřík a Jan Macháčkové v Smrtově (!), každý platí berni z 1 svobodného dvora
Stíčany [mapa]
Chrudimský kraj
p. Albrecht Krupej z Probluze na Stíčanech [Stířanech] (stav rytířský) platí berni z 1 svobodného dvora
Stojslavice [mapa]
Bechyňský kraj
Jakub Vacek z Stobyslavic platí berni z 1 svobodného dvora
Střechov n. Sázavou [mapa]
Střechov
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jakub Bělouch z Střechova, Jan Kubík z Střechova platí berni z 1 svobodného dvora
Studený [mapa]
dříve Studená
Čáslavský kraj
5 svobodství - Matěj Petrů v Studeném platí berni z 1 svobodného dvora, Michal a Matěj Bušek v Studeném platí berni z 1 svobodného dvora, Václav Vučovský v Studeném, Vít Štverák v Studeném, Václav a Martin bratři Vokšičtí v Studeném platí berni z 1 svobodného dvora
Stupčice [mapa]
Bechyňský kraj
Mikuláš Bronecký z Stupčic [Tupic] platí berni z 1 svobodného dvora
Sudoměřice u Tábora [mapa]
dříve Sudiměřice
Bechyňský kraj
Jan a Martin Straňaři ze Sudoměřic platí berni z 1 svobodného dvora
Sudovice [mapa]
Zudovice
Podbrdský kraj
Jakub Zadovský z Hyršova a na Zudovicích (stav rytířský) platí berni z 1 svobodného dvora
Světí [mapa]
Hradecký kraj
Adam Khynle platí berni z 1 svobodného dvora a krčmy v Zahajské (Zálesní) Lhotě
Šanovice [mapa]
Vltavský kraj
Martin Mikulášů z Šanovic platí berni z 1 svobodného dvora
Šimonice [mapa]
u Kletečné
Čáslavský kraj
Václav Šašna z Šimonic
Tatouňovice [mapa]
Kouřimský kraj
Matěj Mudrák z Trutovic (!) platí berni z 1 svobodného dvora a 2 poddaných
Tehov [mapa]
Trhov
Kouřimský kraj
Jiřík Dědiník z Trhova platí berni z 1 svobodného dvora
Těchlovice [mapa]
Plzeňský kraj
2 svobodství - Jakub Zemek s Voršilou Hurtovou v Těchlovicích platí berni za 1 svobodný dvůr, Matěj Urbanovic a Adam Vlk z Těchlovic platí berni za 1 svobodný dvůr
Tisek [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Václav ze vsi Tisku, Václav Zeman ze vsi Tisku a synové n. Řehoře
Týn [mapa]
pod Houskou, dříve Tejn
Boleslavský kraj
Šimon Travka [Trejvka] ze vsi Tejna platí berni z 1 svobodného dvora
Veliká Ves [mapa]
Velká Ves
Kouřimský kraj
Jan Zima z Velké Vsi platí berni z 1 svobodného dvora
Velká Černá [mapa]
Bechyňský kraj
Jakub Abrecht z Velký Černý platí berni z 1 svobodného dvora a 3 poddaných
Vestec [mapa]
u Zvěstova, dříve Vesec
Kouřimský kraj
Šťastný a Matěj bratři Vesečtí platí berni z 1 dvora, 1 mlýnského kola a 1 poddaného
Vosná [mapa]
dříve Usní
Kouřimský, Vltavský kraj
Jiřík ze vsi Vosný platí berni z 1 svobodného dvora (záznam je pravd. chybně dupl. i ve Vltavském kraji)
Vrchoslav [mapa]
Rozntál
Litoměřický kraj
Jiřík Dytrych ve vsi Rozntálu platí berni z 1 svobodného dvora
Vysoká Lhota [mapa]
dříve Žebrov
Kouřimský kraj
Jan Přibyšický na Vysoké Lhotě platí berni ze 2 svobodných dvorů
Zadní Střítež [mapa]
dříve Střítež
Bechyňský kraj
2 svobodství - Vondřej Mikův [Virkv] ze vsi Stříteže platí berni z 1 svobodného dvora, Jan Vondřejův z Stříteže platí berni z 1 svobodného dvora
Zahořany [mapa]
Vltavský kraj
Jan Mlíkovský z Zahořan platí berni z 1 svobodného dvora a 1 mlýnského kola
Zahrádka [mapa]
u Křenovic
Vltavský kraj
Tobiáš Jindřichův ze vsi Zahrádky platí berni z 1 svobodného dvora
Zběšičky [mapa]
dříve Běšice
Bechyňský kraj
Jeroným Pivec [Pinvice] ze Zběšiček platí berni z 1 svobodného dvora
Zderadiny [mapa]
Hořejší Zderadiny
Kouřimský kraj
3 svobodství - Jakub Bartoňů z Hořejších Zderadin, Jakub Černík z Hořejších Zderadin, každý platí berni z 1 svobodného dvora, Adam Krašenovský z Hořejších Zděradin platí berni z ½ svobodného dvora, Jiří a Jan Markův (neuvedena topografie) platí berni z ½ svobodného dvora
Zdeslavice [mapa]
Čáslavský kraj
Martin Proch ze Zdeslavic platí berni z 1 svobodného dvora

Nezařazená svobodství, některá patrně již nedržená svobodníky, a další poznámky ke zdroji:

Kraj Zápis
Boleslavský Mikuláš Zajíček mezi svobodníky (neuvedena topografie)
Hradecký svobodný dvůr drží Zuzana Šturmová z Gollendorfu a na Starém sboře při městě Rychnově, ve stavu rytířském (neznámá topografie)
Hradecký David Gryzler měštěnín v Trutnově (neuvedena topografie)
Kouřimský svobodný dvůr drží Hedvika Linhartová z Habartic, na Vlkavě a Struhách, ve stavu rytířském (neznámá topografie)
Kouřimský svobodný dvůr drží Petr z Libnthálu, na Novém Hradě a Kundraticích, ve stavu panském (neznámá topografie)
Kouřimský svobodný dvůr drží Matyáš Sobek z Šemberů, měšťan (neuvedena topografie)
Kouřimský Abraham Herfort z Frauenberku (neznámá topografie)
Kouřimský Jiřík Lorencdorf (neuvedena topografie)
Bechyňský svobodný dvůr drží Markýta Kavková Říčanská z Ertína, ve stavu panském (neznámá topografie)
Bechyňský svobodný dvůr drží Mandaléna Hložková z Tetova na Bzí, ve stavu rytířském (neznámá topografie)
Bechyňský svobodný dvůr drží Voldřich Doudlebský z Doudleb, Nadějkově, Lhotě a Smolotelích, ve stavu rytířském (neznámá topografie)
Bechyňský Mikuláš Soukup (neuvedena topografie)
Žatecký svobodný dvůr drží Adam Gynterod z Gynterodu, ve stavu rytířském (neznámá topografie)
Žatecký svobodný dvůr drží Samson Šindler z Lohenwaldu, měšťan (neznámá topografie)
Litoměřický svobodný dvůr drží Polexina Lobkovská rozená z Pernštejna z statku Hošky, ve stavu panském (neznámá topografie)
Litoměřický svobodný dvůr drží Vojtěch z Vřesovic, ve stavu rytířském (neznámá topografie)

V případě šlechty nelze z tohoto soupisu přesněji určit, která svobodství mají v držení pro nesnadné rozlišení osob stavu rytířského od zemanů a erbovníků, a rozlišení predikátů od držených dvorů.

Poznámka
Šedavou kurzívou psané zápisy a šedé mapové značky jsou pravděpodobná nesvobodná držení svobodného majetku.
Berte prosím v potaz fakt, že zejména berní rejstříky jsou neúplné a nepřesné. Klíčové pro prokázaní existence svobodníka není jeho výskyt v těchto soupisech, ale přímo ve svobodnických knihách.

Zdroje
Pešák, Václav. Berní rejstříky z roku 1544 a 1620. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!