Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Články rodopisců

V této sekci projektu vzniká prostor pro výsledky bádání rodopisců a historiků, jež se týkají konkrétních svobodníků a svobodných vsí, a to i v širším kontextu dějin českých zemí. Pokud můžete a chcete přispět, neváhejte se ozvat, rád vaše články zveřejním.

Dějiny neznámého svobodnického dvora v Břežanech II

Nezřídka kdy se v archivních pramenech můžeme setkat s označením „svobodnický dvůr“. V raném novověku se jednalo zpravidla o poplužní dvory s příslušenstvím, polnostmi, lukami a lesy, které bývaly vkládány do zemských desek a později do zvláštních knih1). Jeho držitelé – svobodníci, svobodní sedláci – tvořili nepočetnou samostatnou… (přečíst celé)

Svobodnický rod Kletečků v Obráticích u Mladé Vožice

Problematice svobodníků, přímých poddaných krále spravovaných od 16. století královským prokurátorem (fiskálním úřadem), nebyla v posledních desetiletích věnována odborná pozornost, odpovídající badatelskému zájmu o tuto specifickou skupinu obyvatelstva feudálních Čech (na Moravě byla situace svobodných rolníků poněkud odlišná).… (přečíst celé)

Historie svobodství v Kozmicích u Chýnova

Ves Kozmice leží na Táborsku, 4 km východně od Chýnova, na stráni svažující se k jihu, v půvabné krajině. Mezi její pamětihodnosti patří kaple z 19. století, boží muka a křížový kámen, patrně z napoleonských válek1). Prvně je ves zmiňována v druhé polovině 14. století v souvislosti se směnou pozemků a několika odkazy platů zdejších… (přečíst celé)

Erbovní rody Podblanicka

Přehled vybraných erbovních rodů z vývodů Bc. Martina Šulce, jež souvisí s podblanickým regionem a jejichž potomci často svobodničili v této lokalitě. Pokud snad máte doplňující informace, autor vám bude vděčný, když se s ním o ně podělíte (e-mail autora). Základem pro text jsou především autoři A. Sedláček, M. Kolář a A. N.… (přečíst celé)

Svobodníci v Kloubu (Pohorovice)

Obec Kloub se nachází asi 6 km západně od města Protivín, v okresu Strakonice. Dle Ottova slovníku naučného je správním zařazením vsí v Čechách, hejtmanství Písek, okres a pošta Vodňany, fara Skočice. Nachází se zde 51 domů obydlených 370 občany české národnosti (1890), myslivna a hájovna Radany. 8 domů bývalo zvláštním svobodným… (přečíst celé)

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!