Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1654 - Čáslavský kraj

Kompletní rozpis držení svobodného majetku z berní ruly v Čáslavském kraji k roku 1654 podle rejstříku soupisu svobodníku z roku 1655 (Soupis svobodníků a jim podobných privilegovaných rolníků v Čechách 1655). Mějte prosím na paměti možnou neúplnost berních rejstříků, a co do jmen či míst také obvyklou nepřesnost.

Svobodníci

Brzotice - Čáslavský kraj

Matěj Vilímů, Matěj mladší Vilímů, Jindřich Kovář.
Původní svobodství bylo rozděleno na 3 díly (dva bratři a jeden strýc).

Alberovice - Čáslavský kraj

Zikmund Brykcí, Jiřík Vlasák, Michal Bouda, Jan Švenda, Matěj Nehyba, Václav Šetek, Jan Janek, Tomáš Nehyba, Jakub Krčmář.
Původní jsou dva dvory (Brikcí a Vlasák). Další (Bouda) snad nebyl dále zásadně dělen a poslední dvůr byl patrně rozdělen mezi zbývajících 5 svobodníků. Krčmář nedrží žádné polnosti - je krčmářem a řezníkem u Brikcího.

Kačerov - Čáslavský kraj

Jiřík Kamarýt [Kamaryk], Václav Kamarýt [Kamaryk], Vilím Kamarýt [Kamaryk], Šimon Vokšický, Jan Janák, Jakub Bukšů.
Původní jeden dvůr rozdělen na 6 dílů. Jan Janák a Jakub Bukšů jsou připsáni k Alberovicím.

Petrova Lhota - Čáslavský kraj

Jiřík Děkanovský, Martin Junek.

Studený - Čáslavský kraj

Martin Vokšický, Alžběta vdova, Václav Vokšický, Jakub Matuna, Vít Lhotka, Matěj Bušek, Jan Bušek, Jiřík Psota, Vítů grunt, Štefan Zeman, Mikuláš Štverák.
Původní 4 dvory rozděleny 11 dílů.

Chyšná - Čáslavský kraj

Václav Suk, Pavel Sirůček, Kliment, Jiřík Halka.
Původně snad max. 2 dvory, držba Klimenta je velmi skromná.

Jedlina - Čáslavský kraj

Martin Sháněl, Jindřich Kos, sirotčí grunt po Tomášovi Lipkovi.
Původní jeden dvůr rozdělen na 3 díly.

Chýstovice - Čáslavský kraj

Tomáš Dvořák, Adam Dvořák, Jakub Arbelovský, Jan Arbelovský, Jan Švec, Korábovský, Mikoláš Lipkovský.
Berní rula tvrdí, že zde byly původně 4 dvory. Patrně však šlo jen o 3. Ty byly rozděleny na 7 dílů.

Růžkovy Lhotice - Čáslavský kraj

sirotci Doroty Hálkovy, Matěj Hálka, sirotci po Janovi Hálkovi, Václav Vojislavský, Václav Řezník, Štěpán Chrastan, Jan Telšer, Kryštof Tkadlec, Jan Švec.
Původní 4 dvory rozděleny na 9 dílů.

Malá Paseka [Paseka] - Čáslavský kraj

Jan Zeman.
Berní rula hodnotí tento grunt jako zámožný.

Staré Práchňany [Práchňany] - Čáslavský kraj

Jan Kletečka, Jakub Krejčí, Jan Peša, Štěpánovská dědina pustá.
Původní jeden dvůr rozdělen na 4 díly.

Starý Smrdov [Smrdov] - Čáslavský kraj

Jiřík Pavlů, Matěj Novotný, Zikmund  Pavlů, grunt Macháčkovský.
Původní snad 2 dvory rozděleny na 4 díly.

Babice - Čáslavský kraj

Václav Janků.

Lesná - Čáslavský kraj

Václav Žák.

Arneštovice - Čáslavský kraj

Václav Zika.

Holýšov - Čáslavský kraj

Jakub Slavětínský, Adam Vaňků, Jiřík Holešovský, Mikuláš Nosek, Jan Zeman, Vavřinec Vaňků.
Původní jeden dvůr rozdělen na 6 dílů.

Slavětín - Čáslavský kraj

Goliáš Kolanda.
Zaznamenán je jen jeden malý dvůr.

Vračkovice [Ratičkovice] - Čáslavský kraj

Vilím Jakoubků, Tomáš Uhlíř, Jan Staňků, Jiřík Zeman (pustý).
Původně snad max. 2 dvory, rozděleny na 4 díly.

Chmelná - Čáslavský kraj

Martin Kubů, Jan Piskáček, Mikuláš Přitasil, Matouš Ptáček, Václav Růžek, Jakub Kytlice, Jakub Janků, Václav Martinků, Václav Houser (nedrží role), Pavel Dokeš, Jan Růžek (psán i do Miřetic). Dále Toulovský pustý grunt (psán i do Miřetic) náležící Martinu Jenšíkovi.
Berní rula uvádí původně 5 dvorů, rozdělených na 11 dílů.

Borovnice - Čáslavský kraj

dvůr sirotků Ptáčkovských (Jan Švanda poručník), Jakub Peša, Jan Novák.

Původně jeden dvůr rozdělený na 3-4 díly.

Miřetice - Čáslavský kraj

Jan Růžek (psán i do Chmelné), Anna Růžková (drží i chalupu Bikavskou v Chmelné), Havel Růžek, chalupa Máslovská (hospodář zůstává ve Chmelné), Václav Holub, Martin Popelák, Václav Kalina, Šimon Krejčí, Bartoloměj Lejčko, Jakub Lejčko bratr jeho, Matěj Čáp.
Původně snad 3 dvory, rozdělená na 11 dílů.

Buková - Čáslavský kraj

Jindřich Fara, Václav Kačer, Matěj Geleda/Jeleda.
Původně 2 dvory rozdělené na 3 díly.

Kuňovice [Kunovice] - Čáslavský kraj

Václav Zich, Matěj Lhotka, Pavel Huba, Jan Pavlů, Mikuláš Vysáků, Václav Poštolka.
Původně 2 dvory rozdělené na 6 dílů.

Malovidy - Čáslavský kraj

Jiřík Růžek, Petr Staňků.
Původně jeden dvůr rozdělený na 2 díly.

Tisek - Čáslavský kraj

Martin Staňků (+chalupa sirotčí), Václav Zeman, Jiřík Zeman bratr jeho.
Původně jeden dvůr rozdělený na 3 díly.

Otročice - Čáslavský kraj

Pavel Šedivý [Šedivej], Mikuláš Kerouš [Kerauf], Jan Kerauf bratr jeho, Jakub Kučera, Jan Tkadlec, Václav Boudník, Jiřík Váňa.
Původně 2 dvory rozdělené na 7 dílů.

Bernartice - Čáslavský kraj

Mikuláš Zeman, Jan Hubka, Václav Prkennej, Václav Sezemský, Mikuláš Lesák, Vavřinec Tkadlec, Mikuláš Krejčí, Alžběta Holubka.
Původní jeden dvůr rozdělený na 8 dílů.

Dubějovice - Čáslavský kraj

dvůr Zikmunda Brykcího (v nájmu ho má Václav Suchej).

Němčice - Čáslavský kraj

Jan Špala, Václav Svoboda, Jan Vrána, Vít Říha, Jan Březina, Martin Charvát, Jakub Říha.
Původní 3 dvory rozdělený na 7 dílů.

Sedmpány [Sedmipány] - Čáslavský kraj

Jakub Křehule, Václav Dědinák.
Původně snad 2 dvory rozdělené na 3 díly, přičemž třetí díl se počítá do Kalné níže.

Kalná - Čáslavský kraj

Matěj Kudrna.

Střechov n. Sázavou [Střechov] - Čáslavský kraj

Tomáš Filipů, Jan Kubík.

Soušice - Čáslavský kraj

Vavřinec Vladyka, Jan Kubát, Jan Kocourek, Martin Fara, Bartoloměj Suchonal.
Původně snad 3 dvory rozdělené na 5 dílů.

Kácovská Lhota [Lhoty] - Čáslavský kraj

Jiří Vladyka, Jan Vinopal.
Původně snad jeden dvůr rozdělený na 2 díly.

Holšice [Houšice] - Čáslavský kraj

Jan Bína, Jakub Suchomel, Matěj Bělouch.
Původně snad jeden dvůr rozdělený na 3 díly.

Budkovice - Čáslavský kraj

Václav Kvasinovský.

Pertoltice [Pertoutice] - Čáslavský kraj

Pavel Sezemský.

Měchonice [Mechonice] - Čáslavský kraj

Jan Hubka, Václav Měchonický.
Původně snad jeden dvůr rozdělený na 2 díly.

Buda - Čáslavský kraj

Řehoř Sezemský, Jiřík Sezemský bratr jeho, Matěj Mlynář.
Původně snad 2 dvory rozdělené na 3 díly.

Onšovec [Vonšovec] - Čáslavský kraj

Matěj Karlů.

Čejtice - Čáslavský kraj

Adam Sezemský.

Milošovice [Milešovice] - Čáslavský kraj

Šimon Milešovský, Pavel Krejčí.
Původně snad jeden dvůr rozdělený na 2 díly.

Habrovčice [Habroutice] - Čáslavský kraj

Martin Žežule.

Zdeslavice - Čáslavský kraj

Mikuláš Prach.

Od Střechova po Zdeslavice se považuje dle berní ruly součet původních svobodných dvorů na 16.

Svobodné dvory řídící se zemskými deskami

Následující dvory byly nejspíše původně svobodné, ale v časech této berní ruly byly již v držení vrchnostenském či jiným způsobem, který nelze považovat za svobodnický.

Lipnice nad Sázavou [Lipnice] - Čáslavský kraj

Pan nejvyšší leitnant Dominik de Cado.
(Pozn.: údaj je veden mezi svobodníky, ale titulatura držitele tomu neodpovídá. Patrně jde o chybu a dvůr správně patří do kategorie, ve které jej uvádím.)

Zaříčany - Čáslavský kraj

Paní Lidmila Klusáková.

Radíkovice - Čáslavský kraj

Pan Bohuslav Mitrovský.

Petrkov - Čáslavský kraj

Pan Jindřich Bošinský.

Horní Rápotice [Rapotice] - Čáslavský kraj (nejasná topografie)

Pan Václav Kekule.

dvůr Brantenhof - Čáslavský kraj (neznámá topografie)

Pan Frydrych z Brantenhofu.

Vrdy - Čáslavský kraj

Svobodný dvůr (bez dalšího specifikování).

Suma sumarum

Velikosti dvorů se pro účel vyměření berně počítají z jakéhosi předpokládaného, historického svobodného početního dvoru, který má výměru 100 korců rolí (1 korec/strych = 2877,5 m2; tedy 100 korců byl pozemek o rozloze 28,775 ha), což je čtyřnásobek početní poddanské usedlosti. Tento teoretický rozpad svobodství na menší díly je u každého výše uvedeného místa naznačen.
Pak tedy berní rula celkem počítá ve Vltavském kraji držbu dvorů:

  • JMti Cís. svobodníků: 68,
  • svobodných dvorů řídících se zemskými deskami: 5.

Zdroje
Archiv český: Staré písemné památky české i moravské. Praha: Komise knihkupectví Bursák a Kohout, 1913, 29, s. 272-300. ISSN 1211-8958. Dostupné online.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.
Beneš František. Berní rula 10, Kraj Čáslavský I/Berní rula 11, Kraj Čáslavský II. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1953. 2 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!