Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1789 - ostatní kraje

Kompletní rozpis držení svobodného majetku v Prácheňském, Plzeňském, Žateckém, Rakovnickém, Litoměřickém, Mladoboleslavském a Královéhradeckém kraj roku 1789.

Prácheňský kraj

Pohorovice [Pohořovice] - Prácheňský kraj

Václav Říha (dvůr č.p. 8), manželé Ecklovi (dvůr č.p. 18), Václav Pludaumüller (chalupa č.p. 10), dědictví po Schneiderovi (č.p. 17), Jakub Filip (chalupa č.p. 20).

Kloub - Prácheňský kraj

dědictví po Josefu Manlicherovi (dvůr č.p. 4).

Škvořetice [Škvoretice] - Prácheňský kraj

Vojtěch Švela (chalupa č.p. 5).

Záhrobí - Prácheňský kraj

Václav Hřímal a Jan Procházka [Procháska] (dvůr).

Klášterský Mlýn [Klostermühl] - Prácheňský kraj

Jan a Adam Habelové (dvůr č.p. 1).

Bajerov [Bayerhof] - Prácheňský kraj

Josef Kollman (dvůr č.p. 3, chalupa č.p. 4 a 5).

Peklo [Höll] - Prácheňský kraj

Josef Ertl (dvůr).

Čimelické panství - Prácheňský kraj

Karel Gottfried svobodný pán von Biesingen (2 dvory).

Sochovice - Prácheňský kraj

Josef hrabě von Kollowrat (dvůr).

Malá Chmelná - Prácheňský kraj

Schüttenhofer (sušický) Stadtgemeinde (dvůr).

Makov - Prácheňský kraj

Barbora von Bieschin (dvůr), Josef hrabě Belasi (dvůr).

Plzeňský kraj

Dlažov [Glossau] a Spůle [Spula] - Plzeňský kraj

František Pauer (2 dvory).

Pocinovice [Potčovice] - Plzeňský kraj

Ferdinand hrabě zu Trauttmannsdorf (dvůr).

Věvrov [Webrova] - Plzeňský kraj

manželé Platzerovi (dvůr).

Oprechtice [Voprechtice] - Plzeňský kraj

Matěj Vokurka (dvůr).

Čankov (u Stráže) [Neustadtl] - Plzeňský kraj

Neustadler Bürger (Čenkovský dvůr).

Těchlovice - Plzeňský kraj

František Josef Lippert (dvůr č.p. 1), Jakub Möstel (usedlost č.p. 2), dědictví po Václavu Křížovi (dvůr č.p. 9), dědictví po Matěji Křížovi (dvůr č.p. 10), Jan Weschta (usedlost č.p. 11), Petr Rataj (dvůr č.p. 27), Josef Křelovec (dvůr č.p. 32).

Loučim [Lautschin] - Plzeňský kraj

Vít Winter (dvůr).

Žatecký kraj

Lišnice - Žatecký kraj

dědictví po Antonínu von Audrick (dvůr).

Saběnice - Žatecký kraj

Brixer (mostecký) Stadtgemeinde (dvůr), Zuzana Máslová (dvůr).

Žiželice - Žatecký kraj

Anna Františka von Milach.

Havraň [Habern] - Žatecký kraj

Matěj Scheitzlich (dvůr).

Čeradice - Žatecký kraj

Jakub Wimmer (Rittersitz).

Rakovnický kraj

Kosoř - Rakovnický kraj

Vyšehradská kapitula (dvůr).

Litoměřický kraj

Stadice - Litoměřický kraj

František Antonín hrabě von Nostic (2 dvory), František Josef Friedl (dvůr).

Vrchoslav [Rosenthal bei Graupen] - Litoměřický kraj

Ignác Kupka (dvůr).

Mladoboleslavský kraj

Týn - Mladoboleslavský kraj

Vincent hrabě von Waldstein (dvůr).

Královéhradecký kraj

Huntířov [Güntersdorf] - Královéhradecký kraj

Jan Antonín Hampl (pozemky).

Horní Černůtky [Čermutka] - Královéhradecký kraj

královéhradecké jezuitské kolegium.

Nahořany - Královéhradecký kraj

Johana Thüm (dvůr).

Z německy psaného originálu jsou v případě nejednoznačnosti či dvojznačnosti uvedena v hrananých závorkách původní pojmenování.
U některých míst se ani za pomoci topografie svobodníků Jaroslava Vaniše nepodařilo přesně stanovit polohu místa. Pokud dokážete tuto informaci doplnit, kontaktujte mě.
Kurzívou jsou zapsána pravděpodobná nesvobodnická držení svobodného majetku.

Zdroje
Tvrdý, František Xaver. Pragmatische Geschichte der böhmischen Freysassen. Praha: F.J.Scholl, 1804. s. 205-246. Dostupné online.
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.
Cikhart, Roman. Svobodnícké rody na Táborsku v 18. stol. Jihočeský sborník historický roč. III., 1930. s. 48-60.
Cikhart, Roman. Staré rody selské na Táborsku. Týdeník „Náš kraj“ číslo 14, 16-18, 20, 23, 25, 26 ve dnech 7. 4. – 30. 6. 1944.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!