Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bělbožice

Základní informace
Historické zařazení:Rakovnický kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Čistá (2,4 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

K roku 1544 se zde uvádí Anna Macáková, dědinice z Břežan, s obnoveným vkladem na poplužní dvůr v Gelbořicích (!).

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!