Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bohumil (u Kostelce n. Černými lesy)

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Penčice (2,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Roku 1584 koupil svobodný dvůr Matyáš Sobek z Šemberu, erbovní měšťan. Tento rod se usadil v Kostelci nad Černými lesy a splynul s měšťanstvem.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Bohumil (u Kostelce n. Černými lesy), Kouřimský kraj

Paní Kateřina Sobkovna.
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Zdroj
Mrvík, Vladimír Jakub. Pauperizace raně novověké nižší šlechty v Čechách a její (zkreslený) úbytek v pramenech hromadné povahy. In Historická demografie. Roč. 40, č. 1 (2016), s. 1-47.

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!