Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bukvice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Třebeč (3,0 km), Čeřejov (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Roku 1579 dán z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodník Jakub v Bukvici - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!