Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Dolánky

Základní informace
Historické zařazení:Žatecký kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz (nejasná topografie)
Poznámka:snad u Žlutic, dnes posunuté kvůli vodní nádrží Žlutice

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Dolánky, Žatecký kraj

dvůr držel p. Sekerka, nyní sedlák usedlý
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!