Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Dolní Vlence

Základní informace
Alternativní název:Lemč
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:původně část obce byl dvůr Lemč, druhá dvůr Vlenec panství Karlštejn
Svobodství v okolí:Drahlovice (4,4 km)

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Dolní Vlence/Vlence, Podbrdský kraj

2 svobodství - Jan Kuneš z Lukovce a ve Vlencích platí berni z ovčáckého mistra a 2 pacholků, Mikoláš Kuneš na Vlencích
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Dolní Vlence/Lemč, Podbrdský kraj

manství robotní Lemč ke Karlštejnu drží Bartoloměj Rous
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!