Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Dvorecko

Základní informace
Alternativní název:Viceměřice, Vicoměřice, Viceměřičky
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Pertoltice (3,0 km), Šlechtín (3,0 km), Prostřední Ves (3,0 km), Budkovice (3,7 km), Měchonice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Roku 1543 obnovil Zikmund z Viceměřic svůj vklad na poplužní dvůr ve Viceměřicích1).

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!