Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Hřebeny

Základní informace
Alternativní název:Hartenberg
Historické zařazení:Loketský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz (nejasná topografie)
Poznámka:nepřesně specifikované jako panství Hartenberg
Svobodství v okolí:Lomnice (u Sokolova) (4,4 km)

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Hřebeny, Loketský kraj

vedeno svobodství bez detailů, panství Hartenberg
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!