Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Hvozdno

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Zdíkovice (zaniklá ves) (1,7 km), Tuchonice (3,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Postavení svobodného dvora ve Hvozdně je poměrně sporné. Roku 1571 se k němu hlásí svobodníci Šimon Smrž z Popovic a Vavřinec z Hvozdna, kteří jej drží po svém otci Václavovi Smržovi. Po prodeji minimálně části dvora koncem 16. století Vladislavu Hozlauerovi z Hozlau ovšem začíná s týnskými měšťany spor o určení dvora, jelikož týnští jej považují za své manství1).

Zdroje
1) NA, Stará manipulace, sign. M 87/2.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!