Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Lučkovice

Základní informace
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Míreč (1,7 km), Kožlí (u Myštic) (2,2 km), Strážovice (3,2 km), Radobytce (3,9 km), Cerhonice (4,8 km), Pohoří (u Mirovic) (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Roku 1543 obnovil Martin Patecký z Lučkovic, svobodník, svůj vklad na poplužní dvůr Nučkovicích[!], kde sám sedí1).

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!