Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Senomaty

Základní informace
Historické zařazení:Rakovnický kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

„Léta božího 1531 v úterý po ... Šimon rychtář koupil jest svobodství s rychtou od Jana starého rychtáře... v těch mezích a v právech i svobodách tak jakž ta rychta senomatská od starodávna v svobodství byla a v držení i užívání a to za 145 kop míšenských...“ (Pozemková kniha z velkostatku Křivoklát 1530-1589).

Původně tedy snad svobodství/manství postupně se transformující v běžnou rychtu velkostatku.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!