Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Soběhrdy

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Petroupim (1,9 km), Petroupec (2,0 km), Přestavlky (u Čerčan) (3,6 km), Kácova Lhota (3,9 km), Dlouhé Pole (4,3 km), Mačovice (4,5 km), Věřice (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je okolo roku 1360 ...Czenko de Sobyehyrd...

Roku 1563 obnovil Jan Malíků, syn nebožtíka Mikuláše Malíka, dědiníka ze vsi Soběhrd, vklad na poplužní dvůr v Soběhrdech1).

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!