Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Věřice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Čeňovice (1,9 km), Struhařov (2,3 km), Dlouhé Pole (2,5 km), Petroupim (2,9 km), Petroupec (3,1 km), Kácova Lhota (3,3 km), Pecínov (4,6 km), Soběhrdy (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1407 ...Joh. cliens de Wierzicz...

Roku 1571 prodal Martin Vožehů, svobodník, své pusté dvořiště ve vsi Věřicích Elišce Záhorové ze Lhotic a na Čeňovicích1).

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!