Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1789 - Berounský kraj

Kompletní rozpis držení svobodného majetku v Berounském kraji roku 1789.

Ouštice - Berounský kraj - první svobodnická čtvrť

Jan Josef Klepsch (dvůr č.p. 10, židovská chalupa I.), František Tureček (chalupa č.p. 8), Jan Hrubeš (chalupa č.p. 9), Jiří Brožek (chalupa č.p. 6).

Chvojínek - Berounský kraj - první svobodnická čtvrť

Pavel Sazima (dvůr č.p. 15), Václav Jindrák (chalupa č.p. 14).

Přibyšice - Berounský kraj - první svobodnická čtvrť

František Václav Mlíkovský (dvůr č.p. 1), sirotci Jana Mlíkovského a Jan Mlíkovský (chalupa  č.p. 7), Josef Mlíkovský (chalupa  č.p. 15), Prokop Paris (dvůr č.p. 2), František Václav Mlíkovský (dvůr č.p. 18), Vojtěch Březina (chalupa  č.p. 3), Jan Březina (chalupa  č.p. 4).

Loutí - Berounský kraj - první svobodnická čtvrť

Jan Žižka [Žiška] (chalupa  č.p. 2), Jan Gut (chalupa  č.p. 5), Rosalia von Neuberg (pozemky - přidruženy k velkostatku Jablonná).

Podmaršovice [Dolní Maršovice] - Berounský kraj - první svobodnická čtvrť

František Pavlát (dvůr č.p. 2, židovská chalupa I.).

Řehovice - Berounský kraj - první svobodnická čtvrť

Ludmila Loudová (dvůr č.p. 5), Václav Skydánek (chalupa č.p. 1), Vojtěch Pavlát (chalupa č.p. 9), Vojtěch Pavlát (dvůr č.p. 6, židovská chalupa I.), Jan Skydánek (dvůr č.p. 10).

Nahoruby - Berounský kraj - první svobodnická čtvrť

Jakub Karkl (dvůr č.p. 8, chalupa č.p. 7), Matěj Karkl (chalupa č.p. 11), Antonín Marešovský (chalupa č.p. 12), sirotci Jana Březiny (dvůr č.p. 14, chalupa č.p. 33, 34 a 38), Jan Hodík (chalupa č.p. 21 a 22),  Arnošt hrabě Pachta (dvůr - přidružen k velkostatku Tloskov).

Teletín - Berounský kraj - první svobodnická čtvrť

Karel Zikan (dvůr č.p. 2), František Stibůrek (chalupa  č.p. 1), Martin Karpíšek (chalupa  č.p. 3), sirotci Jana Přesličky (chalupa  č.p. 4), Josef Zikan (dvůr č.p. 7), Dominik Ježek (chalupa  č.p. 15), dědictví po Františku Jaroškovi (dvůr č.p. 8, chalupa č.p. 16, 17 a 18, židovská chalupa IX., kovárna č.p. 10).

Chleby - Berounský kraj - první svobodnická čtvrť

Vojtěch a František Březinovi (dvůr č.p. 7), Tomáš Brožek (chalupa  č.p. 3).

Krhanice [Krchanice] - Berounský kraj - první svobodnická čtvrť

František Stibůrek (chalupa  č.p. 17), František Josef hrabě z Vrtby (dvůr - přidružen k velkostatku Konopiště).


Vysoký Újezd [Újezd] - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Jan Pulkrábek (usedlost č.p. 9), Josef Křemen (usedlost č.p. 10), Tomáš Kavka [Kafka] (usedlost č.p. 16, chalupa č.p. 23).

Červený Újezd - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť, částečně Táborský kraj

Jan Duchoň (usedlost č.p. 12), Václav Duchoň (chalupa č.p. 13), Petr Duchoň (usedlost č.p. 14), Tomáš Peclinovský [Pečlinovský] (usedlost č.p. 15), 2 obecní chalupy (č.p. 18 a 21), Maria Anna Reck von Schwarzbach (dvůr - přidružen k velkostatku Vyšetice)kníže von Schwarzenberg (část panství).

Ješetice - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

František Křemen (usedlost č.p. 2), Jan Louda (usedlost č.p. 3), Jan Louda (usedlost č.p. 4), Jindřich hrabě von Biesingen (dvůr - přidružen k velkostatku Smilkov), Josef Jenšík z Ježova (dvůr), obecní chalupa (č.p. 5).

Větší Hulín - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Tomáš Šiška (usedlost č.p. 1, chalupa č.p. 2), Josef Šiška (chalupa č.p. 3), Anna Šišková (chalupa č.p. 4), Pavel Jindrák (chalupa č.p. 5).

Menší Hulín - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Josef Jindrák (usedlost č.p. 6), Vojtěch Jindrák (usedlost č.p. 7, chalupa č.p. 8).

Horní Křenovičky - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Vojtěch Hodík (chalupa č.p. 2), Václav Varek (chalupa č.p. 3), Matěj Hodík (usedlost č.p. 4).

Dolní Křenovičky - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Martin Hodík (usedlost č.p. 5), Tomáš Straka (usedlost č.p. 6), Kateřina Hodíková (chalupa č.p. 7 a 8), František Tůma (chalupa č.p. 10), obecní chalupa (č.p. 9), židovská chalupa (I.).

Kuní - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Martin Kučera (chalupa č.p. 2), František Kučera (usedlost č.p. 3), Jan Vlk (usedlost č.p. 13), Ludmila svobodná paní von Biesingen (dvůr - přidružen k velkostatku Smilkov), židovská chalupa (I.).

Vilasova Lhota - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Václav Kos (chalupa č.p. 2), Pavel Soběslavský (chalupa č.p. 4), Václav Skála (usedlost č.p. 10), Václav Crkovský (usedlost č.p. 12), Polyxena Šišková von Stöckhölzer (dvůr).

Ředice - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Tomáš Stibor (usedlost č.p. 7), Vít Stibor (chalupa č.p. 8), Matěj Vilas (chalupa č.p. 9), Ondřej Šimek a František Kunsta (chalupa č.p. 13), Jan Šimek (usedlost č.p. 14), Vojtěch Stibor (usedlost č.p. 17).

Řenkov - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Matěj Suchan (usedlost č.p. 5), 3 židovské chalupy (I., II. a III.).

Říkov - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Martin Krejčí (usedlost č.p. 1), Josef Veselý (chalupa č.p. 3), židovská chalupa (I.).

Zahrádka - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Jan Hulínský (dvůr č.p. 3, chalupa č.p. 3, 4 a 5), Tomáš Hodík (chalupa č.p. 6), Martin Louda (dvůr č.p. 7), Martin Jindrák (dvůr č.p. 8), Jan Baptista von Balzano (hostinec č.p. 9), Marie Anna Zimmermannová (chalupa č.p. 11), potomci po meči (agnati) Jana Viléma Mladoty (pozemky), Magdalena Karvínská z Karvína (hostinec), obecní chalupa (č.p. 15).

Jickovice - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť, částečně Táborský kraj

Jan Švejda (chalupa), Jan Velíšek (chalupa), Jakub Švejda (chalupa), Martin Velíšek (chalupa), kníže von Schwarzenberg (část panství).

Lovčice - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

kníže Lobkovic (statek - přidruženo k velkostatku Kosova Hora).

Moraň (dnes zaniklá vinou Slapské přehrady) a Malčany - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Jan Hotcovec (statek).

Sudovice - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Manželé Hilbertovi von Schüttelsberg (přidruženo k velkostatku Sudovice).

Bolechovice - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Svobodná paní von O'Byrn (2 dvory -přidruženy k velkostatku Bolechovice).

Kosova Hora [Amschelberg] - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Václav Halánek (hostinec).

Skuhrov a Veselíčko - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Norbert Malíček (dvůr).

Šanovice - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Hraběnka von Oppersdorf (dvůr).

Mlékovice, Zahořany [chybně Nahořany] a Pohoří - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

Arnošt hrabě Pachta (dvory - přidruženy k velkostatku Tloskov).

Vysoká Lhota - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

František Josef hrabě z Vrtby (statek - přidružen k velkostatku Konopiště).

Rudoltice - Berounský kraj - druhá svobodnická čtvrť

František Hennewarth, I.U.D. (pozemky - přidruženy k velkostatku Tvoršovice).

Z německy psaného originálu jsou v případě nejednoznačnosti či dvojznačnosti uvedena v hrananých závorkách původní pojmenování.
U některých míst se ani za pomoci topografie svobodníků Jaroslava Vaniše nepodařilo přesně stanovit polohu místa. Pokud dokážete tuto informaci doplnit, kontaktujte mě.
Kurzívou jsou zapsána pravděpodobná nesvobodnická držení svobodného majetku.

Zdroje
Tvrdý, František Xaver. Pragmatische Geschichte der böhmischen Freysassen. Praha: F.J.Scholl, 1804. s. 205-246. Dostupné online.
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.
Cikhart, Roman. Svobodnícké rody na Táborsku v 18. stol. Jihočeský sborník historický roč. III., 1930. s. 48-60.
Cikhart, Roman. Staré rody selské na Táborsku. Týdeník „Náš kraj“ číslo 14, 16-18, 20, 23, 25, 26 ve dnech 7. 4. – 30. 6. 1944.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!