Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Řimovice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Pavlovice (2,2 km), Doubí (u Pavlovic) (2,4 km), Skalkov (2,6 km), Čechov (3,3 km), Malovidy (4,1 km), Petříny (4,3 km), Tehov (4,7 km), Miřetice (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1380 ...Pessiko Wydrziduch de Rzimowicz...

Předtím se jméno Buriana Hory vyskytuje ve vsi Čeňovice.

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Řimovice, Kouřimský kraj

Burian Hora z Řimovic platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Řimovice/Římovice, Kouřimský kraj

2 svobodství - Ondřej Římovský, Jiřík Římovský
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Řimovice, Kouřimský kraj

Josef Karel Přibyl [Přibil] (dvůr č.p. 1), Josef Karel Přibyl [Přibil] (usedlost č.p. 2), František Přibyl [Přibil] (usedlost č.p. 3).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!