Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Skalkov

Základní informace
Alternativní název:Čáslavice, Čáslavičky, Skalkovsko, Skalkovice
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Řimovice (2,6 km), Krasovice-Krasejovka (2,7 km), Krasovice (2,8 km), Malovidy (3,1 km), Dub (3,9 km), Miřetice (4,3 km), Pavlovice (4,4 km), Mlýnce u Načeradce (zaniklá ves) (4,5 km), Doubí (u Pavlovic) (4,6 km), Čechov (4,7 km), Pravonín (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Skalkov/Čáslavice, Kouřimský kraj

Vavřinec Oustajovec drží dvůr po předcích a troje svobodství ve vsi Čáslavicích, ¼ míle od Vlašimě. Kvat. trh. 1549: Jetřich Tluksa z Vrábí Vavřincovi.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Skalkov/Čáslavice, Kouřimský kraj

Václav Austovec z Čáslavic
přejít na záznam v soupisu

Čáslavice či Čáslavičky byly pravděpodobně rozptýlené dvory rozkládající se v sousedství dnešního Skalkova, především ve směru k Vracovicím. Svědčí pro to jednak závěry Jaroslava Vaniše, který průzkumem pramenů ztotožnil svobodné majitele psané v 16. století z Čáslavic s majiteli psanými na Skalkovicích, jednak závěry Miroslava Šindeláře, který lokalizoval polní trať „Na Bělouchově“, jež dodnes nese název po jednom z dvorů v Čáslavicích, který byl v 16. století v držení Mikuláše Běloucha z Čáslavic. Nelze též vyloučit, že pozůstatky po stavení v půli cesty mezi Vracovicemi a Skalkovem (právě na zmíněné polní trati „Na Bělouchově“) nejsou pozůstatky po části Bělouchovského gruntu, jež byl v 16. století rozdělen, a stejně jako ostatní dvory v okolí, po částech přešel do majetku panství Vlašim.

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!