Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Býšov

Základní informace
Alternativní název:Bejšov
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Buzkov (3,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Býšov, Prácheňský kraj

Jan Bejšovec z Bejšova a v Dasném
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Býšov, Prácheňský kraj

Jan Bejšovec z Bejšova (a v Dasném u Hluboké n. Vltavou)
přejít na záznam v soupisu

Krátká existence tohoto svobodství souvisí patrně s chudnutím vladyckého rodu Býšovců z Býšova. V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!