Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bajerov

Základní informace
Alternativní název:Bayerhof, Schoberhof
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Peklo (2,9 km), Valšův dvůr (u Sušice) (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Listinou Karla IV. z 11. dubna 1356 byl udělen Heinczlinovi Baderovi (Bayerovi) za pomoc při budování silnice z Pasova do Čech dědičně lán země mezi Losenicí a Červenou.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Bajerov, Prácheňský kraj

malé svobodství drží Jan Holý
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Bajerov, Prácheňský kraj

Josef Kollman (dvůr č.p. 3, chalupa č.p. 4 a 5).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!