Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bukovina-Huntířov (u Kocléřova)

Základní informace
Alternativní název:Güntersdorf
Historické zařazení:Hradecký kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:na hranici s obcí Huntířov (Güntersdorf), dvůr Vrchní Kaclířov
Svobodství v okolí:Kocléřov (3,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Dle desk zemských dochází roku 1543 k obnovenému vkladu: „...v Bukovině jeden člověk se čtrnácti pruty dědin majestátem krále Ludvíka slavné paměti jest z manství osvobozen“.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Bukovina-Huntířov (u Kocléřova), Hradecký kraj

Jan Weczl (hamfeštní dvůr)
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Bukovina-Huntířov (u Kocléřova)/Güntersdorf, Královéhradecký kraj

Jan Antonín Hampl (pozemky, připsáno k Huntířovu).
přejít na záznam v soupisu

Ze stabilního katastru (1841) vyplývá lokalizace svobodného dvora do Bukoviny č.p. 19 a 20.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!