Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bukovina-Huntířov (u Kocléřova)

Základní informace
Alternativní název:Güntersdorf
Historické zařazení:Hradecký kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:na hranici s obcí Huntířov (Güntersdorf), dvůr Vrchní Kaclířov
Svobodství v okolí:Kocléřov (3,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Dle desk zemských dochází roku 1543 k obnovenému vkladu: „...v Bukovině jeden člověk se čtrnácti pruty dědin majestátem krále Ludvíka slavné paměti jest z manství osvobozen“.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Bukovina-Huntířov (u Kocléřova), Hradecký kraj

Jan Weczl (hamfeštní dvůr)
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Bukovina-Huntířov (u Kocléřova)/Güntersdorf, Královéhradecký kraj

Jan Antonín Hampl (pozemky, připsáno k Huntířovu).
přejít na záznam v soupisu

Ze stabilního katastru (1841) vyplývá lokalizace svobodného dvora do Bukoviny č.p. 19 a 20.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!