Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Klášterský mlýn

Základní informace
Alternativní název:Klostermühl
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Stupna (4,4 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Klášterský mlýn/Kloster-mühl, Prácheňský kraj

malé svobodství drží Šimon Kostermühl
přejít na záznam v soupisu

Příjmení Kostermühl pravděpodobně přechází do tvaru Klostermann. K roku 1706 se zde vyskytují svobodníci Klostermannové.

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Klášterský mlýn, Prácheňský kraj

Jan a Adam Habelové (dvůr č.p. 1).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!