Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kuníček

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Kuní (0,8 km), Petrovice (1,7 km), Zahrádka (u Petrovic) (1,8 km), Vilasova Lhota (2,5 km), Řenkov (3,2 km), Záluží (u Kovářova) (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1260 ...Jacobus de Cunyc...

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Kuníček, Vltavský kraj

2 svobodství - Tiburci z Kuníčka, bezejmenní „z Kuníčka“ (sprv. Jan Zábrha)
přejít na záznam v soupisu

1624: v listině ke chlumeckému panství (Vysoký Chlumec) jsou zde vedeni svobodníci Tiburci, Jan Jandera a Šimon.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!