Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Liblice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Přistoupim (2,4 km), Bylany (2,4 km), Chrást (u Kostelce n. Černými lesy) (4,2 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1289 ...Lublicensem curiam et II villas cum Brod oppido spoliarunt...

Roku 1562 proběhlo dělení dědictví mezi Martinem, nápravníkem z Liblic, a jeho sestrami. Martinovi patřily ještě dědiny v Přistoupimi1).

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!