Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Osikovec

Základní informace
Alternativní název:Vosikovec
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Bydlín (0,5 km), Babčice (0,8 km), Dolní Světlá (1,0 km), Lhotka (u Zadní Lomné) (1,2 km), Horní Světlá (1,5 km), Domamyšl (1,6 km), Bradáčov (2,3 km), Zadní Střítež (2,6 km), Lejčkov (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Historie Osikovce je převážně spjata s rodem Lhotků ze Lhotky a Babčic, kteří jej i založili.

Osikovec, někdy psán jako Horní Bydlín, je historicky úzce spjat se sousedním Bydlínem, není tedy neobvyklé, je-li jedna obec vydávána za druhou. V soupisu z roku 1654 je proto Osikovec zahrnut jako součást Bydlína.

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Osikovec, Táborský kraj

František Vosikovský (chalupa č.p. 1), Václav Koktan (chalupa č.p. 2), Pavel Matoušů (chalupa č.p. 3), Jiří Princ (chalupa č.p. 4), Jan Krch (mlýn č.p. 28), Pavel Lhotka (usedlost  č.p. 29, židovská chalupa V.).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!