Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Prostřední Ves

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Šlechtín (0,6 km), Dvorecko (3,0 km), Budkovice (4,7 km), Pertoltice (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1381 ...in villa Prossyednyeywssy M. decessit, proclam. in Czaslauiam...

Roku 1543 obnovil vklad na pustý dvůr v Prostřední Vsi s lánem dědiny v Chaníkově Jan a Martin Zemanové z Prostřední Vsi1).

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!