Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Skočkov (Zálesí u Batňovic)

Základní informace
Alternativní název:Donátův dvůr
Historické zařazení:Hradecký kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:panství Náchod
Svobodství v okolí:Suchovršice (2,6 km), Rtyně v Podkrkonoší (2,9 km), Libňatov (3,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


V archivu náchodského panství1) jsou k selskému povstání roku 1775 vedena svobodství náchodského panství (ve vsích Rybnících, Žabokrcích, Vysoké Srbské, Brném, BabímRtyni, Skočkově, Libňatově, Maršově, Studnicích, Brusnici, Slatině - svobodník a rychtář Václav Řehák, Suchovršicích a v městečku Hronově) jako zcela loajální k vrchnosti. Dále jsou zde zmíněna práva a povinnosti (vozit sůl, víno, zavazadla vrchnosti), jež jim byla dávno v minulosti vrchností udělena.

Doplňkové zdroje
1) Hraše, J.K. Příspěvky k selskému povstání na Náchodsku r. 1775. In: Památky archaeologické a místopisné, 1899/6-7. Praha: Archaeologický sbor Musea království Českého, 1878-1913. s. 515-517. Dostupné online.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!