Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Studnice

Základní informace
Historické zařazení:Hradecký kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:panství Náchod
Svobodství v okolí:Horní Rybníky (4,8 km), Staré Město nad Metují (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


V archivu náchodského panství1) jsou k selskému povstání roku 1775 vedena svobodství náchodského panství (ve vsích Rybnících, Žabokrcích, Vysoké Srbské, Brném, BabímRtyni, Skočkově, Libňatově, Maršově, Studnicích, Brusnici, Slatině - svobodník a rychtář Václav Řehák, Suchovršicích a v městečku Hronově) jako zcela loajální k vrchnosti. Dále jsou zde zmíněna práva a povinnosti (vozit sůl, víno, zavazadla vrchnosti), jež jim byla dávno v minulosti vrchností udělena.

Doplňkové zdroje
1) Hraše, J.K. Příspěvky k selskému povstání na Náchodsku r. 1775. In: Památky archaeologické a místopisné, 1899/6-7. Praha: Archaeologický sbor Musea království Českého, 1878-1913. s. 515-517. Dostupné online.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!