Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Stadice

Základní informace
Historické zařazení:Litoměřický kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o Stadicích pochází již z Kosmovy kroniny (kolem roku 1125). Stadice byly od dob Přemyslovců obdarovány zvláštním privilegiem srovnatelným s manstvím. Privilegium bylo několikrát v historii písemně potvrzováno. Mezi svobodníky začali být psáni až od roku 1675.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Stadice, Litoměřický kraj

3 svobodství se zvláštním privilegiem (bez uvedení držitelů)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Stadice, Litoměřický kraj

František Antonín hrabě von Nostic (2 dvory), František Josef Friedl (dvůr).
přejít na záznam v soupisu

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!