Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Svrabov

Základní informace
Alternativní název:Srabov
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Balkova Lhota (1,4 km), Kvěchův Mlýn (u Tábora) (3,9 km), Moraveč (4,4 km), Vlásenice (4,8 km), Býšov (zaniklá ves) (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Svrabov, Bechyňský kraj

Václav Šiška z Jamolice [Zamoliře] a v Srabově (platí berni ze 3 poddaných a 1 komína) - psán mezi svobodníky, patří ale k rytířskému stavu
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Svrabov/Srábov, Bechyňský kraj

p. Václav Šiška z Jamolice a v Srábově (psán do rytířského stavu) + má 2 poddané.
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Václav Šiška z Zamoliře (čti Jamolice) a v Srabově platí berni ze 3 poddaných a 1 komína (1603) — roku 1615 a 1620 je mezi stavem rytířským zapsán Václav Šiška z Jamolice a v Srabově s berní ze 2 lidí.

1624: v listině ke chlumeckému panství (Vysoký Chlumec) je uvedeno, že zde byla dva svobodníci, nyní ovšem pusto.

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!