Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Svrabov

Základní informace
Alternativní název:Srabov
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Balkova Lhota (1,4 km), Kvěchův Mlýn (u Tábora) (3,9 km), Moraveč (4,4 km), Vlásenice (4,8 km), Býšov (zaniklá ves u Jistebnice) (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1318 ...Bartuss de Klokot sive de Surabova...

Kmetcí dvůr ve Svrabově byl na konci 15. století v držení bratrů Václava a Martina Kršňáků z Milevska a Balkovy Lhoty.

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Svrabov, Bechyňský kraj

Václav Šiška z Jamolice [Zamoliře] a v Srabově (platí berni ze 3 poddaných a 1 komína) - psán mezi svobodníky, patří ale k rytířskému stavu
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Svrabov/Srábov, Bechyňský kraj

p. Václav Šiška z Jamolice a v Srábově (psán do rytířského stavu) + má 2 poddané.
přejít na záznam v soupisu

1624: v listině ke chlumeckému panství (Vysoký Chlumec) je uvedeno, že zde byla dva svobodníci, nyní ovšem pusto.

I když je zde existence nějakého svobodství naznačena, písemné prameny nejmenují nikoho jiného než příslušníky rytířského stavu.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!