Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Svrabov

Základní informace
Alternativní název:Srabov
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Balkova Lhota (1,4 km), Kvěchův Mlýn (u Tábora) (3,9 km), Moraveč (4,4 km), Vlásenice (4,8 km), Býšov (zaniklá ves) (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1318 ...Bartuss de Klokot sive de Surabova...

Kmetcí dvůr ve Svrabově byl na konci 15. století v držení bratrů Václava a Martina Kršňáků z Milevska a Balkovy Lhoty.

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Svrabov, Bechyňský kraj

Václav Šiška z Jamolice [Zamoliře] a v Srabově (platí berni ze 3 poddaných a 1 komína) - psán mezi svobodníky, patří ale k rytířskému stavu
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Svrabov/Srábov, Bechyňský kraj

p. Václav Šiška z Jamolice a v Srábově (psán do rytířského stavu) + má 2 poddané.
přejít na záznam v soupisu

1624: v listině ke chlumeckému panství (Vysoký Chlumec) je uvedeno, že zde byla dva svobodníci, nyní ovšem pusto.

I když je zde existence nějakého svobodství naznačena, písemné prameny nejmenují nikoho jiného než příslušníky rytířského stavu.

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!