Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1615

Tento soupis svobodství a jejich držitelů v Čechách roku 1615 vychází z rukopisu berního rejstříku uloženého v zemských deskách, konkrétně zpracovaného z jeho přepisu Augusta Sedláčka (Rozvržení sbírek a berní r. 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími berníky učiněné), který byl doplněn chybějícími údaji z fondu berní ruly.

Barevné rozlišení v mapě zohledňuje původní zařazení do krajů (šedá pak značí svobodství již nedržená svobodníky). Jako všechny podobné rejstříky, i tento zcela jistě z různých důvodů nepokrývá veškerý výskyt svobodníků na daném území, případně jsou jména a místa nepřesná nebo zkomolená. Navíc oproti podobným rejstříkům z této doby je tento viditelně neúplnější a u velké části zápisů zcela chybí uvedení sídla svobodníka.

Interaktivní mapa

Rejstřík míst

Obec/místo, kraj Přehled svobodství (není-li uvedeno, pak 1615)
Alberovice [mapa]
Arbelovice
Čáslavský kraj
3 dvory - Jonáš Brykcí z Arbelovic platí berni z 1 dvora a 2 poddaných, Matěj Vlasák platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie), Jiřík Pasecký z Arbelovic platí berni z 1 dvora a 2 poddaných.
Babčice [mapa]
Bechyňský kraj
2 dvory - Jan Babčický z Babčic platí berni z 1 dvora, Jan Lhotka (pravd. na Lhotce i v Babčicích) platí berni z 1 dvora a 1 člověka.
Bernartice [mapa]
Čáslavský kraj
Jiřík Bernartický z Bernartic platí berni z 1 dvora a z 1 poddaného.
Bolechovice [mapa]
Vltavský kraj
Jan Marků (neuvedena topografie) platí berni ze 2 dvorů.
Borovnice [mapa]
Čáslavský kraj
Matouš Pes (!) v Borovnici platí berni z 1 dvora.
Božetín [mapa]
Vltavský kraj
Bohuslav Červ z Božetína platí berni z 1 dvora.
Brzotice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan a Václav Janourkové společně platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie).
Březí [mapa]
Prácheňský kraj
Jan Toman, svobodník, platí berni z 1 dvora
(nejasná topografie)
Buková [mapa]
Čáslavský kraj
2 dvory - Jan a Martin Beledové společně platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie), Václav Kačer ve vsi Bákově (!) platí berni z 1 dvora.
Buzkov [mapa]
dříve Buskov, Buzkův/Beckovský mlýn
Prácheňský kraj
Bohuslav Kropáček z Bučkova platí berni z ½ dvora.
Čankovice [mapa]
Chrudimský kraj
Matěj Kohout jinak Zeman z Čankovic platí berni z 1 dvora.
Čečkov [mapa]
Kouřimský kraj
Jíra Křešin (neuvedena topografie) platí berni z ½ dvora.
Čechov [mapa]
dříve Peklov
Kouřimský kraj
Jiřík Čech (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Čejtice [mapa]
Čáslavský kraj
Vít Matějka z Čejtic platí berni z 1 dvora.
Červený Mlýn [mapa]
Dolní Bučice
Čáslavský kraj
Václav Červenej, mlynář s berní z 1 dvora (4 mlýnská kola)
Červený Újezdec [mapa]
Oujezdec
Bechyňský kraj
Lukáš Říhový z Oujezdce (nejasná topografie) platí berni z 1 dvora.
Číčovice [mapa]
dříve Čížov
Bechyňský kraj
Jan z Číčovic platí berni z 1 dvora.
Daměnice [mapa]
Kouřimský kraj
Jan Dvořák v Damenicích platí berni z 1 dvora.
Divišov [mapa]
Prácheňský kraj
Petr Čech platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie)
Dlažov [mapa]
Dlažkov
Plzeňský kraj
2 dvory - Jan Jilek v Dlažkově platí berni z 1 dvora, Tomáš Vavrovec z Dláčova platí berni z dílu 6. dvora svobodného.
Dolní Hrachovice [mapa]
Bechyňský kraj
2 dvory - Vilím Mazanej z Slavětína na Dolních Hrachovicích (stav rytířský) + 2 poddané a 1 mlýnské kolo, Jeroným a Jan Mazanej v Hrachovicích platí berni z 1 dvora.
Dolní Světlá [mapa]
Koktany
Bechyňský kraj
Jan, Adam bratři Koktani platí berni z 1 dvora a 1 kola.
Doubí [mapa]
u Pavlovic
Kouřimský kraj
Jan Douba (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Dub [mapa]
Kouřimský kraj
Jakub Zemanů z Dubu platí berni z 1 dvora;
tentýž Jakub ve vsi Dubu je uveden duplicitně i v Čáslavském kraji
Habrovčice [mapa]
Hrabovice
Čáslavský kraj
Matěj Žežhule ze vsi Hrabovic (!) platí berni z 1 dvora.
Hlivín [mapa]
dříve Chlivín
Kouřimský kraj
Tomáš z Hlivína platí berni z 1 dvora.
Holšice [mapa]
dříve Holušice, Houšice
Čáslavský kraj
Jonáš z Bínů ze vsi Holšic platí berni z 1 dvora.
Horní Černůtky [mapa]
dříve Čermutka
Hradecký kraj
Jiřík Kozina ve vsi Hořeních Černutkách platí berni z 1 dvora.
Horní Hrachovice [mapa]
Hrachovice
Bechyňský kraj
Václav, Bohuslav a Jarolím Zemanové (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora
Hoštice [mapa]
Bechyňský kraj
Jeroným a Matěj z Hoštic
Hrochovy Zderadiny [mapa]
Prostřední Zderadiny
Kouřimský kraj
Jan Urban z Prostředních Zderadin platí berni z 1 dvora.
Hroznice [mapa]
Kouřimský kraj
Mikuláš Bechyně z Hroznic platí berni z 1 dvora.
Hulín [mapa]
Vltavský kraj
Mikuláš Vilas [Pilas] (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Chleby [mapa]
Vltavský kraj
Martin Rubáš z Strhanic (správně pravd. z Chleb) platí berni z 1 dvora.
 
Chmelná [mapa]
Chmelné
Čáslavský kraj
5 dvorů - Jan Kubů a Jakub Zeman v Chmelném společně platí berni z 1 dvora, Jakub Přitasil a Havel Tománek společně platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie), Markyta Toulová z Krsovic platí berni z 1 dvora a 2 poddaných (pravd. sedí ve Chmelném), Jiřík Martinků a Anna pozůstalá vdova platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie), Bartoloměj Ptáček a Jan Tajz platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie).
Chotilsko [mapa]
dříve Chotilště
Podbrdský kraj
Václav Blaža Štěpánův v Chotylsku
Choustník [mapa]
Chustnice
Bechyňský kraj
Václav Kubart ve vsi Chustnici platí berni z 1 dvora.
Choustníkovo Hradiště [mapa]
dříve Hradiště
Hradecký kraj
Anna Halykova platí berni z ½ dvoru (neuvedena topografie, pravd. Holíková z Hradiště)
(nejasná topografie)
Chýstovice [mapa]
Chejstovice
Čáslavský kraj
3 dvory - Jan Dvořák z Chejstovic platí berni z 1 dvora, Šimon a Jan bratři Hálkové z Chejstovic společně platí berni z 1 dvora, Šimon Lipkovský z Chýstovic platí berni z 1 dvora.
Ješetice [mapa]
dříve Ještětice
Vltavský kraj
Jiřík Zemanů z Ješetic
Jetřichovec [mapa]
Jetřichoves
Bechyňský kraj
Martin Vilimů z Jetřichovsi platí berni z 1 dvora.
Jiřín [mapa]
Kouřimský kraj
Šimon Zdymer (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Jistebnice [mapa]
Bechyňský kraj
p. Václav Bejšovec v Jistebnici platí berni z 1 dvora (zapsán mezi městským stavem)
Jivno [mapa]
Bechyňský kraj
Vojtěch Vaclík z Jivna platí berni z 1 dvora.
Kačerov [mapa]
Čáslavský kraj
Jindřich Kamaryt Kačerovský platí berni z 1 dvora.
Kloub [mapa]
Prácheňský kraj
Matěj Daněk (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Klukovice [mapa]
Praha
Slánský kraj
Matěj Klukovský v Novém městě Pražském
Kobylí [mapa]
Kouřimský kraj
3 dvory - Mikuláš Zemanů z Kobylího platí berni z 1 dvora, Voldřich Albrecht z Kobího (!), Václav Zeman (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Kosoř [mapa]
Slánský kraj
Jan Zeman (a Petr Zeman, jeho syn) ze Statenic a v Kosoři platí berni z 1 dvora a 2 mlýnských kol.
Kozmice [mapa]
Bechyňský kraj
Jakub Dědin ze vsi Kozmic platí berni z 1 dvora.
Krasovice [mapa]
dříve Drahovice
Kouřimský kraj
Jan Vlasák (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Krhanice [mapa]
dříve Krchanice
Vltavský kraj
Šimon Řehoř z Chleb (správně pravd. z Krhanic) platí berni z 1 dvora.
Krchova Lomná [mapa]
dříve Lomná
Bechyňský kraj
3 dvory - Bohuslav Vondrák resp. vdova Dorota Lhotková ze Smyslova drží dvůr se 2 poddanými, Adam Krcha z 1 dvora v Lomné, bratři Jan a Bohuslav Vondrákové po Janu Vondrákovi z 1 dvora
Kuní [mapa]
Vltavský kraj
2 dvory - Pavel Jelec z Kuní, Havel Kučera z Kuní
Kuňovice [mapa]
Kunějovice
Čáslavský kraj
2 dvory - Václav Vysokej v Kunějovicích platí berni z 1 dvora, Jan Zich a Jan Lejčko (druhý sedí spíše v Miřeticích) společně platí berni z 1 dvora a 3 poddaných.
Květuš [mapa]
Květuše
Bechyňský kraj
3 dvory - Štěpán Mareš z Květuše platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola, Jan Chalupa z Květuše platí berni z 1 dvora, Václav Hrdoň z Květuše platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola.
Lejčkov [mapa]
Dvorce
Bechyňský kraj
Jiřík Lejčko ze Dvorců platí berni z 1 dvora.
Lesná [mapa]
dříve Lesné, Lestné
Čáslavský kraj
Petr Žák platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie).
Lhotka [mapa]
u Zadní Lomné, dříve Samoty, Lhota na Samotě
Bechyňský kraj
Jan Lhotka (pravd. na Lhotce i v Babčicích) platí berni z 1 dvora a 1 člověka.
Lhýšov [mapa]
dříve Lhejšov, Holejšov
Kouřimský kraj
Zikmund Hovorka (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Lidický dvůr [mapa]
Slánský kraj
Anna Litická platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie, sprv. Lidice u Otrub)
Lipkov [mapa]
Čáslavský kraj
Šimon Lipkovský z Lipkova platí berni z 1 dvora; Lipkovští bývají psáni spíše do Chýstovic.
Lobzy [mapa]
Plzeňský kraj
Vávra Jakeš ve vsi Lobes platí berni z 1 dvora.
Lochousice [mapa]
Lochosice
Plzeňský kraj
Šimon Ceidler ve vsi Lochosicích platí berni z 1 dvora.
Malá Černá [mapa]
Bechyňský kraj
Jakub, svobodník z Malé Černé
Malá Chmelná [mapa]
Prácheňský kraj
Tomáš Malochmelenský platí berni z 1 dvora.
Malá Paseka [mapa]
Paseka
Čáslavský kraj
Václav Vacík, svobodník v Pasece
Malovidy [mapa]
Čáslavský kraj
2 dvory - Havel Růžek z Rovného platí berni z 1 dvora (pravd. sedí na Malovidech), Václav Růžek z Rovného na Malovidech platí berni z 1 dvora.
Malý Ježov [mapa]
dříve Ježovec
Bechyňský kraj
2 dvory - Šimon Fara z Malého Ježova platí berni z 1 dvora, Václav Nesvačil v Malém Ježově
Měchonice [mapa]
dříve Měchovice
Čáslavský kraj
Jan Měchonička platí berni z 1 dvora.
Mezilesí [mapa]
Čáslavský kraj
p. Jakub Jeník z Bratřic a v Mezilesí (psán do rytířského stavu) + má dva poddané.
Milošovice [mapa]
Milešovice
Čáslavský kraj
Šimon Milešovský platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie).
Miřetice [mapa]
Čáslavský kraj
2 dvory - Martin Růžek z Rovného (pravd. sedí v Miřeticích) platí berni z 1 dvora a 3 podaných, Jan Lejčko a Jan Zich (druhý pravd. sedí v Kuňovicích) společně platí berni z 1 dvora.
Mlékovice [mapa]
Mlíkovice
Vltavský kraj
3 dvory - Jan Mlíkovský platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola, Eva Mlíkovská platí berni ze 2 dvorů, 2 poddaných a 1 mlýnského kola.
Modlíkov [mapa]
Bechyňský kraj
Vít Chroust z Dobřikova (!) platí berni z 1 dvora.
Nahoruby [mapa]
Vltavský kraj
Havel Sládků z Nahorub
Němčice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan Špáda (!) z Němčic platí berni z 1 dvora.
Nové Dvory [mapa]
Trutnov, Nový Dvůr
Hradecký kraj
Jan Arnošt z Ullersdorfu na Novým Dvoře platí berni z 1 dvora.
(nejasná topografie)
Obrátice [mapa]
Bechyňský kraj
Jiřík a Petr Zemanů z Obrátic
Oldřichov [mapa]
Voldřichov
Bechyňský kraj
Havel Smola z Voldřichova platí berni z 1 dvora.
Onšovec [mapa]
dříve Onšov, Vonšovec
Čáslavský kraj
Karel Zemanů z Vonšovce
Otradov [mapa]
Votradov
Kouřimský, Vltavský kraj
Martin z Votradova (chybně ve VL kraji) platí berni z 1 dvora.
Otročice [mapa]
dříve Votročice
Čáslavský kraj
Jan Šedivej platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie, veden je též v Kouřimském kraji).
Paračov [mapa]
Prácheňský kraj
Vdova Svojšová z Paračova platí berni z 1 dvora.
Pazderná Lhota [mapa]
Pazderkova Lhota
Kouřimský kraj
Jan z Pazderkovy Lhoty platí berni z 1 dvora.
Pertoltice [mapa]
Pertoutice
Čáslavský kraj
Vondřej a Vavřinec z Pertoutic společně platí berni z 1 dvora.
Petroupim [mapa]
Petroupín
Kouřimský kraj
Trojan Střížkovský z Petroupína platí berni z 1 dvora.
Petrova Lhota [mapa]
Čáslavský kraj
Martin Vacek jinak Telátko platí berni ze 2 dvorů (neuvedena topografie).
Plchov [mapa]
Kouřimský kraj
Václav Plechovský z Kobylího platí berni z 1 dvora
Podmaršovice [mapa]
Zaluhov
Vltavský kraj
Václav Zaluha [Záluba] platí berni z 1 dvora.
Podolí [mapa]
Kouřimský kraj
Vít a Václav Váhové z Podolí platí berni z 1 dvora.
Pohorovice [mapa]
dříve Pohořovice
Prácheňský kraj
Jan Koudele (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Pohoří [mapa]
u Jistebnice
Bechyňský kraj
Mikuláš Ochtáb v Pohoří platí berni z 1 dvora.
Pohoří [mapa]
u Mirovic
Prácheňský kraj
Stanislav Mareška v Pohoří
Pohoří [mapa]
u Strnadic, dříve Pohořice
Vltavský kraj
Jan Pohorský (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Prudice [mapa]
Bechyňský kraj
Jan Čeněk ve vsi Prudicích platí berni z 1 dvora.
Přistoupim [mapa]
dříve Přistoupín
Kouřimský kraj
Jiřík Kubka (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Radvanov [mapa]
Bechyňský kraj
p. Prokop Jenšík z Radvanova a na Radvanově (psán do rytířského stavu) + má 5 poddaných.
Rašovice [mapa]
Bechyňský kraj
pí. Kateřina Jenšíková z Rašovic a v Rašovicích (psána do rytířského stavu) + má 5 poddaných.
Rudoltice [mapa]
Vltavský kraj
4 dvory - Jan Maršů z Rudoltic platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola, Mikuláš Svašek (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora, Jan Valsa z Rudoltic platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola, Vavřinec Bohuslav v Rudolticích platí berni z 1 dvora.
Růžkovy Lhotice [mapa]
dříve Lhotice
Čáslavský kraj
2 dvory - Václav Růžek z Rovného (pravd. sedí ve Lhoticích) platí berni z 1 dvora, Jan Růžek jinak Vaněček ze vsi Rovný.
Řehovice [mapa]
Vltavský kraj
Tomáš Skydánek (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Sedlečko [mapa]
u Chotovin, dříve Sedlčánky
Bechyňský kraj
Jakub Zkřemen (z) Sedlečka
Sedlečko [mapa]
u Neustupova
Bechyňský kraj
Jindřich Sedlecký z Sedlečka platí berni z 1 dvora.
Sedlečko [mapa]
u Veliše, dříve Keharovo Sedlečko
Kouřimský kraj
2 dvory - Václav Macoška (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora, Václav Kehar, svobodník v Sedlečku
Sedmpány [mapa]
Sedmipány
Čáslavský kraj
Pavel Křehule z Sedmipan platí berni z 1 dvora.
Sezemice [mapa]
zaniklá ves, dříve Sezemičky
Čáslavský kraj
2 dvory - Václav Matějka z Sezemic platí berni z 1 dvora (může být i na Budách), Mikuláš Milošovický ve mlejně Sezemickém platí berni z 1 dvora resp. mlýna o 2 kolech - tento bývá ale běžně psán do Milošovic.
(nejasná topografie)
Slapsko [mapa]
dříve Slabsko
Bechyňský kraj
2 dvory - Václav Jíňa [Jima] ze Slapska platí berni z jednoho člověka a 1 dvora, Jakub Petrů ze vsi Slapska platí berni z 1 dvora.
Slavětín [mapa]
Čáslavský kraj
p. Václav Mazanej z Slavětína na Slavětíně (psán do rytířského stavu) + má 6 poddaných.
Smilovy Hory [mapa]
dříve Hory
Bechyňský kraj
Václav Zákostelní ve vsi Horách
Smyslov [mapa]
Zmyslov
Bechyňský kraj
p. Kryštof Zmyslovský z Radvanova a v Zmyslově (psán v rytířském stavu) + má 1 poddaného.
Sochovice [mapa]
Prácheňský kraj
Jan Mišovský z Bodláku (v Sochovicích) platí berni z 1 dvora.
Soušice [mapa]
dříve Solšice
Čáslavský kraj
2½ dvora - Václav Bělouch z Soušic platí berni z 1 dvora, Jakub Černík z Soušic platí berni z ½ dvora (chybně v Kouřimském kraji), Matěj Bláha z Soušic.
Srbice [mapa]
Vltavský kraj
Jan Špata (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Staré Práchňany [mapa]
dříve Práchňany
Čáslavský kraj
bratři Ondřej a Pavel Hlošové z Práchňan
Starý Smrdov [mapa]
Smrdov
Čáslavský kraj
Pavel a Martin bratři Zikové v Smrdově společně berni z 1 dvora, Matěj a Jiří Macháčkové v Smrdově společně berni z 1 dvora.
Stojslavice [mapa]
Bechyňský kraj
Jakub Vacek z Stobislavic
Střechov n. Sázavou [mapa]
Střechov
Čáslavský kraj
2 dvory - Jan Kubík z Střechova platí berni z 1 dvora, Jakub Bělouch z Střechova.
Studený [mapa]
dříve Studená
Čáslavský kraj
4 dvory - Matěj Petrův z Studenýho platí berni z 1 dvora, Michal Bušek z Studenýho platí berni z 1 dvora, Vít Štverák ve vsi Studeném platí berni z 1 dvora, Václav Vokšička platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie).
Sudoměřice u Tábora [mapa]
dříve Sudiměřice
Bechyňský kraj
Jan a Martin Straňáci z Sudoměřic platí berni z 1 dvora.
Sudovice [mapa]
Zudovice
Podbrdský kraj
Jakub Zudovský z Hyršova a na Zudovicích platí berni z 1 dvora, fary a mistra.
Světí [mapa]
Svět
Hradecký kraj
Adam Khynle ve vsi Světi platí berni z 1 dvora a krčmy (tato v Zálesní Lhotě).
Svrabov [mapa]
Srábov
Bechyňský kraj
p. Václav Šiška z Jamolice a v Srábově (psán do rytířského stavu) + má 2 poddané.
Šanovice [mapa]
Vltavský kraj
Martin Mikulášů z Šanovic
Šimonice [mapa]
u Kletečné
Čáslavský kraj
Václav Šašný z Šimonic
Tatouňovice [mapa]
Kouřimský kraj
Matěj Mudrák z Toutovic (!) platí berni z 1 dvora a 2 poddaných.
Tehov [mapa]
dříve Trhov
Kouřimský kraj
Jiřík dědiník (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Těchlovice [mapa]
Plzeňský kraj
2 dvory - Adam Vlk a Matěj Urbanovic (neuvedena topografie) platí společně berni z 1 dvora, Jakub Zemek s Voršilou Hurtovou v Těchlovicích taktéž
Těmice [mapa]
dříve Těmnice
Bechyňský kraj
3 dvory - Pavel Formam v Těmicích, Jan Šada v Těmicích, Matouš na Pejchlově
Tisek [mapa]
Čáslavský kraj
Václav Zeman a Řehoř Kos společně platí berni z 1 dvora (neuvedená topografie).
Týn [mapa]
pod Houskou, dříve Tejn
Boleslavský kraj
Šimon Travka (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora
Velká Černá [mapa]
Bechyňský kraj
Jan Albrecht z Velké Černé platí berni z 1 dvora a 3 poddaných
Velký Ježov [mapa]
Bechyňský kraj
2 dvory - Martin Malej v Velkém Ježově platí berni z 1 dvora, Martin Albrecht v Velkém Ježově platí berni z 1 dvora.
Veselíčko [mapa]
dříve Veselí
Vltavský kraj
Dorota Svatoňová ze vsi Veselí
Vestec [mapa]
u Zvěstova, dříve Vesec
Kouřimský kraj
Šťasný a Matěj bratři Vesečtí platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola.
Vosná [mapa]
dříve Usní
Kouřimský kraj
Jiřík z Vosný platí berni z 1 dvora.
Zadní Střítež [mapa]
Střítež
Bechyňský kraj
3 dvory - Jan Vondřejovic z Stříteže platí berni z 1 dvora, Jan Mikovec z Stříteže platí berni z 1 dvora, Vondřej Miků [Vikrv] ze Stříteže.
Zahořany [mapa]
Vltavský kraj
Jan Mlíkovský z Zahořan platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola.
Zahrádka [mapa]
u Křenovic
Vltavský kraj
Tobiáš Jindřichův (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Záříčí u Mladé Vožice [mapa]
Zářičí
Bechyňský kraj
Matěj Suchan z Zářičí platí berni z 1 dvora.
Zběšičky [mapa]
dříve Běšice
Bechyňský kraj
Jeroným Pivice ze Zběšiček
Zderadiny [mapa]
Horní Zderadiny
Kouřimský kraj
2 dvory - Jan Bartoňů z Horních Zderadin platí berni z 1 dvora, Adam Krasiňovský (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
Zdeslavice [mapa]
Čáslavský kraj
Martin Proch ze Zdeslavic platí berni z 1 dvora.
Zhoř u Ml. Vožice [mapa]
Zhoř
Bechyňský kraj
Václav Tour ze vsi Zhoři platí berni z 1 dvora.

V případě šlechty nelze z tohoto soupisu přesněji určit, která svobodství mají v držení, pro nesnadné rozlišení osob stavu rytířského od zemanů a erbovníků, a rozlišení predikátů od držených dvorů.

Poznámka
Šedavou kurzívou psané zápisy a šedé mapové značky jsou pravděpodobná nesvobodná držení svobodného majetku.
Uvedené společné placení berně více svobodníky nevypovídá nic o jejich vzájemných vazbách. Je to jen snaha berního úřadu jednoduše znormovat malé statky na jednotkovou velikost dvora pro stanovení jednotné berně.
Berte prosím v potaz fakt, že berní rejstříky jsou neúplné a nepřesné. Klíčové pro prokázaní existence svobodníka není jeho výskyt v těchto soupisech, ale přímo ve svobodnických knihách.

Zdroje
Sedláček, August, Rozvržení sbírek a berní r. 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími berníky učiněné. Praha 1869. Dostupné online + NA, BR (fond Berní rula), inv.č. 61, Registra berničná na rok 1615.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!