Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Valšův dvůr (u Sušice)

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz (nejasná topografie)
Poznámka:Problém identifikovat Valšův dvůr měli v 18. století i sušičtí měšťané, ač byli jeho majiteli. Jedna z možností je i dvůr Rok nedaleko Sušice.
Svobodství v okolí:Peklo (2,4 km), Bajerov (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Roku 1584 prodal císař Rudolf II. Michalovi Záluzkému ke svobodnému a dědičnému držení dvůr Valšův1).

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!